IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Mrs Zeebroek, Inge

Institutes (2)  Top | Institutes | Publications | Projects 
 • Agentschap Onroerend Erfgoed; Afdeling Onderzoek Archeologie en Natuurwetenschappen; Team Archeologie Regio West; Maritieme Archeologie en Varend Erfgoed, more
 • Function: Archeologist maritime heritage

  Direct contact at institute:
  Phoenix-gebouw, 1ste verdieping
  Koning Albert II-laan 19, bus 5
  1210 Brussel
  Tel.: +32-(0)2-553 16 72
  GSM: +32-(0)477-56 04 30
  Fax: +32-(0)2-553 16 55
  E-mail:
 • Provincie West-Vlaanderen; Raversijde; Bezoekerscentrum Walraversijde, more
 • Function: Archeoloog Maritiem Erfgoed

  Direct contact at institute:
  Tel.: +32-(0)59-70 22 85
  GSM: +32-(0)477-56 04 30
  Fax: +32-(0)59-51 45 03
  E-mail:
 

Projects (2)  Top | Institutes | Publications | Projects 
 • Archaeological Atlas of the 2 Seas, more
 • Managing Cultural Heritage Underwater, more

Publications (28)  Top | Institutes | Publications | Projects 
  ( 2 peer reviewed ) split up
 • Caluwé, D.; Cleeren, N.; De Clercq, W.; Gevaert, G.; Hendrikse, H.; Hillewaert, B.; Jansseune, G.; Kottman, J.; Mortier, S.; Pieters, M.; Schalm, O.; Vandevelde, J.; van Dierendonck, R.; Wouters, H.; Zeebroek, I. (2003). Glas van vissers, kooplui, monniken en heren: Middeleeuws en later glas uit het bodemarchief van kust-Vlaanderen en Zeeland. Provincie West-Vlaanderen: Brugge. 128 pp., more
 • Demerre, I.; Gevaert, G.; Lenaerts, T.; Lettens, J.; Pieters, M.; Zeebroek, I. (2006). www.maritieme-archeologie.be: a database for Belgian maritime archaeology, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 31 March 2006: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 30: pp. 30-31, more
 • Demerre, I.; Zeebroek, I.; Lenaerts, T. (2009). The Maritime Heritage Research of the Flemish Heritage Institute (VIOE) [Poster]. Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed: Brussel. 1 poster pp., more
 • Demerre, I.; Zeebroek, I. (2009). Ongoing research at two test areas in Belgian waters (Flanders). MACHU Report 2: 8-10, more
 • Demerre, I.; Zeebroek, I. (2009). Managing cultural heritage under water, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts: an overview of marine research in Belgium anno 2009. 10th VLIZ Young Scientists' Day. Special edition at the occasion of 10 years VLIZ. VLIZ Special Publication, 43: pp. 52-53, more
 • Demerre, I.; Zeebroek, I. (2009). 'Walravens-ide’: archaeological traces of a deserted fishing settlement [Poster]. Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed: Brussel. 1 poster pp., more
 • Demerre, I.; Zeebroek, I. (2009). Managing Cultural Heritage Under Water: European project within the Culture 2000 programme [Poster]. Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed: Brussel. 1 poster pp., more
 • Fenwick, V.; Poudret-Barré, A.; Momber, G.; Demerre, I.; Zeebroek, I.; Bowens, A.; Chatelin, C. (Ed.) (2012). Archaeological Atlas of the 2 Seas: A cross-border maritime archaeology project. Final report 2009-212. ADRAMAR/HWTMA/Flanders Heritage Agency: Domagné, Southampton, Brussel. 79 + DVD pp., more
 • Fenwick, V.; Poudret-Barré, A.; Momber, G.; Demerre, I.; Zeebroek, I.; Bowens, A.; Chatelin, C. (Ed.) (2012). L'Atlas archéologique des 2 Mers: Un projet d'archéologie maritime transfrontalier. Rapport final 2009-2012. ADRAMAR/HWTMA/Flanders Heritage Agency: Domagné, Southampton, Brussel. 79 pp., more
 • Fenwick, V.; Poudret-Barré, A.; Momber, G.; Demerre, I.; Zeebroek, I.; Bowens, A.; Chatelin, C. (Ed.) (2012). Archeologische Atlas van de 2 Zeeën: een grensoverschrijdend maritiem archeologisch project. Eindrapport 2009-2012. ADRAMAR/HWTMA/Agentschap Onroerend Erfgoed: Domagné, Southampton, Brussel. 79 pp., more
 • Pieters, M.; Schietecatte, L.; Zeebroek, I.; Caluwé, D.; Cooremans, B.; Deforce, K.; Demerre, I.; Eeckhout, J.; Ervynck, A.; Gevaert, G.; Hollevoet, Y.; Kightly, C.; Tys, D.; Vandenbruaene, M.; Vanhoutte, S.; Van Neer, W. (2005). Oostende: stadsvernieuwing en archeologie. Een balans van 10 jaar archeologisch onderzoek van het Oostendse bodemarchief. Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed: Brussel. ISBN 90-7523-017-6. 136 pp., more
 • Pieters, M.; Demerre, I.; Lenaerts, T.; Zeebroek, I. (2006). Maritime Archaeology and Heritage Afloat Unit of the VIOE: state of affairs = Cel Maritieme Archeologie en Varend Erfgoed VIOE: stand van zaken, in: Pieters, M. et al. (Ed.) Colloquium: To sea or not to sea - 2nd international colloquium on maritime and fluvial archaeology in the southern North Sea area, Brugge (Belgium), 21-23 September 2006: book of abstracts = Colloquium: Ter zee of niet ter zee - 2de internationaal colloquium over maritieme en fluviale archeologie in het zuidelijke Noordzeegebied, Brugge (België), 21-23 september 2006: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 32: pp. 8-9, 10-11, more
 • Pieters, M.; Schietecatte, L.; Zeebroek, I.; Baeteman, C.; Bastiaens, J.; Deforce, K.; Jansen, I.; Meylemans, E.; Van Laecke, J. (2006). The Belgian polders, Flanders: a test case 2002-2006, in: Dyson, L. et al. Archaeological evaluation of wetlands in the Planarch area of North West Europe. pp. 39-54, more
 • Pieters, M.; Zeebroek, I.; Demerre, I.; Lenaerts, T. (2007). De Cel Maritieme Archeologie en Varend Erfgoed van het VIOE en het onderzoek van het maritieme verleden = La Cellule 'Archéologie Maritime et Patrimoine Nautiqué du VIOE et l'étude du passé maritime = The Maritime Archaeology and Heritage Afloat Unit of the VIOE and the research into the maritime past = Die Zelle maritime Archäologie und fahrende Kulturerbe des VIOE und die Untersuchung der maritimen Vergangenheit, in: Zeebroek, I. et al. (Ed.) Verdronken Verleden = Passé Submergé = Drowned Past = Ertrunkene Vergangenheit. pp. 14-15, 16-17, 18-19, 20-21, more
 • Peer reviewed article Pieters, M.; Demerre, I.; Lenaerts, T.; Zeebroek, I.; De Bie, M.; De Clercq, W.; Dickinson, B.; Monsieur, P. (2010). De Noordzee: een waardevol archief onder water. Meer dan 100 jaar onderzoek van strandvondsten en vondsten uit zee in België: een overzicht. Relicta (Bruss.) 6: 177-218, more
 • Pieters, M.; Baeteman, C.; Bastiaens, J.; Bollen, A.; Clogg, P.; Cooremans, B.; De Bie, M.; de Buyser, F.; Decorte, K.; De Groote, A.; Demerre, I.; Demiddele, H.; Ervynck, A.; Gevaert, G.; Goddeeris, T.; Lentacker, A.; Schietecatte, L.; Vandenbruaene, M.; Van Neer, W.; Van Strydonck, M.; Verhaeghe, F.; Vince, A.; Watzeels, S.; Zeebroek, I. (2013). Het archeologisch onderzoek in Raversijde (Oostende) in de periode 1992-2005: Vuurstenen artefacten, een Romeinse dijk, een 14de-eeuws muntdepot, een 15de-eeuwse sector van een vissersnederzetting en sporen van een vroeg-17de-eeuwse en een vroeg-18de-eeuwse belegering van Oostende. Relicta Monografieën, 8. Onroerend Erfgoed: Brussel. ISBN 978-90-75230-36-9. 637 pp., more
 • Pieters, M.; Demerre, I.; Zeebroek, I. (2013). Een dijk uit de Romeinse periode, in: Pieters, M. et al. Het archeologisch onderzoek in Raversijde (Oostende) in de periode 1992-2005: Vuurstenen artefacten, een Romeinse dijk, een 14de-eeuws muntdepot, een 15de-eeuwse sector van een vissersnederzetting en sporen van een vroeg-17de-eeuwse en een vroeg-18de-eeuwse belegering van Oostende. Relicta Monografieën, 8: pp. 79-88, more
 • Pieters, M.; Baeteman, C.; Bastiaens, J.; Bollen, A.; Clogg, P.; Cooremans, B.; De Bie, M.; De Buyer, F.; Decorte, G.; Deforce, K.; De Groote, A.; Demerre, I.; Demiddele, H.; Ervynck, A.; Gevaert, G.; Goddeeris, T.; Lentacker, A.; Schietecatte, L.; Vandenbruaene, M.; Van Neer, W.; Van Strydonck, M.; Vince, A.; Watzeels, S.; Zeebroek, I. (2013). Synthese, in: Pieters, M. et al. Het archeologisch onderzoek in Raversijde (Oostende) in de periode 1992-2005: Vuurstenen artefacten, een Romeinse dijk, een 14de-eeuws muntdepot, een 15de-eeuwse sector van een vissersnederzetting en sporen van een vroeg-17de-eeuwse en een vroeg-18de-eeuwse belegering van Oostende. Relicta Monografieën, 8: pp. 547-568, more
 • Zeebroek, I. (2011). L'épave du XVIIIe siècle échouée sur le banc de sable Buiten Ratel: étude de la culture matérielle = The 18th century wreck that ran aground on the Buiten Ratel sandbank: a study of material culture = Het 18de-eeuwse wrak op de Buiten Ratel zandbank: studie van de materiële cultuur, in: Griffaton, M.-L. (Ed.) Sur les traces du commerce maritime en mer du Nord du XVIe au XVIIIe = Tracing maritime trade in the North Sea between the 16th and 18th centuries = Op het spoor van de zeehandel tussen de XVIde en XVIIIde eeuw op de Noordzee. pp. 179-189, more
 • Zeebroek, I.; Tys, D.; Pieters, M.; Baeteman, C. (2002). Van schorre tot slagveld: een verkenning van het landschap van Testerep, Leffinge en Oostende van de vroege Middeleeuwen tot het beleg van Oostende (1601-1604). Instituut voor het Archeologisch Patrimonium/Provincie West-Vlaanderen: Brugge. 72 + 1 map pp., more
 • Zeebroek, I.; Demerre, I.; Lenaerts, T.; Pieters, M. (2006). De Vlakte van de Raan in archeologisch perspectief, in: Coosen, J. et al. (Ed.) Studiedag: De Vlakte van de Raan van onder het stof gehaald, Oostende, 13 oktober 2006. VLIZ Special Publication, 35: pp. 52-58, more
 • Zeebroek, I.; Demerre, I.; Gevaert, G.; Lenaerts, T.; Pieters, M. (2007). Een interactieve databank van het maritieme erfgoed = Une banque de données interactive du patrimoine maritime = An interactive database on maritime heritage = Eine interaktive Datenbank für das maritime Erbe, in: Zeebroek, I. et al. (Ed.) Verdronken Verleden = Passé Submergé = Drowned Past = Ertrunkene Vergangenheit. pp. 26-29, more
 • Zeebroek, I.; Gevaert, G.; Pieters, M. (2007). Koggen = Cogues = Cogs = Koggen, in: Zeebroek, I. et al. (Ed.) Verdronken Verleden = Passé Submergé = Drowned Past = Ertrunkene Vergangenheit. pp. 44-47, more
 • Peer reviewed article Zeebroek, I.; Pieters, M.; Andrés-Lacueva, C.; Caluwé, D.; David, J.; Deforce, K.; Haneca, K.; Lamuela-Raventós, R.; Lenaerts, T.; Medina Rémon, A.; Mees, F.; Missiaen, T.; Muylaert, L.; Op de Beeck, E.; Streel, M.; Van den haute, P.; van Hees, M.; Wauters, E. (2010). Een 18de-eeuwse wraksite op de Buiten Ratel-zandbank (Belgische territoriale wateren): 1. Multidisciplinair onderzoek van het vondstenmateriaal. Relicta (Bruss.) 6: 237-327, more
 • Zeebroek, I.; Pieters, M.; Gevaert, G. (Ed.) (2007). Verdronken Verleden = Passé Submergé = Drowned Past = Ertrunkene Vergangenheit. Port Authority Zeebrugge/Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed: Brussel. 147 pp., more
 • Zeebroek, I.; Gevaert, G. (2010). Walraversijde: 19 jaar archeologische opgravingen, 10 jaar bezoekerscentrum. In de Steigers 17(1): 3-12, more
 • Zeebroek, I.; Pieters, M. (2005). Afsluitend rapport van het archeologisch onderzoek in Oostende, op het Monacoplein en aan de Van Iseghemlaan. Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed: Brussel. 12, 38 figs. pp., more
 • Zeebroek, I.; Pieters, M. (2013). Inhumatiegraven aangesneden in de omgeving van de kapel van Walraversijde, in: Pieters, M. et al. Het archeologisch onderzoek in Raversijde (Oostende) in de periode 1992-2005: Vuurstenen artefacten, een Romeinse dijk, een 14de-eeuws muntdepot, een 15de-eeuwse sector van een vissersnederzetting en sporen van een vroeg-17de-eeuwse en een vroeg-18de-eeuwse belegering van Oostende. Relicta Monografieën, 8: pp. 535-546, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publications | Projects