IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Prof. Dr Antrop, Marc

Institute  Top | Institute | Publications | Projects 
  Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Geografie; Afdeling Landschapskunde en milieuzorg, more
  Function: Head of research unit

  Direct contact at institute:
  Tel.: +32-(0)9-264 47 05
  Fax: +32-(0)9-264 49 85
  E-mail:
 

Projects (2)  Top | Institute | Publications | Projects 
 • Concepts and planning for a multifunctional use of ecological valuable zones along the Belgian Coast, more
 • Geomorphological and sediment dynamical research on a meso- and microscale in the maritime part of the Scheldt estuary, more

Publications (11)  Top | Institute | Publications | Projects 
  ( 1 peer reviewed ) split up
 • Antrop, M. (2004). Scheldeland: een multifunctioneel landschapspark?, in: De Schelde in 2050: Studiedag, Provinciehuis Antwerpen 6 oktober 2004: abstractboek. pp. [1-9], more
 • Antrop, M. (2004). Scheldeland: een multifunctioneel landschapspark?, in: Studiedag 'De Schelde in 2050', Antwerpen 6 oktober 2004: referatenboek. pp. 43-48, more
 • Antrop, M.; Leinfelder, H.; Vanhecke, L. (2006). Landbouw, botanica, ecologie en natuur, in: Uyttenhove, P. et al. Recollecting landscapes: herfotografie, geheugen en transformatie 1904-1980-2004. pp. 320-331, more
 • Antrop, M.; Sevenant, M. (1999). Ruimtelijke vertaling van de Ecosysteemvisie Kust (Provoost et al. 1996) Toegepast op de verwevingsgebieden met natuur als belangrijkste nevenfunctie: eindverslag. AMINAL: Brussel. 208 pp., more
 • Antrop, M.; van der Reest, P. (2001). Het landschap van de Schelde, in: De Schelde een rivier met vele gezichten. De Levende Natuur: tijdschrift voor Natuurbehoud en Natuurbeheer, 102(2): pp. 43-48, more
 • Beyaert, M.; Antrop, M.; De Maeyer, Ph.; Vandermotten, C.; Billen, C.; Decroly, J.-M.; Neuray, C.; Ongena, T.; Queriat, S.; Van den Steen, I.; Wayens, B. (2006). België in kaart: de evolutie van het landschap in drie eeuwen cartografie. Lannoo/Nationaal Geografisch Instituut: Tielt. ISBN 978-90-209-6816-3. 248 pp., more
 • Peer reviewed article De Reu, J.; Deweirdt, E.; Crombé, P.; Bats, M.; Antrop, M.; De Maeyer, P.; De Smedt, P.; Finke, P.; Van Meirvenne, M.; Verniers, J.; Zwertvaegher, A.; Bourgeois, J. (2011). Les tombelles de l'âge du bronze en Flandre sablonneuse (nord-ouest de la Belgique): un status quaestionis. Archaeol. Korresp. Bl. 41(4): 491-505, more
 • Knops, G.; Antrop, M.; De Facq, F.; De Richter, B.; Peel, R.; Van de Poel, X. (Ed.) (1987). De open ruimte in Vlaanderen, een geografisch-landschappelijke en biologische verkenning. Koning Boudewijnstichting/Den Gulden Engel: Brussel en Wommelgem. ISBN 90-5035-114-X. , more
 • Sevenant, M.; Menschaert, J.; Couvreur, M.; Ronse, A.; Antrop, M.; Geypens, M.; Hermy, M.; De Blust, G. (2002). Ecodistricten. Ruimtelijke eenheden voor gebiedsgericht milieubeleid in Vlaanderen. Deel II: afbakening van ecodistricten en ecoregio's - verklarende teksten. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: Brussel. 221 pp., more
 • Van Hecke, E.; Antrop, M.; Schmitz, S.; Sevenant, M.; Van Eetvelde, V. (2010). Atlas van België: 2. Landschap, platteland en landbouw. Academia Press: Gent. ISBN 978-90-382-1344-6. 74 pp., more
 • Vanneuville, W.; Maddens, R.; Collard, C.; Bogaert, P.; De Maeyer, Ph.; Antrop, M. (2006). Impact op mens en economie t.g.v. overstromingen bekeken in het licht van wijzigende hydraulische condities, omgevingsfactoren en klimatologische omstandigheden. MIRA-onderzoeksrapporten, 02. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): [s.l.]. 120 pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications | Projects