IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Mr Delbare, Daan

Institutes (2)  Top | Institutes | Publications | Projects 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Landbouw en Visserij; Instituut voor landbouw- , visserij en voedingsonderzoek; Kenniseenheid: Dier; Visserij & Aquatische Productie, more
 • Direct contact at institute:
  Tel.: +32-(0)59-56 98 43
  Fax: +32-(0)59-33 06 29
  E-mail:
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Landbouw en Visserij; Instituut voor landbouw- , visserij en voedingsonderzoek (ILVO), more
 

Previous institute  Top | Institutes | Publications | Projects 
  Onderzoeksdomein Visserij, more
  Function: Research scientist - Fisheries Biology and Aquaculture


Projects (7)  Top | Institutes | Publications | Projects 
 • Belgian Register of Marine & Coastal Species, more
 • Combined Effect of Changing Hydroclimate and Human Activity on Coastal Ecosystem Health, more
 • Intensieve kweek van garnalen met volledige recirculatie, more
 • Introduction of a reference model for the study of the nitritional requirements in marine fish species, more
 • Mnemiopsis ecology and modeling: Observation of an invasive comb jelly in the North Sea, more
 • Niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en omliggende estuaria, more
 • Restocking of turbot (Psetta maxima) in the North Sea (Belgium), more

Publications (42)  Top | Institutes | Publications | Projects 
  ( 8 peer reviewed ) split up
 • Peer reviewed article Christiaens, O.; Delbare, D.; Van Neste, C.; Cappelle, K.; Yu, N.; De Wilde, R.; Van Nieuwerburgh, F.; Deforce, D.; Cooreman, K.; Smagghe, G. (2015). Differential transcriptome analysis of the common shrimp Crangon crangon: special focus on the nuclear receptors and RNAi-related genes. Gen. Comp. Endocrinol. 212: 163-177. dx.doi.org/10.1016/j.ygcen.2014.06.016, more
 • De Clerck, R.; Perrot, J.; Ollevier, F.P.; Denayer, B.; Sorgeloos, P.; Lavens, P.; Dhert, P.; Delbare, D. (1994). Feasibility study aquaculture. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie voor Ekonomie, Impulsgebied Oostende-Blankenberge: Oostende. 144 pp., more
 • De Clerck, R.; Perrot, J.; Ollevier, F.P.; Denayer, B.; Sorgeloos, P.; Lavens, P.; Dhert, P.; Delbare, D. (1994). Haalbaarheidsstudie aquacultuur. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie voor Ekonomie, Impulsgebied Oostende-Blankenberge: Oostende. 26 pp., more
 • De Clerck, R.; Delbare, D.; Maertens, B. (2003). De analyse van macro- en epibenthos en geëxploiteerde visbestanden in en rond het geplande offshore windmolenpark op de Thorntonbank. Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent, Departement Zeevisserij: Oostende. 35 pp., more
 • Delbare, D. (2000). Uitzetten van gekweekte tarbot in de Belgische kustwateren. Vis-à-Vis 1(2): 11-12, more
 • Delbare, D. (2001). De levenscyclus van tong. Vis & Visie 2(3-4): 17-18, more
 • Delbare, D. (2005). De blauwe mossel: een biologisch en economisch succesverhaal, in: De Grote Rede 13. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 13: pp. 20-24, more
 • Delbare, D. (2005). Verbeterd duurzaam visserijbeheer door nauwere samenwerking tussen vissers, wetenschappers en andere belanghebbenden, in: Redant, F. et al. (Ed.) Studiedag: In het oog van de storm: de Vlaamse zeevisserij op de drempel van de 21e eeuw. Knokke Heist, 17 maart 2005. VLIZ Special Publication, 21: pp. 45-49, more
 • Delbare, D. (2008). Naar de haaien, in: De Grote Rede 22. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 22: pp. 15-20, more
 • Delbare, D. (2011). Resources in the Antarctic, in: European Commission et al. Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries. Review of scientific advice for 2012 - Part 3 (STECF-11-15). JRC Scientific and Technical Reports, : pp. 226-241, more
 • Delbare, D. (2012). Populatiedynamica van zeebaars op het Belgisch Continentaal Plat: Eindrapport 2012. Projectcode 7-07-0016/3. ILVO: Merelbeke. 63 pp., more
 • Delbare, D.; Van Dereecken, A.; Wille, M.; Dierckens, K.; Declerck, R.; Sorgeloos, P. (2004). Standaardisatie van een optimaal voedingsregime en voedselsamenstelling voor juveniele tarbot, in: Evaluatie van de kwaliteit van tarbotpootvis op het herstockeringsucces in de Noordzee: eindrapport = Evaluation of the quality of turbot fry on the stock enhancement success in the North Sea: final report. Scientific Support Plan for a Sustainable Development Policy (SPSD I): Programme "Sustainable Management of the North Sea" = Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling (PODO I): Programma "Duurzaam beheer van de Noordzee", : pp. 21-28, more
 • Delbare, D.; Nevejan, N.; Sorgeloos, P.; Pirlet, H. (2013). Aquaculture, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium for Coast and Sea 2013: integrating knowledge on the socio-economic, environmental and institutional aspects of the Coast and Sea in Flanders and Belgium. pp. 167-176, more
 • Delbare, D.; Nevejan, N.; Sorgeloos, P.; Pirlet, H. (2013). Aquacultuur, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium voor Kust en Zee 2013: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. pp. 175-186, more
 • Delbare, D.; Nevejan, N.; Sorgeloos, P.; Pirlet, H.; Verleye, T. (2015). Aquacultuur, in: Pirlet, H. et al. (Ed.) Compendium voor Kust en Zee 2015: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. pp. 157-168, more
 • Delbare, D.; Nevejan, N.; Sorgeloos, P.; Pirlet, H.; Verleye, T.J. (2015). Aquaculture, in: Pirlet, H. et al. (Ed.) Compendium for Coast and Sea 2015: An integrated knowledge document about the socio-economic, environmental and institutional aspects of the coast and sea in Flanders and Belgium. pp. 153-164, more
 • Peer reviewed article Delbare, D.; Cooreman, K.; Smagghe, G. (2015). Rearing European brown shrimp (Crangon crangon, Linnaeus 1758): a review on the current status and perspectives for aquaculture. Reviews in Aquaculture 7(5): 262-282. https://hdl.handle.net/10.1111/raq.12068, more
 • Delbare, D.; De Clerck, R. (2000). Release of reared turbot in Belgian coastal waters as a tool for stock enhancement. CM Documents - ICES, CM 2000(O:02). ICES: [s.l.]. [no pag.] pp., more
 • Delbare, D.; Declerck, R.; Sorgeloos, P. (2004). Genetische differentiatie in tarbot van verschillende Belgische visgronden, in: Evaluatie van de kwaliteit van tarbotpootvis op het herstockeringsucces in de Noordzee: eindrapport = Evaluation of the quality of turbot fry on the stock enhancement success in the North Sea: final report. Scientific Support Plan for a Sustainable Development Policy (SPSD I): Programme "Sustainable Management of the North Sea" = Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling (PODO I): Programma "Duurzaam beheer van de Noordzee", : pp. 47-58, more
 • Delbare, D.; Lavens, P.; Sorgeloos, P. (1995). Clownfish as a reference model for nutritional experiments and determination of egg/larval quality, in: Lavens, P. et al. (Ed.) Larvi '95: Fish & Shellfish Symposium, Gent, Belgium, September 3-7, 1995. EAS Special Publication, 24: pp. 22-25, more
 • Devriese, L.I.; De Witte, B.; Cooreman, K.; Hillewaert, H.; Delbare, D.; Hostens, K.; Polet, H. (2017). Biofouling and anti-fouling research @ILVO, in: International Symposium on Corrosion and Fouling. Two natural curses for a ship's hull. Antwerp Maritime Academy 3 April 2017. pp. 11, more
 • Dhert, P.; Dierckens, K.; Delbare, D.; Declerck, R.; Sorgeloos, P. (2004). Onderzoek naar de invloed van de waterkwaliteit en kwaliteit van de moederdieren op tarbotlarven, in: Evaluatie van de kwaliteit van tarbotpootvis op het herstockeringsucces in de Noordzee: eindrapport = Evaluation of the quality of turbot fry on the stock enhancement success in the North Sea: final report. Scientific Support Plan for a Sustainable Development Policy (SPSD I): Programme "Sustainable Management of the North Sea" = Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling (PODO I): Programma "Duurzaam beheer van de Noordzee", : pp. 5-10, more
 • Dierckens, K.; Delbare, D.; Rueda, A.; Declerck, D.; Sorgeloos, P. (2004). Kwaliteitscontrole van tarbotlarven en juvenielen, in: Evaluatie van de kwaliteit van tarbotpootvis op het herstockeringsucces in de Noordzee: eindrapport = Evaluation of the quality of turbot fry on the stock enhancement success in the North Sea: final report. Scientific Support Plan for a Sustainable Development Policy (SPSD I): Programme "Sustainable Management of the North Sea" = Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling (PODO I): Programma "Duurzaam beheer van de Noordzee", : pp. 35-46, more
 • Dierckens, K.; Delbare, D.; Declerck, R.; Sorgeloos, P. (2004). Technische haalbaarheidsstudie voor een tarbotkwekerij aan de Belgische kust, in: Evaluatie van de kwaliteit van tarbotpootvis op het herstockeringsucces in de Noordzee: eindrapport = Evaluation of the quality of turbot fry on the stock enhancement success in the North Sea: final report. Scientific Support Plan for a Sustainable Development Policy (SPSD I): Programme "Sustainable Management of the North Sea" = Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling (PODO I): Programma "Duurzaam beheer van de Noordzee", : pp. 59-74, more
 • Peer reviewed article Dooms, S.; Papakostas, S.; Hoffman, S.; Delbare, D.; Dierckens, K.; Triantafyllidis, A.; De Wolf, T.; Vadstein, O.; Abatzopoulos, T.J.; Sorgeloos, P.; Bossier, P. (2007). Denaturing Gradient Gel Electrophoresis (DGGE) as a tool for the characterisation of Brachionus sp. Strains. Aquaculture 262(1): 29-40. dx.doi.org/10.1016/j.aquaculture.2006.10.001, more
 • Goffin, A.; Lescrauwaet, A.-K.; Calewaert, J.-B.; Mees, J.; Seys, J.; Delbare, D.; Demaré, W.; Hostens, K.; Moulaert, I.; Parmentier, K.; Redant, F.; Mergaert, K.; Vanhooreweder, B.; Maes, F.; De Meyer, P.; Belpaeme, K.; Maelfait, H.; Degraer, S.; De Maersschalck, V.; Derous, S.; Gheskiere, T.; Vanaverbeke, J.; Van Hoey, G.; Kuijken, E.; Stienen, E.; Haelters, J.; Kerckhof, F.; Overloop, S.; Peeters, B. (2007). MIRA Milieurapport Vlaanderen, Achtergronddocument 2006: Kust & zee. Vlaamse Milieumaatschappij: Erembodegem. 180 pp., more
 • Peer reviewed article Haelters, J.; Delbare, D. (2005). Opmerkelijk percentage partieel albino tong Solea solea. De Strandvlo 25(2): 34-35, more
 • Hoffman, S.; Delbare, D.; Raemaekers, M. (2005). The application of genetics in fisheries and aquaculture, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 25 February 2005: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 20: pp. 42, more
 • Peer reviewed article Imsland, A.K.; Foss, A.; Conceição, L.E.C.; Dinis, M.T.; Delbare, D.; Schram, E.; Kamstra, A.; Rema, P.; White, P. (2003). A review of the culture potential of Solea solea and S. senegalensis. Rev. Fish Biol. Fish. 13(4): 379-408. dx.doi.org/10.1007/s11160-004-1632-6, more
 • Lancelot, C. ; Rousseau, V.; Lacroix, G.; Denis, K.; Gypens, N.; Grosjean, P.; Van Nieuwenhove, K.; Parent, J.-Y.; Ruddick, K.; Delbare, D. (2009). Combined effect of changing hydroclimate and human activity on coastal ecosystem health. AMORE III (Advanced MOdeling and Research on eutrophication) project. Final Report phase 1. Belgian Science Policy: Brussels. 36 pp., more
 • Moreau, K.; Vandamme, S.G.; Maes, G.E.; Delbare, D.; Robbens, J.; Volckaert, F.A.M. (2011). Genetic structure and life history as basis for management units in turbot Psetta maxima, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Marine Scientists' Day, Brugge, Belgium 25 February 2011: book of abstracts. pp. 54, more
 • Peer reviewed article Reubens, J.T.; Delbare, D.; Degraer, S.; Vincx, M. (2012). The effect of insertion of a dummy acoustic transmitter on the survival of pouting, Trisopterus luscus L. Belg. J. Zool. 142(2): 130-132, more
 • Roegiers, B.; Platteau, J.; Van Bogaert, T.; Van Gijseghem, D.; Bekaert, K.; De Bruyne, S.; Delbare, D.; Depestele, J.; Lescrauwaet, A.-K.; Moreau, K.; Polet, H.; Robbens, J.; Vandamme, S.; Van Hoey, G.; Verschueren, B. (2013). VIRA Visserijrapport 2012. Departement Landbouw en Visserij: Brussel. 98 pp., more
 • Van Eynde, B.; Christiaens, O.; Vuylsteke, D.; Cooreman, K.; Smagghe, G.; Delbare, D. (2017). First steps to rear Crangon crangon larvae successfully in captivity, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 3 March 2017. VLIZ Special Publication, 79: pp. 90, more
 • Peer reviewed article Van Eynde, B.; Christiaens, O.; Delbare, D.; Cooreman, K.; Bateman, K.S.; Stentiford, G.D.; Dullemans, A.M.; van Oers, M.M.; Smagghe, G. (2018). Development and application of a duplex PCR assay for detection of Crangon crangon bacilliform virus in populations of European brown shrimp (Crangon crangon). J. Invertebr. Pathol. 153: 195-202. https://hdl.handle.net/10.1016/j.jip.2018.03.006, more
 • Van Nieuwenhove, K.; Rousseau, V.; Parent, J.-Y.; Lancelot, C.; Delbare, D. (2009). The influence of Phaeocystis blooms on offshore mussels [Poster]. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO-Visserij): Oostende. 1 poster pp., more
 • Van Nieuwenhove, K.; Delbare, D. (2008). Innovative offshore mussel farming in the Belgian North Sea, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium, 29 February 2008: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 40: pp. 67, more
 • Van Nieuwenhove, K.; Delbare, D. (2008). Innovative offshore mussel farming in the Belgian North Sea. ILVO: Oostende. 1 poster pp., more
 • Vandamme, S.G.; Moreau, K.; Maes, G.E.; Delbare, D.; Hoffman, S.; Volckaert, F.A.M.J. (2009). Connectivity of turbot and brill populations in European waters as a basis for sustainable management [Poster]. ILVO/KU Leuven: Oostende. 1 poster pp., more
 • Vandamme, S.G.; Maes, G.E.; Moreau, K.; Hoffman, S.; Parmentier, K.; Torreele, E.; Delbare, D.; Cooreman, K.; Robbens, J.; Volckaert, F.A.M. (2010). Basin-linked population genetic structure of turbot [Poster]. CM Documents - ICES, 2010(Q:34). ICES: Copenhagen. 1 poster pp., more
 • Verhaeghe, D.; Delbare, D.; Polet, H. (2011). Haalbaarheidsstudie: Passieve visserij en maricultuur binnen de Vlaamse windmolenparken? Eindrapport MARIPAS. ILVO-Mededeling, 99. 136 pp., more
 • Peer reviewed article Vromman, V.; Rettigner, C.; Huyghebaert, A.; Maghuin-Rogister, G.; Bossier, P.; Delbare, D.; Parmentier, K.; Van Camp, J.; Verbeke, W.; Vinkx, C.; Pussemier, L. (2008). L’aquaculture: production, alimentation et présence de contaminants environnementaux et de résidus de médicaments vétérinaires. Ann. Méd. Vét. 152(4): 227-239, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publications | Projects