IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Eng. Adriaens, Dries

Institute  Top | Institute | Publications 
  Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Afdeling Biodiversiteit en Natuurlijk Milieu; Onderzoeksgroep Monitoring Biodiversiteitsbeleid, more
  Direct contact at institute:
  Tel.: +32-(0)2-525 02 02
  Fax: +32-(0)2-558 18 05
  E-mail:
 

Previous institute  Top | Institute | Publications 
  Katholieke Universiteit Leuven; Departement Landbeheer en -economie; Afdeling Bos, natuur en landschap, more
  Function: doctoral researcher


Publications (3)  Top | Institute | Publications 
  ( 1 peer reviewed ) split up
 • Adriaens, D.; Westra, T.; Onkelinx, T.; Louette, G.; Bauwens, D.; Waterinckx, M.; Quataert, P. (2011). Monitoring Natura 2000-soorten. Prioritering van de informatiebehoefte. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2011.27. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 91 + bijlagen pp., more
 • Peer reviewed article Louette, G.; Adriaens, A.; Paelinckx, D.; Hoffmann, M. (2015). Implementing the Habitats Directive: How science can support decision making. J. Nat. Conserv. 23: 27-34. https://hdl.handle.net/10.1016/j.jnc.2014.12.002, more
 • Maes, D.; Adriaens, D.; van der Meulen, M.; Poelmans, L.; Van Landuyt, W.; Anselin, A.; Casaer, J.; De Knijf, G.; Devos, K.; Packet, J.; Speybroeck, J.; Stienen, E.; Stuyck, J.; Thomaes, A.; T'Jollyn, F.; Van Daele, T.; Van Den Berge, K.; Van Elegem, B.; Vermeersch, G.; Wils, C.; Pollet, M. (2015). Afbakenen van potentiële leefgebiedenkaarten voor Europese en Vlaamse prioritaire soorten in het kader van de voortoets. Versie 2.0. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2015.10201559. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 170 pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications