IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Mr Dekker, Leen

Institute  Top | Institute | Publications | Dataset 
  Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Zee en Delta, more
 

Previous institute  Top | Institute | Publications | Dataset 
  Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Dienst Zeeland (DZL), more
  Function: Expert / advisor hydraulics / morphology


Dataset  Top | Institute | Publications | Dataset 
 • Bathymetric monitoring on the Westerschelde, more

Publications (22)  Top | Institute | Publications | Dataset 
  split up
 • Dekker, L. (1981). Getijberekeningen in verband met het onderzoek naar de verdieping van de Westerschelde. Deel II: stormtij. Nota WWKZ, 81.V010. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging (RWS, WW): Vlissingen. 8 + 16 bijlagen pp., more
 • Dekker, L. (1983). Presentatie van een aantal berekeningen van het energetisch vermogen van het getij voor een drietal locaties in de Westerschelde. Notitie WWKZ, 83.V263. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Rijkswaterstaat. Directie Waterhuishouding en Waterbeweging: Vlissingen. 14 + bijlagen pp., more
 • Dekker, L. (1983). Tweedimensionaal model Westerschelde: presentatie model. Notitie WWKZ, 83.V010. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Rijkswaterstaat. Directie Waterhuishouding en Waterbeweging: Vlissingen. 9 + bijlagen pp., more
 • Dekker, L. (1984). Tweedimensionaal model Westerschelde: verdieping Westerschelde. Notitie WWKZ, 84.V010. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Rijkswaterstaat. Directie Waterhuishouding en Waterbeweging: Vlissingen. 13 + bijlagen pp., more
 • Dekker, L. (1985). Presentatie berekeningsresultaten van het uitgebreide tweedimensionale waterbewegingsmodel (400m-net) van de Westerschelde. Notitie WWKZ, 85.V002. Adviesdienst Vlissingen: Vlissingen. 8 + bijlagen pp., more
 • Dekker, L. (1985). Presentatie berekeningsresultaten van de geijkte versie van het tweedimensionale waterbewegingsmodel (100 m-net) van het westelijk deel van de Westerschelde. Notitie WWKZ, 85.V003. Rijkswaterstaat, Directie waterhuishouding en waterbeweging, district kust en zee, adviesdienst Vlissingen: Vlissingen. 9 + bijlagen pp., more
 • Dekker, L. (1985). Hydraulisch onderzoek naar de Paulinahaven: deel 2: T2-situatie. Notitie WWKZ, 85.V013. Rijkswaterstaat, Directie waterhuishouding en waterbeweging, district kust en zee, adviesdienst Vlissingen: Vlissingen. 14 + bijlagen pp., more
 • Dekker, L. (1985). Hydraulisch onderzoek naar de Paulinahaven: deel 3: T3-situatie. Notitie WWKZ, 85.V017. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging (RWS, WW): Vlissingen. 11 + bijlagen pp., more
 • Dekker, L. (1985). Hydraulisch onderzoek naar de Tweede Braakmanhaven. Deel 1: T1-situatie. Notitie WWKZ, 85.V005. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging (RWS, WW): Vlissingen. 14 + bijlagen pp., more
 • Dekker, L. (1990). Presentatie van waterloopkundige modelberekeningen naar de Westerscheldeoeververbinding trace 3-BT (Detwes-100m grid). Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat. Directie Zeeland: Middelburg. 10 + bijlagen pp., more
 • Dekker, L. (1991). Presentatie van het stromingsonderzoek ten behoeve van de Westerscheldeoeververbinding tracé 3: stand van zaken nov '91. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Rijkswaterstaat: Middelburg. 10 + bijlagen pp., more
 • Dekker, L. (1992). Stromingsberekeningen Westerscheldeoeververbinding tracé 3. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): [s.l.]. 17 + tabellen + bijlagen pp., more
 • Dekker, L. (1994). Verdieping Westerschelde: getijberekeningen Scaldis100. Rijkswaterstaat, Directie Zeeland: Middelburg. 10 + bijlagen pp., more
 • Dekker, L. (1994). Bemonsteringspunten Belgisch-Nederlandse grens: waterkwaliteitsberekeningen. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Middelburg. 9 + bijlagen pp., more
 • Dekker, L. (1994). Zout Westerschelde: zoutberekening T0 Scaldis400. Rapport RIKZ = Report RIKZ, AX 94.084. RWS Zeeland: Middelburg. 73 pp., more
 • Dekker, L.; Lievense, P.; van der Male, K. (1994). Calibratie en verificatie SCALDIS100. Werkdocument RIKZ, AB-94.839x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 21 + bijlagen pp., more
 • Dekker, L.; Bollebakker, G.P. (1981). Getijberekeningen in verband met het onderzoek naar de verdieping van de Westerschelde. Deel Ia: matig springtij. Nota WWKZ, 81.V008. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging (RWS, WW): Vlissingen. 31 + bijlagen pp., more
 • Dekker, L.; Bollebakker, G.P. (1982). Getijberekeningen in verband met het onderzoek naar de verdieping van de Westerschelde. Deel Ib: matig springtij (nadere berekeningen). Notitie WWKZ, 82.V005. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging (RWS, WW): Vlissingen. 10 + bijlagen pp., more
 • Dekker, L.; Bower, B.T.; Koudstaal, R. (1987). Management of toxic materials in an international setting: a case study of cadmium in the North Sea. Coastal Water Series, 2. A.A. Balkema: Rotterdam. ISBN 90-6191-795-6. VIII, 116 pp., more
 • Gerritsen, F.; Dekker, L. (1984). Vergelijkende getijberekening voor de Westerschelde volgens de methode Lorentz. Notitie WWKZ, 84.V259. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Rijkswaterstaat. Directie Waterhuishouding en Waterbeweging: Vlissingen. 19 + bijlagen pp., more
 • Schrijver, M.; Jentink, R.; Dekker, L. (2011). Opvolging effecten flexibel storten. Datarapportage 2010. Rijkswaterstaat Dienst Zeeland: Middelburg. 343 pp., more
 • Van Cauwenberghe, C.; Dekker, L.; Schuurman, A. (1993). M2 tidal reduction method for coastal zones. Rapport Hydrografische Dienst der Kust, 33. Ministerie van Openbare Werken. Dienst der Kust: Oostende. 1-12, 7 app., maps pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications | Dataset