IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Eng. Nederbragt, Gertjan

Previous institute  Top | Publications 
  Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ), more

Publications (7)  Top | Publications 
  split up
 • Liek, G.A.; Nederbragt, G.; van der Male, C. (2003). Resultaten zandbalans Westerschelde en monding. Werkdocument RIKZ, 2003.163x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 14 + bijlagen pp., more
 • Mostaert, F.; Nederbragt, G.; De Mulder, T. (2004). Voorspellingen voor de Schelde anno 2050 met het huidige arsenaal aan numerieke modellen en schaalmodellen, in: De Schelde in 2050: Studiedag, Provinciehuis Antwerpen 6 oktober 2004: abstractboek. pp. [1], more
 • Mostaert, F.; Nederbragt, G.; De Mulder, T. (2004). Voorspellingen voor de Schelde anno 2050 met het huidige arsenaal aan numerieke modellen en schaalmodellen, in: Studiedag 'De Schelde in 2050', Antwerpen 6 oktober 2004: referatenboek. pp. 9-13, more
 • Nederbragt, G. (2001). Seasonal variations of suspended sediment and diatoms in the Western Scheldt. TU Delft, Civil Engineering and geosciences, Hydraulic Engineerning: Delft. diff. pag. pp., more
 • Nederbragt, G. (2006). Zandvoorraden van het kustsysteem: onderbouwing van een conceptueel model met behulp van trends van de winst- en verliesposten over de periode 1973-1997. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2005.033. Rijkswaterstaat. Rijksinstituut voor Kust en Zee: [s.l.]. 41 pp., more
 • Nederbragt, G.; Koomans, R.L. (2006). Nourishment of the slope of a tidal channel from experiment to practice, in: Sánchez-Arcilla, A. (Ed.) Coastal Dynamics 2005: Proceedings of the 5th International Conference on Coastal Dynamics, Barcelona, Spain (4th - 8th April 2005). pp. 1-10. https://hdl.handle.net/10.1061/40855(214)55, more
 • Nederbragt, G.; Liek, G.-J. (2004). Beschrijving zandbalans Westerschelde en monding. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2004.020. RIKZ: Den Haag. 70 pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications