Vandegehuchte, Michiel [ more ]
Research Department Manager
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), more
    Tel.: +32-(0)59-34 14 96
    GSM: +32-(0)471-61 22 49
    E-mail: