IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Mrs Soetaert, Anneleen

Previous institute  Top | Publications 
    Universiteit Antwerpen; Faculteit Wetenschappen; Departement Biologie; Onderzoeksgroep Systemisch Fysiologisch en Ecotoxicologisch Onderzoek (SPHERE), more
    Function: PhD student


Publications (3)  Top | Publications 
    ( 2 peer reviewed ) split up
  • Peer reviewed article Soetaert, A.; Vandenbrouck, T.; Van der Ven, K.; Maras, M.; van Remortel, P.; Blust, R.; De Coen, W.M. (2007). Molecular responses during cadmium-induced stress in Daphnia magna: integration of differential gene expression with higher-level effects. Aquat. Toxicol. 83(3): 212-222. dx.doi.org/10.1016/j.aquatox.2007.04.010, more
  • Van de Vijver, K.I.; Soetaert, A.; Moens, L.; Van der Ven, K.; van Remortel, P.; Maras, M.; De Coen, W.M. (2006). Biochemical and molecular effects of perfluorooctane sulfonate (PFOS) exposure in European sea bass (Dicentrarchus labrax), in: Van de Vijver, K.I. Blootstelling en effectevaluatie van perfluorverbindingen op mariene en estuariene organismen = Exposure and effect assessment of perfluorinated alkylated substances in marine and estuarine organisms. pp. 149-174, more
  • Peer reviewed article Vandenbrouck, T.; Soetaert, A.; Van der Ven, K.; Blust, R.; De Coen, W. (2009). Nickel and binary metal mixture responses in Daphnia magna: molecular fingerprints and (sub)organismal effects. Aquat. Toxicol. 92(1): 18-29. dx.doi.org/10.1016/j.aquatox.2008.12.012, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications