IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Eng. Smits, Jos

Institute  Top | Institute | Publications | Projects 
  International Marine & Dredging Consultants NV (IMDC), more
  Function: Delegate manager

  Direct contact at institute:
  Tel.: +32-(0)3-270 92 77
  E-mail:
 

Projects (9)  Top | Institute | Publications | Projects 
 • Analyse en optimalisatie van de Vlaamse Hydrografische meerdiensten, more
 • Evaluation concerning the dumping of dredgings in the lower Zeeschelde, more
 • Masterplan Antwerpen, Oosterweelverbinding. Hydraulische en Morfologische studie, more
 • MER offshore windmolenpark 'Vlakte van de Raan', opmaak van het deelrapport effecten kust en zee, more
 • Ontwerp van het offshore windmolenpark op de Thorntonbank, more
 • Ontwerp van noodsuppletie Oostende-Centrum, more
 • Optimalisatie van de onderhoudsbaggerwerken Deurganckdok : hydrodynamisch, sedimentologisch en morfologisch modelonderzoek. Onderzoek naar de effecten op het milieu bij het terugstorten van baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde, more
 • Structureel herstel van de kustverdediging te Oostende, more
 • Voorstudie mogelijkheden om het getij toe te laten in achterhaven van Zeebrugge, more

Publications (8)  Top | Institute | Publications | Projects 
  split up
 • Claeys, C.; Smits, J. (1991). Baggeren voor de energiesector: een geïntegreerde benadering. Water 10(57): 49-52, more
 • De Smedt, F.; Muls, J.; Smits, J. (1989). Een computermodel voor de berekening van de consolidatie van slib. Water 8(47): 140-143, more
 • Martens, C.; Sas, M.; Stoops, E.; Smits, J. (2004). Onderzoek naar de effecten op het milieu bij het terugstorten van baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde. Hoofdrapport. Versie 4.0. Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen/Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Maritieme Toegang: Antwerpen. XVI, 168 pp., more
 • Martens, C.; Sas, M.; Stoops, E.; Smits, J. (2004). Onderzoek naar de effecten op het milieu bij het terugstorten van baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde. Bijlagerapport. Versie 4.0. Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen/Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Maritieme Toegang: Antwerpen. 109 pp., more
 • Smits, J.; Sas, M.; Trouw, K.; Vincke, J.; Vanhaecke, P.; Callebaut, K. (2001). Studie in het kader van de habitat- en vogelrichtlijn-gebieden langs de Beneden-Zeeschelde. Evaluatiestudie m.b.t. het terugstorten van baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde. IMDC: Antwerpen. 165 en bijlagen pp., more
 • Smits, J.; Sas, M. (1991). Reservoirsedimentatie: een wereldwijd gegeven. Water 10(57): 45-48, more
 • Smits, J.; Vanhooymissen, L. (1977). Wiskundig modelonderzoek over de waterkwaliteit in de Schelde. Thesis. KU Leuven: Leuven. , more
 • van Wijck, J.; Van Hoof, J.; Smits, J. (1991). Underwater disposal of dredged material: a viable solution for the maintenance dredging works in the river Scheldt. Bull. Perm. Int. Assoc. Navig. Congr. 65(73): 38-44, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications | Projects