IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Eng. Pieters, Tom

Institute  Top | Institute | Publications 
  Bureau Getijdewateren, more
  Function: Adviseur waterbeweging en morfologie kustgebieden

  Institutional address:
  Wagnerlaan 14
  4384 LK
  Vlissingen
  Tel.: +33-(0)118-47 03 07
 

Publications (14)  Top | Institute | Publications 
  split up
 • Boeije, R.C.; Coosen, J.; Meire, P.; Pieters, T.; Smit, H.; van Westen, C.J. (1992). Perspectief voor het Schelde-Estuarium = Prospects for the Scheldt estuary. Report DGW (Directorate-General for Public Works and Water Management), 92.034. Instituut voor Natuurbehoud/Rijkswaterstaat. Dienst getijdewateren: Middelburg. 20 pp., more
 • Dillingh, D.; Graveland, J.; Pieters, T. (2005). "Het Scheldegetij" (rapport BGW-0102) met oplegnotitie. Werkdocument RIKZ, ZDA/2005.801.w. RWS, RIKZ: Middelburg. 80 pp., more
 • Kop, A.R.; van Kleef, A.W.; Meulblok, M.; Turkstra, E.; Langerak, A.; Pieters, T.; Smit, H.; Vroon, J.H. (1994). Beheer en onderzoek van Rijkswaterstaat in de Westerschelde: aanbevelingen van een reviewteam en conclusies van Rijkswaterstaat. Nota AX 94-016. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat. Directie Zeeland: Middelburg. 20 + bijlagen pp., more
 • Meire, P.; Ysebaert, T.J.; Hoffmann, M.; Hostens, K.; Kramer, T.; Pieters, T.; Postma, R.; Sabbe, K. (1995). De Schelde: een stroom natuurtalent. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 95.10. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 32 pp., more
 • Pieters, T. (1989). Projectplan OOSTWEST : studie naar ontwikkelingsmogelijkheden oostelijk deel Westerschelde. Nota GWWS, 89.407. Rijkswaterstaat. Dienst getijdewateren: Middelburg. 24 + bijlage pp., more
 • Pieters, T. (1993). Het Schelde-estuarium, beheren of beheersen. DGW Rapport, 93.032. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Getijdewateren (RWS, DGW): Middelburg. 30 + figuren pp., more
 • Pieters, T. (1997). De zandwinning op de Westerschelde en de mogelijke invloed op het mondingsgebied. Bureau Getijdewateren: Vlissingen. 4 pp., more
 • Pieters, T. (1998). Overgangen zoet-zout in de Oosterschelde in het verleden: een historische analyse op basis van beschikbare literatuur. Rapport Bureau Getijdewateren (BGW), 98.1. Bureau Getijdewateren: Vlissingen. 66 pp., more
 • Pieters, T.; Verbeek, H.; Dillingh, D. (2002). Het Scheldegetij: beschrijving en analyse van het getij in het Schelde-estuarium. Rapport Bureau Getijdewateren (BGW), 0102. RIKZ: Middelburg. 73 pp., more
 • Pieters, T.; Storm, C.; Walhout, T.; Ysebaert, T.J. (Ed.) (1991). Het Schelde-estuarium, méér dan een vaarweg : rapportage van een pilotstudie naar de ontwikkeling van de fysische structuur van het Schelde-estuarium. Nota GWWS, 91.081. RWS,DGW/RWS,ZL: Middelburg. 135 pp., more
 • Pieters, T.; Verspuy, C. (1997). Getijanalyse Schelde-estuarium: invloed plaatselijke veranderingen bergende oppervlakte op getijvoortplanting: een analyse met TRECOS-WESTERSCHELDE. Notitie BGW, 97.6. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Delft. 22 + bijlage pp., more
 • Smaal, A.C.; van Buuren, J.T.; Dijkema, R.; Iedema, R.; Mulder, J.P.M.; Nienhuis, P.H.; Pieters, T.; Wetsteijn, B. (1992). Effects of a large-scale coastal engineering project. Publ. Ser. Neth. Inst. Sea Res. 20: 285-288, more
 • Smaal, A.C.; van Buuren, J.T.; Dijkema, R.; Iedema, R.; Mulder, J.P.M.; Nienhuis, P.H.; Pieters, T.; Wetsteijn, B. (1992). Effects of a large-scale coastal engineering project, in: Dankers, N.M.J.A. et al. (Ed.) Present and Future Conservation of the Wadden Sea: Proceedings of the 7th International Wadden Sea Symposium, Ameland 1990. 20: pp. 285-288, more
 • Storm, K.; Pieters, T. (1994). Het verdronken land verlandt. Het Verdronken Land van Saeftinge, een uniek gebied, nu en in de toekomst. RIKZ. Project Oostwest: Middelburg. 5 pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications