IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Eng. Smits, Jos
  International Marine & Dredging Consultants NV (IMDC), more
  Function: Delegate manager
  Direct contact at institute:
  Tel.: +32-(0)3-270 92 77
  E-mail:
 
 • Analyse en optimalisatie van de Vlaamse Hydrografische meerdiensten, more
 • Evaluation concerning the dumping of dredgings in the lower Zeeschelde, more
 • Masterplan Antwerpen, Oosterweelverbinding. Hydraulische en Morfologische studie, more
 • MER offshore windmolenpark 'Vlakte van de Raan', opmaak van het deelrapport effecten kust en zee, more
 • Ontwerp van het offshore windmolenpark op de Thorntonbank, more
 • Ontwerp van noodsuppletie Oostende-Centrum, more
 • Optimalisatie van de onderhoudsbaggerwerken Deurganckdok : hydrodynamisch, sedimentologisch en morfologisch modelonderzoek. Onderzoek naar de effecten op het milieu bij het terugstorten van baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde, more
 • Structureel herstel van de kustverdediging te Oostende, more
 • Voorstudie mogelijkheden om het getij toe te laten in achterhaven van Zeebrugge, more
Thesis [show]
Reports (3) [show]
Other publications (4) [show]