IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Dr Jeuken, Claire

Institute  Top | Institute | Publications | Projects 
  Deltares, more
  Function: Senior researcher/advisor

  Direct contact at institute:
  Tel.: +31-(0)15-285 88 93
  Fax: +31(0)15-285 85 82
  E-mail:
 

Previous institute  Top | Institute | Publications | Projects 
  WL | Delft Hydraulics, more
  Function: Researcher


Projects (4)  Top | Institute | Publications | Projects 
 • LTV O&M Veiligheid 2007, more
 • Morphological schematisation of the Western Scheldt estuary, more
 • Sterkte zwakte analyse overstromingsrisico’s Schelde-estuarium, more
 • Voorspelling hoogwaterstanden Schelde-estuarium, more

Publications (53)  Top | Institute | Publications | Projects 
  ( 4 peer reviewed ) split up
 • Arens, B.; Kruijsen, B.W.J.M.; Jeuken, C.J.L. (2007). Duinen langs de Westerschelde. Duin 30(2): 17-19, more
 • Asselman, N.E.M.; Coen, L.; Diermanse, F.L.M.; Groeneweg, J.; Jeuken, C.J.L.; Peeters, P.; Sperna Weiland, F. (2007). Koploperproject LTV-O&M - Thema Veiligheid: deelproject 2. Sterkte-zwakte analyse van de methoden waarmee de maatgevende condities en de fysische gevolgen van overstromingen langs het Schelde-estuarium worden bepaald in Nederland en in Vlaanderen. Rijkswaterstaat. Rijksinstituut voor Kust en Zee: [s.l.]. 115 pp., more
 • Bruens, A.; Van der Weck, A.; Kuijper, K.; Jeuken, C.J.L.; Sonneville, B.; van der Kaaij, T. (2007). Milieueffectrapport Verruiming Beneden-Zeeschelde en Westerschelde: basisrapport morfologie. Departement Mobiliteit Openbare Werken. Afdeling Maritieme Toegang/Rijkswaterstaat Zeeland: Middelburg. 142 + bijlagen pp., more
 • Cohen, A.B.; Jeuken, M.-C.J.L. (2006). LTV O&M verbetering van het 1D morfologische model SOBEK. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. III, 158 pp., more
 • Cronin, K.; Jeuken, C.; Vroom, J.; van Kessel, T.; Lescinski, J. (2015). Modelling investigations on deep sea mine tailing plume dispersion on the Chatham Rise, in: Toorman, E.A. et al. (Ed.) INTERCOH2015: 13th International Conference on Cohesive Sediment Transport Processes. Leuven, Belgium, 7-11 September 2015. VLIZ Special Publication, 74: pp. 22-23, more
 • Donkers, M.; Zanting, H.A.; Jeuken, C.J.L.; Wang, Z.B.; van Koningsveld, M.; de Boer, M.; Heinis, F. (2006). Inventarisatie uitgangspunten zandwinbeleid Westerschelde: definitief. Arcadis: [s.l.]. 65 pp., more
 • Donkers, M.; Jeuken, C.J.L.; Van der Weck, A.; Sas, M.; Heinis, F.; Lambeek, J.J.P.; van Rompaey, M. (2007). Monitoringprogramma toegankelijkheid: hoofdrapport (definitief) Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium. Proses2010: [s.l.]. 109 + appendices pp., more
 • Donkers, M.; Jeuken, C.J.L.; Van der Weck, A.; Sas, M.; Heinis, F.; Lambeek, J.J.P.; van Rompaey, M. (2007). Monitoringprogramma voor de toegankelijkheidsprojecten Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium (MONEOS-T). Arcadis: Rotterdam. 574 pp., more
 • Peer reviewed article Gillis, L.G.; Bouma, T.J.; Jones, C.G.; van Katwijk, M.M.; Nagelkerken, I.; Jeuken, C.J.L.; Herman, P.; Ziegler, A.D. (2014). Potential for landscape-scale positive interactions among tropical marine ecosystems. Mar. Ecol. Prog. Ser. 503: 289-303. dx.doi.org/10.3354/meps10716, more
 • Hibma, A.; Wang, Z.B.; Jeuken, C.J.L. (2000). Morfologische ontwikkeling van intergetijde-gebieden en modellering met ESTMORF : deel II: literatuurstudie. Rapport RIKZ = Report RIKZ, Z2776. WL | Delft Hydraulics: Delft. 48 pp., more
 • Holzhauer, H.; Maris, T.; Meire, P.; Van Damme, S.; Nolte, A.; Kuijper, K.; Taal, M.; Jeuken, C.; Kromkamp, J.; van Wesenbeeck, B.; Van Ryckegem, G.; Van den Bergh, E.; Wijnhoven, S. (2011). Evaluatiemethodiek Schelde-estuarium. Fase 2. Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC): Bergen op Zoom. 268 pp., more
 • Holzhauer, H.; Maris, T.; Meire, P.; van Damme, S.; Nolte, A.; Kuijper, K.; Taal, M.; Jeuken, C.; Kromkamp, J.; van Wesenbeeck, B.K.; Van Ryckegem, G.; Van den Bergh, E.; Wijnhoven, S. (2011). Scheldt Estuary Evaluation Methodology: Phase 2. Deltares/Universiteit Antwerpen/Ecosystem Management Research Group: Delft. 20 pp., more
 • Holzhauer, H.; Maris, T.; Meire, P.; Van Damme, S.; Nolte, A.; Kuijper, K.; Taal, M.; Jeuken, C.; Kromkamp, J.; van Wesenbeeck, B.; Van Ryckegem, G.; Van den Bergh, E.; Wijnhoven, S. (2011). Evaluatiemethodiek Schelde-estuarium fase 2. Monitor Taskforce Publication Series, 2011-14. NIOO-CEME: Yerseke. 262 pp., more
 • Jeuken, C. (1997). Hydrodynamics of a bar in a flood channel - the Westerschelde estuary, in: Edge, B.L. (Ed.) Coastal Engineering 1996: Proceedings of the 25th International Conference, September 2-6, 1996, Orlando, Florida. pp. 4491-4504, more
 • Jeuken, C.; Ides, S.; Kuijper, C. (2008). Historische en toekomstige ontwikkeling van de hoogwaterstanden in het Schelde-estuarium (2) [POSTER]. Deltares/Maritieme Toegang/Rijkswaterstaat Dienst Zeeland/Waterbouwkundig Laboratorium: [s.l.]. 1 poster pp., more
 • Jeuken, C.; Ides, S.; Kuijper, C. (2008). Historische en toekomstige ontwikkeling van de hoogwaterstanden in het Schelde-estuarium (1) [POSTER]. Deltares/Maritieme Toegang/Rijkswaterstaat Dienst Zeeland/Waterbouwkundig Laboratorium: [s.l.]. 1 poster pp., more
 • Jeuken, C.J.L.; Wang, Z.B.; van Helvert, M. (2002). ESTMORF berekeningen naar de invloed van ingrepen en natuurlijke forceringen op de zandhuishouding van de Westerschelde en monding : fase 2. Rapport RIKZ = Report RIKZ, Z3246. WL | Delft Hydraulics: Delft. 48 pp., more
 • Jeuken, C.J.L.; Tanczos, I.; Thoolen, P.; van Helvert, M.; Wang, Z.B. (2002). Onderbouwing van het cellenconcept Westerschelde als instrument voor beleid en beheer (1). WL | Delft Hydraulics: Delft. 49 pp., more
 • Jeuken, C.J.L.; Ruessink, G.; Wang, Z.B. (2002). Adviezen voor het maken van een gezamenlijke zandbalans voor Westerschelde en monding: bureau- en literatuurstudie. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 61 + bijlagen pp., more
 • Jeuken, C.J.L.; Tánczos, I.; Wang, Z.B. (2003). Evaluatie van het beleid voor vaargeulonderzoek en zandwinning sinds de tweede vaargeulverdieping op basis van veldwaarnemingen en het verbeterde Cellenconcept Westerschelde. WL | Delft Hydraulics: Delft. different pagination pp., more
 • Jeuken, C.J.L.; Hordijk, D.; Ides, S.; Kuijper, C.; Peeters, P.; de Sonneville, B.; Vanlede, J. (2007). Koploperproject LTV-O&M - Thema Veiligheid: deelproject 1. Inventarisatie historische ontwikkeling van de hoogwaterstanden in het Schelde-estuarium. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 92 pp., more
 • Jeuken, C.J.L.; Wang, Z.B. (2000). Tidal asymmetry and sediment transport in the Westerschelde estuary: a desk study. Delft Hydraulics Laboratory: Delft. 24 + appendices pp., more
 • Jeuken, M.-C.J.L. (1992). Een analyse van stroom- en sedimenttransportmetingen in het oostelijk deel van de Westerschelde. Notities NWL, 92.17. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat. Directie Zeeland: Middelburg. 35 + figuren + bijlagen pp., more
 • Jeuken, M.-C.J.L. (1993). Morfologische veranderingen van de platen en geulen in de Westerschelde gedurende de periode 1965-1990. Notities NWL, 93.13. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Middelburg. 16 + figuren + tabellen + bijlagen pp., more
 • Jeuken, M.-C.J.L. (1994). Morfologische ontwikkelingen van de geulen en platen in het Valkenisse-gebied (Westerschelde) gedurende de periode 1986-1993. Notities NWL, 94.15. RWS, ZL: Middelburg. 12 + figuren pp., more
 • Jeuken, M.-C.J.L. (1998). De functie en het gedrag van kortsluitgeulen in het westelijk deel van de Westerschelde. IMAU: Utrecht. diff. pag. pp., more
 • Jeuken, M.-C.J.L. (2000). On the morphologic behaviour of tidal channels in the Westerschelde estuary. Nederlandse Geografische Studies = Netherlands Geographical Studies, 279. Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap: Utrecht. 378 pp., more
 • Jeuken, M.-C.J.L. (2001). Verificatie van het cellen-concept Westerschelde op basis van historische gegevens. WL|Delft Hydraulics: Delft. [diff. pag.] pp., more
 • Jeuken, M.-C.J.L.; Tanczos, I.C.; Wang, Z.B. (2003). Evaluatie van het beleid voor vaargeulonderhoud en zandwinning sinds de tweede vaargeulverdieping op basis van veldwaarnemingen en het verbeterde cellenconcept Westerschelde. Deltares: [s.l.]. [diff. pag.] pp., more
 • Jeuken, M.-C.J.L.; Wang, Z.B.; Keiller, D.; Townend, I.; Liek, G.A. (2003). Morphological response of estuaries to nodal tide variation, in: Proceedings of the International Conference on Estuaries and Coasts 2003 (IRTCES), Zhejiang Institute of Hydraulics and Estuary, Hangzhou, China, November 9-11, 2003. pp. 166-173, more
 • Jeuken, M.-C.J.L.; Tánczos, I.; Wang, Z.B. (2003). Evaluatie van het Huidige Bagger-, Stort- en Zandwinbeleid met behulp van het Onderbouwde Cellenconcept Westerschelde. WL | Delft Hydraulics: [s.l.]. , more
 • Jeuken, M.-C.J.L.; Wang, Z.B.; van der Kaaij, T.; van Helvert, M.; van Ormondt, M.; Bruinsma, R.; Tanczos, I. (2004). Morfologische ontwikkelingen in het Schelde-estuarium bij voortzetting van het huidige beleid en effecten van een verdere verdieping van de vaargeul en uitpolderingen langs de Westerschelde: Deelovereenkomst 2 en 3 Morfologie. Arcadis/Technum/WL | Delft Hydraulics: Antwerpen, Delft. 228 pp., more
 • Jeuken, M.-C.J.L.; Wang, Z.B.; Keiller, D. (2007). Impact of setbacks on the estuarine morphology, in: Dohmen-Janssen, C.M. et al. (Ed.) (2008). River, coastal and estuarine morphodynamics: RCEM 2007. Proceedings of the 5th IAHR symposium on river, coastal and estuarine morphodynamics, Enschede, The Netherlands, 17-21 september 2007. pp. 1125-1132, more
 • Jeuken, M.-C.J.L.; van de Weck, A.W. (1999). Uitbreiding ESTMORF model Westerschelde: afregelen van het waterbewegingsmodel Implic. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 18 pp., more
 • Peer reviewed article Jeuken, M.-C.J.L.; Wang, Z.B. (2010). Impact of dredging and dumping on the stability of ebb–flood channel systems. Coast. Eng. 57(6): 553-566, more
 • Maris, T.; Bruens, A.; van Duren, L.; Vroom, J.; Holzhauer, H.; De Jonge, M.; Van Damme, S.; Nolte, A.; Kuijper, K.; Taal, M.; Jeuken, C.; Kromkamp, J.; van Wesenbeeck, B.; Van Ryckegem, G.; Van den Bergh, E.; Wijnhoven, S.; Meire, P. (2014). Evaluatiemethodiek Schelde-estuarium. Update 2014. Report Ecosystem Management Research Group ECOBE, 014-R175. Deltares/Ecosystem Management Research Group/NIOZ/INBO: [s.l.]. 356 pp., more
 • Peer reviewed article Swinkels, C.M.; Jeuken, M.-C.J.L.; Wang, Z.B.; Nicholls, R.J. (2009). Presence of connecting channels in the Western Scheldt estuary. J. Coast. Res. 25(3): 627-640, more
 • Tanczos, I.; van der Kaaij, T.; Wang, Z.B.; van Helvert, M.; van Ormondt, M.; Bruinsma, R.; Jeuken, C.J.L. (2004). Vooronderzoek naar het voorspellen van het onderhoudsbaggerwerk en het verbeteren van de stortstrategie in de Westerschelde. Arcadis/Technum/WL | Delft Hydraulics: [s.l.]. 108, fig. pp., more
 • Tánczos, I.; Wang, Z.B.; van Helvert, M.; van Ormondt, M.; Bruinsma, R.; Jeuken, C.J.L. (2004). Vooronderzoek naar het voorspellen van het onderhoudsbaggerwerk en het verbeteren van de stortstrategie in de Westerschelde: deelovereenkomst 3 MER-fase morfologie. Arcadis/Technum: [s.l.]. 84 pp., more
 • Van den Berg, J.H.; Jeuken, C.J.L.; Van der Spek, A.J.F. (1996). Hydraulic processes affecting the morphology and evolution of the Westerschelde estuary, in: Nordstrom, K.F. et al. (Ed.) Estuarine shores: evolution, environment and human alterations. pp. 157-184, more
 • Van Eck, B.T.M.; Bruens, A.; Wijnhoven, S.; Van Ryckegem, G.; Maris, T.; Oosterlee, L.; Deneudt, K.; Speybroeck, J.; Cox, T.; Kuijper, K.; Jeuken, C.J.L.; Van Oeveren, C.; Bouchti, Z.; Van den Bergh, E.; Kromkamp, J.C. (2010). Evaluatiemethodiek systeemmonitoring Schelde-estuarium. Deltares/INBO/NIOO/Universiteit Antwerpen. Ecosystem Management Research Group/VLIZ: [s.l.]. 456 pp., more
 • van Holland, G.; Jeuken, C.J.L. (1999). Overzichtsmodel Ooster- en Westerschelde: rooster- en bodemontwerp. Delft Hydraulics: Delft. 11 + bijlagen pp., more
 • Peer reviewed article Wang, Z.B.; Jeuken, M.-C.J.L.; Gerritsen, H.; de Vriend, H.J.; Kornman, B.A. (2002). Morphology and asymmetry of the vertical tide in the Westerschelde estuary. Cont. Shelf Res. 22(17): 2599-2609, more
 • Wang, Z.B.; Jeuken, M.-C.J.L.; Kornman, B.A. (2003). A model for predicting dredging requirement in the Westerschelde, in: Proceedings of the International Conference on Estuaries and Coasts 2003 (IRTCES), Zhejiang Institute of Hydraulics and Estuary, Hangzhou, China, November 9-11, 2003. pp. 430-435, more
 • Wang, Z.B.; Jeuken, C.J.L.; van Ormondt, M.; Claessens, J. (2004). Prediction of dredging requirement in the Westerschelde estuary, in: Proceedings of 13th international Biennial Conference on Physics of Estuaries and Coastal Seas, PECS'04, Merida, Mexico., 2004. pp. [s.n.], more
 • Wang, Z.B.; Jeuken, C.J.L. (1999). Tidal asymmetry and residual sediment transport in estuaries: a literature study and application to the Western Scheldt. Delft Hydraulics: Delft. 69 + bijlagen pp., more
 • Wang, Z.B.; Jeuken, C.J.L. (2000). Morfologische ontwikkeling van intergetijde-gebieden en modellering met ESTMORF: deel I: Evaluatie modelresultaten. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 14 + bijlagen pp., more
 • Wang, Z.B.; Jeuken, C.J.L. (2006). Verbetering van het ESTMORF model voor het Schelde estuarium: uitbreiding van het model met de Beneden-Zeeschelde en een verificatie van het model op basis van waarnemingen voor de periode 1990-2002. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. III, 148 pp., more
 • Winterwerp, J.C.; Jeuken, M.-C.J.L.; Stive, M.J.F.; de Vriend, H.J. (2000). Lange Termijnvisie Westerschelde Cluster Morfologie: samenvatting. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 7 pp., more
 • Winterwerp, J.C.; Jeuken, M.-C.J.L.; Helvert, M.A.G. (2000). Lange termijnvisie Schelde-estuarium cluster morfologie: uitvoeringsfase. WL | Delft Hydraulics: Delft. 30 + tabellen + figuren + bijlagen pp., more
 • Winterwerp, J.C.; Jeuken, M.-C.J.L.; Stive, M.J.F.; de Vriend, H.J. (2000). Lange termijnvisie Westerschelde cluster Morfologie: achtergronddocument. Rijkswaterstaat. Rijksinstituut voor Kust en Zee: [s.l.]. 22 pp., more
 • Winterwerp, J.C.; Wang, Z.B.; Stive, M.J.F.; Arends, A.; Jeuken, C.J.L.; Kuijper, C.; Thoolen, P.M.C. (2001). A new morphological schematization of the Western Scheldt estuary, The Netherlands, in: Proceedings of the 2nd IAHR symposium on River, Coastal and Estuarine Morphodynamics, Sept 2001, Obihiro, Japan. IAHR Congress Proceedings, : pp. 525-534, more
 • Winterwerp, J.C.; Jeuken, M.-C.J.L. (2004). Samenvatting van het morfologisch onderzoek in het kader van de strategische milieueffectenrapportage en de ontwikkelingsschets 2010. Arcadis/Technum/WL | Delft Hydraulics: [s.l.]. 62 pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications | Projects