IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Dankers, Norbert

Previous institute  Top | Publications | Projects | Dataset 
  Wageningen University and Research Centre; Alterra, more

Projects (2)  Top | Publications | Projects | Dataset 
 • Interaction in coastal waters: A roadmap to sustainable integration of aquaculture and fisheries, more
 • Sweet-Salt, more

Dataset  Top | Publications | Projects | Dataset 
 • Effect of bivalve filter feeders on bacteria and seston and related abiotic factors of the water in oyster cultures (Gazi Bay) and mussel beds (Wadden Sea) sampled in 1993 and 1994, more

Publications (36)  Top | Publications | Projects | Dataset 
  ( 13 peer reviewed ) split up
 • Baptist, M.J.; Dankers, N.M.J.A.; van Apeldoorn, R. (2007). Baggerstrategieën voor natuur en milieu. IMARES Wageningen Report, C099/07. Wageningen UR. IMARES: Wageningen. 30 pp., more
 • Bos, A.R.; Dankers, N.M.J.A.; Groeneweg, A.H.; Hermus, D.C.R.; Jager, Z.; de Jong, D.J.; Smit, T.; de Vlas, J.; van Wieringen, M.; van Katwijk, M.M. (2005). Eelgrass (Zostera marina L.) in the western Wadden Sea: monitoring, habitat suitability model, transplantations and communication, in: Herrier, J.-L. et al. (Ed.) Proceedings 'Dunes and Estuaries 2005': International Conference on nature restoration practices in European coastal habitats, Koksijde, Belgium 19-23 September 2005. VLIZ Special Publication, 19: pp. 95-109, more
 • Peer reviewed article Commito, J.A.; Dankers, N.M.J.A. (2001). Dynamics of spatial and temporal complexity in European and North American soft-bottom mussel beds, in: Reise, K. (Ed.) Ecological comparisons of sedimentary shores. Ecological Studies, 151: pp. 39-59, more
 • Peer reviewed article Damme, R.; Dankers, N.M.J.A.; Prins, T.C.; Jongsma, H.; Smaal, A.C. (1991). The influence of mussel beds on nutrients in the Western Wadden Sea and Eastern Scheldt Estuaries. Estuaries 14(2): 130-138, more
 • Dankers, N.; Kersting, K.; Binsbergen, M.; Zegers, K. (1984). Zuurstofgehalten boven een mosselbank bij doorstromend en stilstaand water. RIN-rapport, 84/9. Rijksinstituut voor Natuurbeheer: Texel. 8 pp., more
 • Dankers, N.; Fey-Hofstede, F. (2015). Een zee van mosselen: Handboek ecologie, bescherming, beleid en beheer van mosselbanken in de Waddenzee. Stichting Anemoon: Lisse. ISBN 978-90-815248-2-7. 107 pp., more
 • Dankers, N.M.J.; Haveman, R.; Hommel, P.W.F.M.; Janssen, J.A.M.; Ketelaar, R.; Kwak, R.G.M.; Van Moorsel, G.W.N.M.; Noordhuis, R.; Schaminée, J.H.J.; Stortelder, A.H.F.; Witbaard, R. (2009). Zee en kust : Natura 2000-gebieden. Europese natuur in Nederland. KNNV: Zeist. ISBN 978-90-5011-282-6. 296 pp., more
 • Dankers, N.M.J.A.; Binsbergen, M.; Zegers, K. (1983). De effecten van zandsuppletie op de fauna van het strand van Texel en Ameland. RIN-rapport, 86(3). Rijksinstituut voor Natuurbeheer: Texel. 12 pp., more
 • Peer reviewed article Dankers, N.M.J.A.; Dame, R.; Kersting, K. (1989). The oxygen consumption of mussel beds in the Dutch Wadden Sea, in: Ros, J.D. (Ed.) Topics in Marine Biology: Proceedings of the 22nd European Marine Biology Symposium, Barcelona, Spain, August 1987. Scientia Marina (Barcelona), 53(2-3): pp. 473-476, more
 • Peer reviewed article Dankers, N.M.J.A.; van Duin, W.E.; Leopold, M.F.; Martakis, G.F.P.; Smit, C.J.; van der Werf, D.C.; Wolfert, H.P. (2001). Ontwerp-ecotopenstelsel kustwateren: voorstel voor classificatie en advies voor validatie. Alterra-Rapport, 177. Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte: Wageningen. 71 pp., more
 • Peer reviewed article Dankers, N.M.J.A.; Leopold, M.F.; Smit, C.J. (2003). Vogel- en habitatrichtlijn in de Noordzee. Alterra-Rapport, 695. Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte: Wageningen. 92 pp., more
