IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Dr Eng. Brys, Rein

Institutes (3)  Top | Institutes | Publications | Project 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Afdeling Biodiversiteit en Natuurlijk Milieu; Onderzoeksgroep Soortendiversiteit, more
 • Function: Postdoctoral researcher

  Direct contact at institute:
  Tel.: +32-(0)2-525 02 18
  E-mail:
 • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Onderzoeksgroep Terrestrische Ecologie (TEREC), more
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), more
 

Previous institute  Top | Institutes | Publications | Project 
  Katholieke Universiteit Leuven; Departement Landbeheer en -economie; Afdeling Bos, natuur en landschap, more
  Function: Postdoctoraal onderzoeker


Project  Top | Institutes | Publications | Project 
 • Interactions between herbivory and pollination: consequences for plant fitness, more

Publications (10)  Top | Institutes | Publications | Project 
  ( 6 peer reviewed ) split up
 • Adriaensen, F.; Van Damme, S.; Van den Bergh, E.; Van Hove, D.; Brys, R.; Cox, T.; Jacobs, S.; Konings, P.; Maes, J.; Maris, T.; Mertens, W.; Nachtergale, L.; Struyf, E.; Van Braeckel, A.; Meire, P.; Nachtergale, L. (2005). Instandhoudingsdoelstellingen Schelde-estuarium. Report Ecosystem Management Research Group ECOBE, 05-R82. Universiteit Antwerpen: Antwerpen. 249 + bijlagen pp., more
 • Peer reviewed article Bonte, D.; Breyne, P.; Brys, R.; de la Peña, E.; D'Hondt, B.; Ghyselen, C.; Vandegehuchte, M.L.; Hoffmann, M. (2012). Landscape dynamics determine the small-scale genetic structure of an endangered dune slack plant species. J. Coast. Res. 28(4): 780-786. dx.doi.org/10.2112/JCOASTRES-D-10-00128.1, more
 • Brys, R.; Ysebaert, T.J.; Escaravage, V.; Van Damme, S.; Van Braeckel, A.; Vandevoorde, B.; Van den Bergh, E. (2005). Afstemmen van referentiecondities en evaluatiesystemen in functie van de KRW: afleiden en beschrijven van typespecifieke referentieomstandigheden en /of MEP in elk Vlaams overgangswatertype vanuit de - overeenkomstig de KRW - ontwikkelde beoordelingssystemen voor biologische kwaliteitselementen. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, IN.O.2005.7. Instituut voor Natuurbehoud (IN): Brussel. 149 + bijlagen pp., more
 • Peer reviewed article Brys, R.; De Crop, E.; Hoffmann, M.; Jacquemyn, H. (2011). Importance of autonomous selfing is inversely related to population size and pollinator availability. Am. J. Bot. 98(11): 1834-1840. dx.doi.org/10.3732/ajb.1100154, more
 • Peer reviewed article Brys, R.; Vanden Broeck, A.; De Kort, H.; Jacquemyn, H. (2018). Evolutie in actie. Behoud van de zeldzame Duinwespenorchis in de kustduinen. Natuur.Focus 17(1): 29-36, more
 • Peer reviewed article De Crop, E.; Brys, R.; Hoffmann, M. (2012). The impact of habitat fragmentation on the interaction between Centaurium erythraea (Gentianaceae) and its specialized seed predator Stenoptilia zophodactylus (Pterophoridae, Lepidoptera). Ecological Research 27(5): 967-974. dx.doi.org/10.1007/s11284-012-0975-z, more
 • Peer reviewed article D'hondt, B.; Brys, R.; Hoffmann, M. (2010). The incidence, field performance and heritability of non-dormant seeds in white clover (Trifolium repens L.). Seed Sci. Res. 20(3): 169-177. dx.doi.org/10.1017/S0960258510000152, more
 • Peer reviewed article D'hondt, B.; D’Hondt, S.; Bonte, D.; Brys, R.; Hoffmann, M. (2012). A data-driven simulation of endozoochory by ungulates illustrates directed dispersal. Ecol. Model. 230: 114-122. dx.doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2012.01.014, more
 • Ghyselen, C.; Brys, R.; Bonte, D. (2012). Reduced seed set by root herbivory in a coastal dune plant: are pollinators involved?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts - VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 24 February 2012. VLIZ Special Publication, 55: pp. 35, more
 • Tombeur, A.; Brys, R.; Gyselings, R.; Mertens, W.; Piesschaert, F.; Spanoghe, G.; Van Braeckel, A.; Vandevoorde, B.; Verbessem, I.; Van den Bergh, E. (2005). Voortoets bij de WVO-vergunningsaanvraag voor het onderhouden van de vaargeul in de Westerschelde in het kader van de habitat- en vogelrichtlijngebieden. Verslag van het Instituut voor Natuurbehoud, IN.O.2005.04. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 142 pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publications | Project