IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Eng. Smets, Steven

Institute  Top | Institute | Publications | Projects 
  International Marine & Dredging Consultants NV (IMDC), more
  Function: Project Engineer

  Direct contact at institute:
  Tel.: +32-(0)3-287 25 03
  E-mail:
 

Previous institute  Top | Institute | Publications | Projects 
  Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), more

Projects (4)  Top | Institute | Publications | Projects 
 • Case study Durmevallei Prosperpolder, more
 • Complete exploration of the Scheldt bassin for an update of the Sigmaplan, more
 • Social cost-benefit analysis of the Sigmaplan, more
 • Uitbreiding functionaliteit voorspellingssysteem HIC, more

Publications (7)  Top | Institute | Publications | Projects 
  ( 2 peer reviewed ) split up
 • Peer reviewed article Bolle, A.; das Neves, L.; Smets, S.; Mollaert, J.; Buitrago, S. (2018). An impact-oriented Early Warning and Bayesian-based Decision Support System for flood risks in Zeebrugge harbour. Coast. Eng. 134: 191-202. https://hdl.handle.net/10.1016/j.coastaleng.2017.10.006, more
 • Peer reviewed article Broekx, S.; Smets, S.; Liekens, I.; Bulckaen, D.; De Nocker, L. (2011). Designing a long-term flood risk management plan for the Scheldt estuary using a risk-based approach. Nat. Hazards 57(2): 245-266. dx.doi.org/10.1007/s11069-010-9610-x, more
 • Coen, L.; Bogman, P.; Smets, S.; Pereira, F.; Peeters, P.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2013). Modelactualisatie en opmaak overstromingskaarten ihkv. ROR: deelrapport 4. IJzer. Versie 2.0. WL Rapporten, 00_154. Waterbouwkundig Laboratorium/IMDC: Antwerpen. III, 23 + 45 appendices pp., more
 • Coen, L.; Bogman, P.; Buitrago, S.; Smets, S.; Pereira, F.; Peeters, P.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2013). Modelactualisatie en opmaak overstromingskaarten ihkv. ROR: deelrapport 1. Zeeschelde en tijgebonden zijrivieren. Versie 2.0. WL Rapporten, 00_154. Waterbouwkundig Laboratorium/IMDC: Antwerpen. VII, 96 + 216 p. appendices pp., more
 • Ferreira, O.; Viavattene, C.; Jiménez, J.; Bole, A.; Plomaritis, T.; Costas, S.; Smets, S. (2016). CRAF Phase 1, a framework to identify coastal hotspots to storm impacts, in: Lang, M. et al. (Ed.) 3rd European Conference on Flood Risk Management (FLOODrisk 2016), Lyon, France, October 17-21, 2016. E3S Web of Conferences, 7: pp. 9 pp. https://hdl.handle.net/10.1051/e3sconf/20160711008, more
 • Smets, S.; Broekx, S.; De Nocker, L.; Liekens, I.; Gauderis, J.; Dauwe, W. (2006). Onzekerheden bij de maatschappelijke kosten-baten analyse voor de actualisatie van het Sigmaplan en aanbevelingen voor verfijning van de beschikbare methodes, in: Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Vlaamse innovaties in watersysteemkennis: oppervlaktewaterkwantiteit. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 25: pp. 27-32, more
 • Smets, S.; Broekx, S.; De Nocker, L.; Liekens, I.; Gauderis, J.; Dauwe, W. (2006). Onzekerheden bij de maatschappelijke kosten-baten analyse voor de actualisatie van het Sigmaplan en aanbevelingen voor verfijning van de beschikbare methodes. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid 25: 27-32, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications | Projects