 • Peer reviewed article Dankers, N.M.J.A.; Dijkman, E.M.; De Jong, M.L.; de Kort, G.; Meijboom, A. (2004). De verspreiding en uitbreiding van de Japanse Oester in de Waddenzee. Alterra-Rapport, 909. Alterra: Wageningen. 51 pp., more
 • Dankers, N.M.J.A.; Meijboom, A.; de Jong, M.; Dijkman, E.; Cremer, J.; Fey, F.E.; Smaal, A.C.; Craeymeersch, J.A.; Brummelhuis, E.; Steenbergen, J.; Baars, D. (2006). De ontwikkeling van de Japanse oester in Nederland (Waddenzee en Oosterschelde). IMARES Wageningen Report, C040/06. Wageningen UR. IMARES: Ijmuiden. 57 pp., more
 • Dankers, N.M.J.A.; Smit, C.J.; Scholl, M. (Ed.) (1992). Present and Future Conservation of the Wadden Sea: Proceedings of the 7th International Wadden Sea Symposium, Ameland 1990. NIOZ: Texel. VIII, 301 pp., more
 • Dankers, N.M.J.A.; Beukema, J.J. (1981). Distributional patterns of macrozoobenthic species in relation to some environmental factors, in: Dankers, N.M.J.A. et al. Invertebrates of the Wadden Sea: final report of the section 'Marine Zoology' of the Wadden Sea Working Group. Wadden Sea Working Group Report, 4: pp. 69-103, more
 • Dankers, N.M.J.A.; Kühl, H.; Wolff, W.J. (1981). Invertebrates of the Wadden Sea: final report of the section 'Marine Zoology' of the Wadden Sea Working Group. Wadden Sea Working Group Report, 4. A.A. Balkema: Rotterdam. ISBN 90-6191-054-4. 221 pp., more
 • Peer reviewed article Dankers, N.M.J.A.; van Moorsel, G.W.N.M. (2001). Schelpenbanken als ecotoop: de fauna van schelpenbanken in de Waddenzee. Alterra-Rapport, 202. Alterra: Texel. 26 pp., more
 • Dankers, N.M.J.A.; Wolff, W.J. (1981). Invertebrates of the Wadden Sea: an introduction, in: Dankers, N.M.J.A. et al. Invertebrates of the Wadden Sea: final report of the section 'Marine Zoology' of the Wadden Sea Working Group. Wadden Sea Working Group Report, 4: pp. 11, more
 • de Jong, D.J.; Dankers, N.M.J.A.; Leewis, R.J. (1998). Naar ecologische kaarten van de Waddenzee. BEON Rapport = BEON-report, 98(13). RIKZ: Den Haag. 32 pp., more
 • de Jong, F.; Bakker, J.F.; Dankers, N.M.J.A.; Dahl, K.; Jäppelt, W.; Madsen, P.B.; Kossmagk-Stephan, K.-J. (Ed.) (1993). Subregion 10: the Wadden Sea. Quality Status Report of the North Sea 1993. Common Wadden Sea Secretariat: Wilhelmshaven. 174 pp., more
 • Eysink, W.D.; Dankers, N.M.J.A.; Dijkema, K.S.; van Dobben, H.F.; Smit, C.J.; de Vlas, J. (1995). Monitoring effekten van bodemdaling op Ameland-Oost, in: Eysink, W.D. et al. (1998). Kwelders. Integrale Bodemdalingstudie Waddenzee, 3: pp. 1-62, + app., more
 • Eysink, W.D.; Dankers, N.M.J.A.; Dijkema, K.S.; van Dobben, H.F.; Smit, C.J.; de Vlas, J.; Kers, A.S.; Walrecht, G.; van Wijnen, H.J.; van Duin, W.E.; Zegers, J. (1998). Kwelders. Integrale Bodemdalingstudie Waddenzee, 3. Nederlandse Aardolie Maatschappij: Assen. ISBN 90-804791-1-X. [Diff. Pag.] pp., more
 • Peer reviewed article Fey, F.E.; Dankers, N.M.J.A.; Steenbergen, J.; Goudswaard, K. (2010). Development and distribution of the non-indigenous Pacific oyster (Crassostrea gigas) in the Dutch Wadden Sea. Aquacult. Int. 18(1): 45-59, more
 • Peer reviewed article Folmer, E.O.; Drent, J.; Troost, K.; Büttger, H.; Dankers, N.; Jansen, J.; van Stralen, M.; Millat, G.; Herlyn, M.; Philippart, C.J.M. (2014). Large-Scale Spatial Dynamics of Intertidal Mussel (Mytilus edulis L.) Bed Coverage in the German and Dutch Wadden Sea. Ecosystems 17(3): 550-566. dx.doi.org/10.1007/s10021-013-9742-4, more
 • Leewis, R.J.; Dankers, N.M.J.A.; de Jong, D.J. (1998). Naar een ecosysteem zoute wateren Nederland. BEON Rapport = BEON-report, 98(11). RIKZ: Den Haag. 22 pp., more
