IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Mr Wauters, Ewald

Institute  Top | Institute | Publications 
  Technum nv; Resource Analysis N.V. (RA), more
  Function: Manager economy, spatial planning and mobility

  Direct contact at institute:
  Tel.: +32-(0)3-270 00 50
  E-mail:
 

Publications (7)  Top | Institute | Publications 
  split up
 • Cools, J.; Couderé, K.; Deconinck, M.; Nysten, K.; Naesens, H.; Van Doninck, N.; Vanhaecke, P.; Van Waeyenberge, J.; Verhaegen, K.; Wauters, E. (2003). Kennisgeving Milieueffectrapportage voor het Sigmaplan september 2003. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. 149 pp., more
 • Couderé, K.; Scheltjens, T.; Van Doninck, N.; Wauters, E.; Verhaegen, K.; Weyns, S.; Verbeeck, L.; Van De Genachte, G.; Dumez, J.; Maes, P.; De Vos, E.; Broeckx, S.; Indeherberg, M.; Beyen, W.; Vincke, J.; Thys, P.; Neuteleers, Ch.; Versieren, J.; Kuijken, E. (2008). Plan-MER over het Strategisch Plan voor en de afbakening van de haven van Antwerpen in haar omgeving. Niet-technische samenvatting. Resource analysis - Technum NV: Antwerpen. 76 pp., more
 • Verhaegen, K.; Darras, I.; Dams, F.; Wauters, E.; Bluekens, K.; Neuteleers, C.; Verduyn, K. (2011). Plan-Mer - strategisch projectgebied De Sol – Blankenberge: nota voor publieke consultatie. Tritel: Antwerpen. 91 + bijlagen pp., more
 • Verhaegen, K.; Couderé, K.; Wauters, E.; Neuteleers, C.; Bauwens, M.; Versieren, J.; Darras, I.; Devriendt, K.; Van den Balck, E.; Adams, R. (2011). Het strategisch haveninfrastructuurproject (SHIP) in de westelijke achterhaven van Zeebrugge. Kennisgeving project-MER "SHIP en kruisende infrastructuren". Tritel: Antwerpen. 148 + bijlagen pp., more
 • Verhaegen, K.; Couderé, K.; Wauters, E.; Neuteleers, Ch.; Bauwens, M.; Versieren, J.; Darras, I.; Devriendt, K.; Van den Balck, E.; Adams, R. (2011). Kennisgeving MER SHIP en kruisende infrastructuren. Tritel: Antwerpen. 180 pp., more
 • Verhaegen, K.; Couderé, K.; Cloet, B.; Neuteleers, C.; Temmerman, A.; Wauters, E.; Bluekens, K.; Verbeke, A.; Haezendonck, E.; Depreiter, D.; Dumez, J. (2017). Complex project “realisatie van extra container-behandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen”: Alternatievenonderzoeksnota. Tractebel Engie: Antwerpen. 142 pp., more
 • Wauters, E. (2010). Internationaal milieueffectrapport over structurele maatregelen voor het duurzaam behoud en de uitbreiding van het Zwin als natuurlijk intergetijdengebied. Besluit-MER/Plan-MER Nederland. Technisch deelrapport Landschap, Bouwkundig erfgoed en Archeologie. Resource Analysis/Technum/Tractebel Development Engineering: [s.l.]. 90 pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications