IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Mr Verheyen, Wouter

Institute  Top | Institute | Publications 
  Technum nv; Resource Analysis N.V. (RA), more
  Function: Junior advisor social aspects

  Direct contact at institute:
  Tel.: +32-(0)3-270 00 41
  E-mail:
 

Publications (5)  Top | Institute | Publications 
  ( 2 peer reviewed ) split up
 • Peer reviewed article Verheyen, W. (2010). La Convention de Rotterdam: une révolution dans le transport maritime? DAOR 94: 107-118, more
 • Peer reviewed article Verheyen, W. (2012). Fleximodal contracts and CMR: the Belgian approach. J. Int. Marit. Law 18(5): 364-371, more
 • Verheyen, W.; Scheltjens, T.; Lowyck, E.; van Dyck, M.; Claus, E.; Kamp, B.; De Smedt, P. (2003). Opmaken van een beleidsplan waterrecreatie- en toerisme van de waterwegen en kust in Vlaanderen. Resource Analysis: Antwerpen. 98 + annx. pp., more
 • Verheyen, W.; van Dyck, M.; Versieren, J.; van Bommel, R.; Verbeeck, L.; Proos, M.; de Haan, H.; van der Linden, L.; Akkerman, E.; de Brouwer, E.; Lubbers, M.; Weyns, S. (2007). Milieueffectrapport Verruiming vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde; Basisrapport Overige Aspecten. Departement Mobiliteit Openbare Werken. Afdeling Maritieme Toegang/Rijkswaterstaat Zeeland: Middelburg. 303 pp., more
 • Verheyen, W.; van Dyck, M. (2010). Internationaal milieueffectrapport over structurele maatregelen voor het duurzaam behoud en de uitbreiding van het Zwin als natuurlijk intergetijdengebied. Besluit-MER/Plan-MER Nederland. Technisch deelrapport Mens-Mobiliteit, recreatie en educatie. Resource Analysis/Technum/Tractebel Development Engineering: [s.l.]. 70 pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications