IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Mr Lenaerts, Tom

Institutes (3)  Top | Institutes | Publications 
 • Agentschap Onroerend Erfgoed; Afdeling Onderzoek Archeologie en Natuurwetenschappen; Team Archeologie Regio West; Maritieme Archeologie en Varend Erfgoed, more
 • Function: Wetenschappelijk attaché

  Direct contact at institute:
  Tel.: +32-(0)2-553 16 66
  GSM: +32-(0)499-86 49 55
  Fax: +32-(0)59-51 45 03
  E-mail:
 • Belgica Genootschap vzw (BELGICA vzw), more

 • Agentschap Onroerend Erfgoed, more
 

Publications (14)  Top | Institutes | Publications 
  ( 3 peer reviewed ) split up
 • Demerre, I.; Gevaert, G.; Lenaerts, T.; Lettens, J.; Pieters, M.; Zeebroek, I. (2006). www.maritieme-archeologie.be: a database for Belgian maritime archaeology, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 31 March 2006: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 30: pp. 30-31, more
 • Demerre, I.; Zeebroek, I.; Lenaerts, T. (2009). The Maritime Heritage Research of the Flemish Heritage Institute (VIOE) [Poster]. Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed: Brussel. 1 poster pp., more
 • Peer reviewed article Gregory, D.; Jensen, P.; Strætkvern, K.; Lenaerts, T.; Pieters, M. (2011). A preliminary assessment of the state of preservation of the wreck of the Belgica. Relicta (Bruss.) 7: 145-162, more
 • Lenaerts, T. (2006). Inventarisatie varend erfgoed: deelinventaris houten kustvissersvaartuigen. Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed: België. 24 pp., more
 • Lenaerts, T. (2009). The cog of Doel [Poster]. Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed: Brussel. 1 poster pp., more
 • Lenaerts, T.; Vermeersch, J. (2012). The Doel cogs: a brief history, in: Wynants, M. et al. (Ed.) Bridges over troubled waters. pp. 105-110, more
 • Pieters, M.; Demerre, I.; Lenaerts, T.; Zeebroek, I. (2006). Maritime Archaeology and Heritage Afloat Unit of the VIOE: state of affairs = Cel Maritieme Archeologie en Varend Erfgoed VIOE: stand van zaken, in: Pieters, M. et al. (Ed.) Colloquium: To sea or not to sea - 2nd international colloquium on maritime and fluvial archaeology in the southern North Sea area, Brugge (Belgium), 21-23 September 2006: book of abstracts = Colloquium: Ter zee of niet ter zee - 2de internationaal colloquium over maritieme en fluviale archeologie in het zuidelijke Noordzeegebied, Brugge (België), 21-23 september 2006: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 32: pp. 8-9, 10-11, more
 • Pieters, M.; Zeebroek, I.; Demerre, I.; Lenaerts, T. (2007). De Cel Maritieme Archeologie en Varend Erfgoed van het VIOE en het onderzoek van het maritieme verleden = La Cellule 'Archéologie Maritime et Patrimoine Nautiqué du VIOE et l'étude du passé maritime = The Maritime Archaeology and Heritage Afloat Unit of the VIOE and the research into the maritime past = Die Zelle maritime Archäologie und fahrende Kulturerbe des VIOE und die Untersuchung der maritimen Vergangenheit, in: Zeebroek, I. et al. (Ed.) Verdronken Verleden = Passé Submergé = Drowned Past = Ertrunkene Vergangenheit. pp. 14-15, 16-17, 18-19, 20-21, more
 • Peer reviewed article Pieters, M.; Demerre, I.; Lenaerts, T.; Zeebroek, I.; De Bie, M.; De Clercq, W.; Dickinson, B.; Monsieur, P. (2010). De Noordzee: een waardevol archief onder water. Meer dan 100 jaar onderzoek van strandvondsten en vondsten uit zee in België: een overzicht. Relicta (Bruss.) 6: 177-218, more
 • Vandepitte, L.; Versluys, W.; Lenaerts, T. (2007). Belgica 1884-heden: over de eerste expedities naar de Polen tot de wedergeboorte van het schip. Belgica Genootschap: Oostende. 1 poster pp., more
 • Vermeersch, J.; Lenaerts, T. (2012). Van varen tot surfen: Het onderzoek van de Doelse koggen. Ex situ (Deinze) 2: 10-13, more
 • Zeebroek, I.; Demerre, I.; Lenaerts, T.; Pieters, M. (2006). De Vlakte van de Raan in archeologisch perspectief, in: Coosen, J. et al. (Ed.) Studiedag: De Vlakte van de Raan van onder het stof gehaald, Oostende, 13 oktober 2006. VLIZ Special Publication, 35: pp. 52-58, more
 • Zeebroek, I.; Demerre, I.; Gevaert, G.; Lenaerts, T.; Pieters, M. (2007). Een interactieve databank van het maritieme erfgoed = Une banque de données interactive du patrimoine maritime = An interactive database on maritime heritage = Eine interaktive Datenbank für das maritime Erbe, in: Zeebroek, I. et al. (Ed.) Verdronken Verleden = Passé Submergé = Drowned Past = Ertrunkene Vergangenheit. pp. 26-29, more
 • Peer reviewed article Zeebroek, I.; Pieters, M.; Andrés-Lacueva, C.; Caluwé, D.; David, J.; Deforce, K.; Haneca, K.; Lamuela-Raventós, R.; Lenaerts, T.; Medina Rémon, A.; Mees, F.; Missiaen, T.; Muylaert, L.; Op de Beeck, E.; Streel, M.; Van den haute, P.; van Hees, M.; Wauters, E. (2010). Een 18de-eeuwse wraksite op de Buiten Ratel-zandbank (Belgische territoriale wateren): 1. Multidisciplinair onderzoek van het vondstenmateriaal. Relicta (Bruss.) 6: 237-327, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publications