 • Peer reviewed article Nieuwhof, S.; Herman, P.M.J.; Dankers, N.; Troost, K.; van der Wal, D. (2015). Remote Sensing of Epibenthic Shellfish Using Synthetic Aperture Radar Satellite Imagery. Remote Sens. 7: 3710-3734. dx.doi.org/10.3390/rs70403710, more
 • Peer reviewed article Stelzenmüller, V.; Breen, P.; Stamford, T.; Thomsen, F.; Badalamenti, F.; Borja, A.; Buhl-Mortensen, L.; Carlstöm, J.; D'Anna, G.; Dankers, N.M.J.A.; Degraer, S.; Dujin, M.; Fiorentino, F.; Galparsoro, I.; Giakoumi, S.; Gristina, M.; Johnson, K.; Jones, P.J.S.; Katsanevakis, S.; Knittweis, L.; Kyriazi, Z.; Pipitone, C.; Piwowarczyk, J.; Rabaut, M.; Sørensen, T.K.; van Dalfsen, J.A.; Vassilopoulou, V.; Fernández, T.V.; Vincx, M.; Vöge, S.; Weber, A.; Wijkmark, N.; Jak, R.; Qiu, W.; ter Hofstede, R. (2013). Monitoring and evaluation of spatially managed areas: A generic framework for implementation of ecosystem based marine management and its application. Mar. Policy 37: 149-164. dx.doi.org/10.1016/j.marpol.2012.04.012, more
 • Tanczos, I.; de Brouwer, J.; Crosato, A.; Dankers, N.M.J.A.; van Duin, W.E.; Stive, M.J.F.; Talmon, A.M.; Verbeek, H.; de Vries, M.B.; Van der Wegen, M.; Winterwerp, J.C. (2001). Eco-morphodynamic processes in the Rhine-Meuse-Scheldt delta and the Dutch Wadden Sea. Delft Cluster: Delft. 93 pp., more
 • Peer reviewed article Van Apeldoorn, R.C.; Smit, C.J.; Henkens, R.J.H.G.; Dankers, N.M. J.A. (2004). Westerschelde containerterminal. Analyse van mogelijke significante effecten van de WCT op de SBZ Westerschelde. Alterra-Rapport, 985. Alterra: Wageningen. 95 + bijlagen pp., more
 • van Katwijk, M.M.; van Pelt, S.; Dankers, N.M.J.A. (2002). Herintroductie van Groot zeegras in de westelijke Waddenzee (2002-2006). Inventarisatie van bestaande kennisselectie van locaties en plan van aanpak. Katholieke Universiteit Nijmegen, Afdeling Milieukunde: Nijmegen. 68 pp., more
 • Wintermans, G.; Dankers, N.M.J.A.; van der Veer, H.; Rijnsdorp, A.D.; van Leeuwen, P.I.; Vingerhoed, B. (1995). Habitatkarakteristieken van de Nederlandse kustzone. BEON Rapport = BEON-report, 95(12). RIKZ: Den Haag. 72 pp., more
 • Wintermans, G.; Dankers, N.M.J.A.; Leewis, R.J.; Molegraaf, P.; De Nooyer, D.; Reents, S.; Staeyert, F.; Wegman, R.C.C. (1995). Ecotopes in the Wadden Sea. BEON Rapport = BEON-report(5). [S.n.]: [s.l.]. 5-32 pp., more
 • Peer reviewed article Wintermans, G.; Dankers, N.M.J.A.; Leewis, R.J.; Molegraaf, P.; De Nooyer, D.; Reents, S.; Staeyert, F.; Wegman, R.C.C. (1996). Ecotopes in the Wadden Sea. Mar. Ecol. Prog. Ser. 132: 1-32, more
 • Wintermans, G.; Dankers, N.M.J.A.; Leewis, R.J.; Molegraaf, P.; De Nooyer, D.; Reents, S.; Staeyert, F.; Wegman, R.C.C.; Hartgers, E.M.; de Jonge, P.D.; Rijnsdorp, A.D.; van der Veer, H.W.; Witte, J. IJ.; Herman, P.M.J.; de Vries, M.; Thoolen, P.; Vonk, M.; Baart, A.; Boon, J. (1996). Habitatkartering en beschrijving van Nederlandse kustwateren. BEON Rapport = BEON-report, 96(5). RIKZ: Den Haag. [diff. pag.] pp., more
 • Wolff, W.J.; Dankers, N.; Dijkema, K.S.; Reijnders, P.J. H.; Smit, C.J. (1994). Biodiversity of the Wadden Sea (Denmark, Germany, The Netherlands): recent changes and future projections, in: Boyle, T.J.B. et al. (Ed.) Biodiversity, temperate ecosystems and global change. pp. 337-355, more
 • Wolff, W.J.; Dankers, N.M.J.A. (1981). Preliminary checklist of the zoobenthos and nekton species of the Wadden Sea, in: Dankers, N.M.J.A. et al. Invertebrates of the Wadden Sea: final report of the section 'Marine Zoology' of the Wadden Sea Working Group. Wadden Sea Working Group Report, 4: pp. 24-60, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications | Projects | Dataset