IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Mrs Demerre, Ine

Institutes (3)  Top | Institutes | Publications | Projects 
 • Agentschap Onroerend Erfgoed; Afdeling Onderzoek Archeologie en Natuurwetenschappen; Team Archeologie Regio West; Maritieme Archeologie en Varend Erfgoed, more
 • Function: Archeologist maritime heritage

  Direct contact at institute:
  Nieuwpoortsesteenweg 636
  8400 Oostende
  Tel.: +32-(0)59-70 22 85
  GSM: +32-(0)473-96 70 70
  Fax: +32-(0)59-51 45 03
  E-mail:
 • Provincie West-Vlaanderen; Raversijde; Bezoekerscentrum Walraversijde, more
 • Function: Archeoloog Maritiem Erfgoed

  Direct contact at institute:
  Tel.: +32-(0)59-70 22 85
  GSM: +32-(0)473-96 70 70
  Fax: +32-(0)59-51 45 03
  E-mail:
 • Agentschap Onroerend Erfgoed, more

Projects (2)  Top | Institutes | Publications | Projects 
 • Archaeological Atlas of the 2 Seas, more
 • Managing Cultural Heritage Underwater, more

Publications (42)  Top | Institutes | Publications | Projects 
  ( 3 peer reviewed ) split up
 • Clearhout, C.; De Clercq, M.; Demerre, I.; Missiaen, T.; Pieters, M.; Van Haelst, S.; Zurita Hurtado, O. (2014). Landscapes beneath the sea and emerging tools for assessing and managing their (heritage) values, in: Di Stefano, M. et al. (Ed.) 18th ICOMOS General assembly: Symposium Heritage and Landscapes as Human Values, Firenze, Italia 9-14 Novermber 2014: Conference proceedings. pp. 541 - 545, more
 • Deceuninck, G.; De Decker, C.; De Hauwere, N.; Demerre, I.; Devolder, J.; Janssens, F.; Termote, T.; Tierssoone, P.; Van Haelst, S.; Pieters, M. (2015). World War I Underwater Cultural Heritage in the Belgian part of the North Sea:A preliminary overview, in: Guérin, U. et al. (Ed.) The Underwater Cultural Heritage from World War I: Proceedings of the Scientific Conference on the Occasion of the Centenary of World War I, Bruges, Belgium, 26 & 27 June 2014. pp. 65-77, more
 • Peer reviewed article Delefortrie, S.; Saey, T.; Van De Vijver, E.; De Smedt, P.; Missiaen, T.; Demerre, I.; Van Meirvenne, M. (2014). Frequency domain electromagnetic induction survey in the intertidal zone: limitations of low-induction-number and depth of exploration. J. Appl. Geophys. 100: 14-22. dx.doi.org/10.1016/j.jappgeo.2013.10.005, more
 • Demerre, I. (2008). Stel je zeevraag: Wat zijn die groene glazen bollen?, in: De Grote Rede 23. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 23: pp. 23, more
 • Demerre, I. (2009). Cooperation with non-archaeological scientific institutes, organisations and individuals. MACHU Report 2: 30-31, more
 • Demerre, I. (2011). Méthodologie d'archéologie maritime, utilisée par le VIOE en Flandre ces dernières années = The maritime archaeology methodology used by the VIOE in Flanders over the last few years = Maritiem archeologische methodologie, gebruikt door het VIOE in Vlaanderen gedurende de laatste jaren, in: Griffaton, M.-L. (Ed.) Sur les traces du commerce maritime en mer du Nord du XVIe au XVIIIe = Tracing maritime trade in the North Sea between the 16th and 18th centuries = Op het spoor van de zeehandel tussen de XVIde en XVIIIde eeuw op de Noordzee. pp. 154-173, more
 • Demerre, I. (2013). De Archeologische Atlas van de 2 Zeeën. Een grensoverschrijdend maritiem project. Ex Situ 3: 10-14, more
 • Demerre, I. ; Missiaen, T. (2010). Speurtocht naar het wrak van ‘t Vliegent Hart, in: De Grote Rede 28. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 28: pp. 2-8, more
 • Demerre, I.; Gevaert, G.; Lenaerts, T.; Lettens, J.; Pieters, M.; Zeebroek, I. (2006). www.maritieme-archeologie.be: a database for Belgian maritime archaeology, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 31 March 2006: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 30: pp. 30-31, more
 • Demerre, I.; Missiaen, T.; Gevaert, G. (2008). Maritiem archeologisch erfgoedonderzoek in 2006 - 2007: Twee jaar registratie en verwerking van het erfgoed in en uit de Noordzee. Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed: Brussel. 51 pp., more
 • Demerre, I.; Zeebroek, I.; Lenaerts, T. (2009). The Maritime Heritage Research of the Flemish Heritage Institute (VIOE) [Poster]. Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed: Brussel. 1 poster pp., more
 • Demerre, I.; Van Haelst, S.; Pieters, M. (2014). Opvissen van het verleden – de bijdrage van de kustvisserij aan de archeologische kennis over de Noordzee: een overzicht en een oproep, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Abstractenboek studiedag “Vissen in het verleden. Een multidisciplinaire kijk op de geschiedenis van de Belgische zeevisserij”. VLIZ Special Publication, 68: pp. 39-43, more
 • Demerre, I.; Pieters, M.; Van Haelst, S. (2014). Gekelderd erfgoed. West-Hinder en HMS Wakeful: de allereerste beschermde scheepswrakken. Ruimte 6(22): 65-67, more
 • Demerre, I.; Pieters, M.; Van Haelst, S. (2014). Een kanon op het strand. Ex Situ 6: 57, more
 • Demerre, I.; De Decker, C.; Pieters, M.; Van Haelst, S. (2014). Grote erfgoedwaarde van de Noordzee in de verf gezet met drie recente vondsten, in: De Grote Rede 39. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 39: pp. 9-14, more
 • Demerre, I.; Pieters, M. (2008). Introduction to the Belgian test areas (Flanders): 'Vlakte van de Raan' and 'Buiten Ratel'. MACHU Report 1: 15-17, more
 • Demerre, I.; Zeebroek, I. (2009). Ongoing research at two test areas in Belgian waters (Flanders). MACHU Report 2: 8-10, more
 • Demerre, I.; Zeebroek, I. (2009). Managing cultural heritage under water, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts: an overview of marine research in Belgium anno 2009. 10th VLIZ Young Scientists' Day. Special edition at the occasion of 10 years VLIZ. VLIZ Special Publication, 43: pp. 52-53, more
 • Demerre, I.; Zeebroek, I. (2009). 'Walravens-ide’: archaeological traces of a deserted fishing settlement [Poster]. Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed: Brussel. 1 poster pp., more
 • Demerre, I.; Zeebroek, I. (2009). Managing Cultural Heritage Under Water: European project within the Culture 2000 programme [Poster]. Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed: Brussel. 1 poster pp., more
 • Evangelinos, D.; Missiaen, T.; Demerre, I.; Van Meirvenne, M. (2013). Buried under the sand: ‘Integrated geophysical mapping of ancient peat exploitation at Raversijde beach’, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 44, more
 • Fenwick, V.; Poudret-Barré, A.; Momber, G.; Demerre, I.; Zeebroek, I.; Bowens, A.; Chatelin, C. (Ed.) (2012). Archaeological Atlas of the 2 Seas: A cross-border maritime archaeology project. Final report 2009-212. ADRAMAR/HWTMA/Flanders Heritage Agency: Domagné, Southampton, Brussel. 79 + DVD pp., more
 • Fenwick, V.; Poudret-Barré, A.; Momber, G.; Demerre, I.; Zeebroek, I.; Bowens, A.; Chatelin, C. (Ed.) (2012). L'Atlas archéologique des 2 Mers: Un projet d'archéologie maritime transfrontalier. Rapport final 2009-2012. ADRAMAR/HWTMA/Flanders Heritage Agency: Domagné, Southampton, Brussel. 79 pp., more
 • Fenwick, V.; Poudret-Barré, A.; Momber, G.; Demerre, I.; Zeebroek, I.; Bowens, A.; Chatelin, C. (Ed.) (2012). Archeologische Atlas van de 2 Zeeën: een grensoverschrijdend maritiem archeologisch project. Eindrapport 2009-2012. ADRAMAR/HWTMA/Agentschap Onroerend Erfgoed: Domagné, Southampton, Brussel. 79 pp., more
 • Missiaen, T.; Demerre, I.; Cockx, L. (2011). Archeologische prospectie voor de kust van Raversijde: Poster abstract, in: Study day: Marine aggregate extraction: needs, guidelines and future prospects, 17 oktober 2011, Bredene. pp. 167, more
 • Peer reviewed article Missiaen, T.; Demerre, I.; Verrijken, V. (2012). Integrated assessment of the buried wreck site of the Dutch East Indiaman 't Vliegent Hart. Relicta (Bruss.) 9: 191-208, more
 • Pieters, M.; Schietecatte, L.; Zeebroek, I.; Caluwé, D.; Cooremans, B.; Deforce, K.; Demerre, I.; Eeckhout, J.; Ervynck, A.; Gevaert, G.; Hollevoet, Y.; Kightly, C.; Tys, D.; Vandenbruaene, M.; Vanhoutte, S.; Van Neer, W. (2005). Oostende: stadsvernieuwing en archeologie. Een balans van 10 jaar archeologisch onderzoek van het Oostendse bodemarchief. Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed: Brussel. ISBN 90-7523-017-6. 136 pp., more
 • Pieters, M.; Demerre, I.; Lenaerts, T.; Zeebroek, I. (2006). Maritime Archaeology and Heritage Afloat Unit of the VIOE: state of affairs = Cel Maritieme Archeologie en Varend Erfgoed VIOE: stand van zaken, in: Pieters, M. et al. (Ed.) Colloquium: To sea or not to sea - 2nd international colloquium on maritime and fluvial archaeology in the southern North Sea area, Brugge (Belgium), 21-23 September 2006: book of abstracts = Colloquium: Ter zee of niet ter zee - 2de internationaal colloquium over maritieme en fluviale archeologie in het zuidelijke Noordzeegebied, Brugge (België), 21-23 september 2006: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 32: pp. 8-9, 10-11, more
 • Pieters, M.; Zeebroek, I.; Demerre, I.; Lenaerts, T. (2007). De Cel Maritieme Archeologie en Varend Erfgoed van het VIOE en het onderzoek van het maritieme verleden = La Cellule 'Archéologie Maritime et Patrimoine Nautiqué du VIOE et l'étude du passé maritime = The Maritime Archaeology and Heritage Afloat Unit of the VIOE and the research into the maritime past = Die Zelle maritime Archäologie und fahrende Kulturerbe des VIOE und die Untersuchung der maritimen Vergangenheit, in: Zeebroek, I. et al. (Ed.) Verdronken Verleden = Passé Submergé = Drowned Past = Ertrunkene Vergangenheit. pp. 14-15, 16-17, 18-19, 20-21, more
 • Peer reviewed article Pieters, M.; Demerre, I.; Lenaerts, T.; Zeebroek, I.; De Bie, M.; De Clercq, W.; Dickinson, B.; Monsieur, P. (2010). De Noordzee: een waardevol archief onder water. Meer dan 100 jaar onderzoek van strandvondsten en vondsten uit zee in België: een overzicht. Relicta (Bruss.) 6: 177-218, more
 • Pieters, M.; Baeteman, C.; Bastiaens, J.; Bollen, A.; Clogg, P.; Cooremans, B.; De Bie, M.; de Buyser, F.; Decorte, K.; De Groote, A.; Demerre, I.; Demiddele, H.; Ervynck, A.; Gevaert, G.; Goddeeris, T.; Lentacker, A.; Schietecatte, L.; Vandenbruaene, M.; Van Neer, W.; Van Strydonck, M.; Verhaeghe, F.; Vince, A.; Watzeels, S.; Zeebroek, I. (2013). Het archeologisch onderzoek in Raversijde (Oostende) in de periode 1992-2005: Vuurstenen artefacten, een Romeinse dijk, een 14de-eeuws muntdepot, een 15de-eeuwse sector van een vissersnederzetting en sporen van een vroeg-17de-eeuwse en een vroeg-18de-eeuwse belegering van Oostende. Relicta Monografieën, 8. Onroerend Erfgoed: Brussel. ISBN 978-90-75230-36-9. 637 pp., more
 • Pieters, M.; Demerre, I.; Zeebroek, I. (2013). Een dijk uit de Romeinse periode, in: Pieters, M. et al. Het archeologisch onderzoek in Raversijde (Oostende) in de periode 1992-2005: Vuurstenen artefacten, een Romeinse dijk, een 14de-eeuws muntdepot, een 15de-eeuwse sector van een vissersnederzetting en sporen van een vroeg-17de-eeuwse en een vroeg-18de-eeuwse belegering van Oostende. Relicta Monografieën, 8: pp. 79-88, more
 • Pieters, M.; Baeteman, C.; Bastiaens, J.; Bollen, A.; Clogg, P.; Cooremans, B.; De Bie, M.; De Buyer, F.; Decorte, G.; Deforce, K.; De Groote, A.; Demerre, I.; Demiddele, H.; Ervynck, A.; Gevaert, G.; Goddeeris, T.; Lentacker, A.; Schietecatte, L.; Vandenbruaene, M.; Van Neer, W.; Van Strydonck, M.; Vince, A.; Watzeels, S.; Zeebroek, I. (2013). Synthese, in: Pieters, M. et al. Het archeologisch onderzoek in Raversijde (Oostende) in de periode 1992-2005: Vuurstenen artefacten, een Romeinse dijk, een 14de-eeuws muntdepot, een 15de-eeuwse sector van een vissersnederzetting en sporen van een vroeg-17de-eeuwse en een vroeg-18de-eeuwse belegering van Oostende. Relicta Monografieën, 8: pp. 547-568, more
 • Pieters, M.; Demerre, I.; Van Haelst, S. (2014). Archeologische resultaten van de VLIZ-prospecties op het strand Oostende-Oosteroever in 2013-2014. Een eerste analyse. Bijlage bij WP 1.2.1B. Agentschap Onroerend Erfgoed: Brussel. 8 pp., more
 • Pieters, M.; De Hauwere, N.; Demerre, I.; Van Haelst, S.; Vermeersch, J. (2015). Nautisch erfgoed in het (zuidelijke) deel van de Noordzee onder toezicht van België: een analyse. Agentschap Onroerend Erfgoed: Brussel. 10 pp., more
 • Pieters, M.; De Hauwere, N.; Demerre, I.; Van Haelst, S.; Vermeersch, J. (2015). Scheepswraksites in het deel van de Noordzee onder toezicht van België: een kennismaking. Ruimschoots 15(2): 14-17, more
 • Van Haelst, S.; Pieters, M.; Demerre, I. (2016). Protocol voor het melden van archeologische vondsten op werven voor zeegranulaten. SeArch: Brussel. 16 pp., more
 • Van Haelst, S.; Pieters, M.; Demerre, I. (2016). Protocol voor het melden van archeologische vondsten op het strand of in de getijdenzone. SeArch: Brussel. 16 pp., more
 • Van Haelst, S.; Pieters, M.; Demerre, I. (2016). Protocol voor het melden van archeologische vondsten gedaan tijdens werkzaamheden op zee. SeArch: Brussel. 20 pp., more
 • Vermeersch, J.; Demerre, I.; Pieters, M.; Van Haelst, S.; De Hauwere, N. (2015). Paleontologische resten afkomstig uit het Belgische deel van de Noordzee of aangetroffen op de aanpalende stranden. WP 1.5.1A. Agentschap Onroerend Erfgoed: Brussel. 11 pp., more
 • Zeebroek, I.; Demerre, I.; Lenaerts, T.; Pieters, M. (2006). De Vlakte van de Raan in archeologisch perspectief, in: Coosen, J. et al. (Ed.) Studiedag: De Vlakte van de Raan van onder het stof gehaald, Oostende, 13 oktober 2006. VLIZ Special Publication, 35: pp. 52-58, more
 • Zeebroek, I.; Demerre, I.; Gevaert, G.; Lenaerts, T.; Pieters, M. (2007). Een interactieve databank van het maritieme erfgoed = Une banque de données interactive du patrimoine maritime = An interactive database on maritime heritage = Eine interaktive Datenbank für das maritime Erbe, in: Zeebroek, I. et al. (Ed.) Verdronken Verleden = Passé Submergé = Drowned Past = Ertrunkene Vergangenheit. pp. 26-29, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publications | Projects