IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Mr Van Ginderdeuren, Karl

Institute  Top | Institute | Publications | Projects | Datasets 
  Roche Diagnostics Belgium, more
  Institutional address:
  Schaarbeeklei 198
  1800 Vilvoorde
  Tel.: +32-(0)2-247 47 47
  Fax: +32-(0)2-247 46 80
  E-mail:
JPG file

Previous institutes (5)  Top | Institute | Publications | Projects | Datasets 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Landbouw en Visserij; Instituut voor landbouw- , visserij en voedingsonderzoek; Kenniseenheid: Dier; Aquatisch Milieu en Kwaliteit, more

 • Onderzoeksdomein Visserij, more

 • Function: Scientific researcher - Environmental monitoring

 • Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), more

 • Function: Scientific assistant - exotic species
  Period: From 1st Oct 2007 till 31st Jan 2008

 • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Onderzoeksgroep Mariene Biologie (MARBIOL), more

 • Function: PhD student

 • WoRMS Editorial Board (WoRMS editors), more


Expertise:
Thesaurus term: Zooplankton

Projects (4)  Top | Institute | Publications | Projects | Datasets 
 • Belgian Register of Marine & Coastal Species, more
 • De (semi-) pelagische visserij als alternatief binnen de Vlaamse visserijsector, met speciale aandacht voor de rol van het zoöplankton in het Noordzee ecosysteem, more
 • Mnemiopsis ecology and modeling: Observation of an invasive comb jelly in the North Sea, more
 • Niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en omliggende estuaria, more

Datasets (2)  Top | Institute | Publications | Projects | Datasets 
 • Checklist for aquatic alien species in the Belgian part of the North Sea and adjacent estuaries, more
 • Zooplankton monitoring in the Belgian Part of the North Sea between 2009 and 2010, more

Publications (37)  Top | Institute | Publications | Projects | Datasets 
  ( 11 peer reviewed ) split up
 • Bauwens, M.; Braeckman, U.; Coppejans, E.; De Blauwe, H.; De Clerck, O.; De Maersschalk, V.; Degraer, S.; Deprez, T.; Dumoulin, E.; Fockedey, N.; Hernandez, F.; Hostens, K.; Lescrauwaet, A.-K.; Mees, J.; Rappé, K.; Sabbe, K.; Seys, J.; Van Ginderdeuren, K.; Vanaverbeke, J.; Vandepitte, L.; Vanhoorne, B.; Verween, A.; Wittoeck, J. (2009). Non-indigenous species of the Belgian part of the North Sea and adjacent estuaries, in: Branquart, E. et al. (Ed.) Abstract volume of the Science facing aliens meeting, Brussels 11th May 2009. pp. 60, more
 • Peer reviewed article Brylinski, J.; Li, L.; Vansteenbrugge, L.; Antajan, E.; Hoffman, S.; Van Ginderdeuren, K.; Vincent, D. (2016). Did the Indo-Pacific leptomedusa Lovenella assimilis (Browne, 1905) or Eucheilota menoni Kramp, 1959 invade northern European marine waters? Morphological and genetic approaches. Aquat. Invasions 11(1): 21-32. dx.doi.org/10.3391/ai.2016.11.1.03, more
 • De Cleene, D. (2010). Duurzame visserij: vijf tips voor een volle zee. Eos 27(1): 32-37, more
 • Debusschere, E.; De Coensel, B.; Adriaens, D.; Bajek, A.; Botteldooren, D.; Hostens, K.; Vanaverbeke, J.; Vandendriessche, S.; Van Ginderdeuren, K.; Vincx, M.; Degraer, S. (2014). Impact of pile-driving of offshore monopile foundations on young sea bass, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 7 March 2014. VLIZ Special Publication, 67: pp. 42, more
 • Peer reviewed article Debusschere, E.; De Coensel, B.; Bajek, A.; Botteldooren, D.; Hostens, K.; Vanaverbeke, J.; Vandendriessch, S.; Van Ginderdeuren, K.; Vincx, M.; Degraer, S. (2014). In situ mortality experiments with juvenile sea bass (Dicentrarchus labrax) in relation to impulsive sound levels caused by pile driving of windmill foundations. PLoS One 9(10): e109280. hdl.handle.net/10.1371/journal.pone.0109280, more
 • Degraer, S.; Vincx, M.; Bonte, D.; Stienen, E.; Provoost, S.; Adriaens, P.; Van Ginderdeuren, K.; Pirlet, H. (2013). Natuur & milieu, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium voor Kust en Zee 2013: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. pp. 79-98, more
 • Degraer, S.; Vincx, M.; Bonte, D.; Stienen, E.W.M.; Provoost, S.; Adriaens, P.; Van Ginderdeuren, K.; Pirlet, H. (2013). Nature and environment, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium for Coast and Sea 2013: integrating knowledge on the socio-economic, environmental and institutional aspects of the Coast and Sea in Flanders and Belgium. pp. 75-92, more
 • Hoffman, S.; Vansteenbrugge, L.; Binetti, U.; Van Ginderdeuren, K.; Hostens, K.; Robbens, J. (2012). Risk assessment of non-indigenous marine invaders: a combined approach of morphological and molecular analysis allowed unambiguous identification of the comb jelly Mnemiopsis leidyi in the Belgian Part of the North Sea (BPNS), in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts - VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 24 February 2012. VLIZ Special Publication, 55: pp. 38, more
 • Hoffman, S.; Vansteenbrugge, L.; Van Ginderdeuren, K.; Binetti, U.; Theetaert, H.; Hostens, K.; Robbens, J. (2012). Risk assessment of non-indigenous marine invaders: a combined approach of morphological and molecular analysis allowed unambiguous identification of the comb jelly Mnemiopsis leidyi in the Belgian Part of the North Sea. Poster presentation. Institute for Agricultural and Fisheries Research (ILVO). Animal Sciences Unit - Fisheries: Oostende. 1 poster pp., more
 • Hoffman, S.; Vansteenbrugge, L.; Derveaux, S.; Van Ginderdeuren, K.; Hostens, K.; Robbens, J. (2013). Risk assessment of non-indigenous marine invaders: A combined approach of morphological and molecular analysis allowed unambiguous identification of the comb jelly Mnemiopsis leidyi in the Belgian Part of the North Sea (BPNS), in: Robbens, J. et al. (Ed.) Non-indigenous species in the North-East Atlantic. Ostend, 20-22 November 2013: Book of abstracts. VLIZ Special Publication, 66: pp. 47, more
 • Matola, H.D.; Vincx, M.; Hostens, K.; Van Ginderdeuren, K. (2012). The feeding ecology of four semi-pelagic fish species in the North Sea: a case of Belgian water, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts - VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 24 February 2012. VLIZ Special Publication, 55: pp. 51, more
 • Pecceu, E.; Van Hoey, G.; Wittoeck, J.; Hillewaert, H.; Van Ginderdeuren, K.; Derweduwen, J.; De Backer, A.; Vandendriessche, S.; Hostens, K. (2009). Monitoring and assessment of macrobenthos at the Belgian coast for the Water Framework Directive [Poster]. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO-Visserij): Oostende. 1 poster pp., more
 • Peer reviewed article Soenen, K.; Rappé, K.; Van Ginderdeuren, K.; Vansteenbrugge, L. (2010). Mnemiopsis leidyi (A. Agassiz, 1865): weldra heer en meester in de Spuikom van Oostende? De Strandvlo 30(4): 131-137, more
 • Van Ginderdeuren, K. (2006). Voedselecologie van strandvogels: Kokmeeuw (Larus ridibundus). MSc Thesis. Universiteit Gent. Faculteit Wetenschappen: Gent. 125 pp., more
 • Van Ginderdeuren, K. (2011). Progress Reports: New Mnemiopsis Program, in: ICES Report of the Working Group on Zooplankton Ecology (WGZE) 25-28 January 2011, Gdynia, Poland. CM Documents - ICES, 2011/SSGEF:01: pp. 16-17, more
 • Van Ginderdeuren, K. (2013). Zooplankton and its role in North Sea food webs: Community structure and selective feeding by pelagic fish in Belgian marine waters = Zooplankton en diens rol in Noordzee voedselwebben: Gemeenschapsstructuur en selectief foerageergedrag door pelagische vissen in Belgische mariene wateren. PhD Thesis. Ghent University: Ghent. xx, 266 pp., more
 • Van Ginderdeuren, K. (2013). General discussion, conclusions and future challenges, in: Van Ginderdeuren, K. Zooplankton and its role in North Sea food webs: Community structure and selective feeding by pelagic fish in Belgian marine waters = Zooplankton en diens rol in Noordzee voedselwebben: Gemeenschapsstructuur en selectief foerageergedrag door pelagische vissen in Belgische mariene wateren. pp. 109-133, more
 • Van Ginderdeuren, K. (2013). General introduction, in: Van Ginderdeuren, K. Zooplankton and its role in North Sea food webs: Community structure and selective feeding by pelagic fish in Belgian marine waters = Zooplankton en diens rol in Noordzee voedselwebben: Gemeenschapsstructuur en selectief foerageergedrag door pelagische vissen in Belgische mariene wateren. pp. 1-19, more
 • Van Ginderdeuren, K.; Maene, S.; Vincx, M.; Degraer, S. (2007). Ecologische monitoring kustverdedigingsproject Oostende (t0-situatie, fase 3). Dossiernummer 205.240. Eindrapport. MD & K: Oostende. 106 pp., more
 • Van Ginderdeuren, K.; Hillewaert, H.; Hostens, K.; Vincx, M. (2009). Zooplankton in the southern North Sea and the link with (semi-)pelagic fish and fisheries [Poster]. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO-Visserij): Oostende. 1 poster pp., more
 • Van Ginderdeuren, K.; Hostens, K.; Vincx, M. (2009). (Semi-)pelagic fisheries as an alternative within the Flemish fisheries sector, with special emphasis on the role of zooplankton in the North Sea, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 6 March 2009: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 41: pp. 69, more
 • Van Ginderdeuren, K.; Hillewaert, H.; Hostens, K.; Vincx, M. (2010). Zooplankton in the southern North Sea and the link with (semi-)pelagic fish and fisheries. CM Documents - ICES, CM 2010(L:29). International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. 1 pp., more
 • Peer reviewed article Van Ginderdeuren, K.; Van Hoey, G.; Vansteenbrugge, L. (2012). Herontdekking van de elft Alosa alosa in Belgische wateren. De Strandvlo 32(3): 83-86, more
 • Peer reviewed article Van Ginderdeuren, K.; Hostens, K.; Hoffman, S.; Vansteenbrugge, L.; Soenen, K.; De Blauwe, H.; Robbens, J.; Vincx, M. (2012). Distribution of the invasive ctenophore Mnemiopsis leidyi in the Belgian part of the North Sea. Aquat. Invasions 7(2): 163-169. dx.doi.org/10.3391/ai.2012.7.2.002, more
 • Peer reviewed article Van Ginderdeuren, K.; Hoffman, S.; Vandendriessche, S.; Vincx, M.; Hostens, K. (2012). First record of the pelagic fish species blue whiting Micromesistius poutassou in the Belgian part of the North Sea. Belg. J. Zool. 142(1): 93-96, more
 • Peer reviewed article Van Ginderdeuren, K.; Fiers, F.; De Backer, A.; Vincx, M.; Hostens, K. (2012). Updating the zooplankton species list for the Belgian part of the North Sea. Belg. J. Zool. 142(1): 3-22, more
 • Van Ginderdeuren, K.; Fiers, F.; De Backer, A.; Vincx, M.; Hostens, K. (2013). Updating the zooplankton species list for the Belgian part of the North Sea, in: Van Ginderdeuren, K. Zooplankton and its role in North Sea food webs: Community structure and selective feeding by pelagic fish in Belgian marine waters = Zooplankton en diens rol in Noordzee voedselwebben: Gemeenschapsstructuur en selectief foerageergedrag door pelagische vissen in Belgische mariene wateren. pp. 21-35, more
 • Van Ginderdeuren, K.; Hostens, K.; Hoffman, S.; Vansteenbrugge, L.; Soenen, K.; De Blauwe, H.; Robbens, J.; Vincx, M. (2013). Distribution of the invasive ctenophore Mnemiopsis leidyi in the Belgian part of the North Sea, in: Van Ginderdeuren, K. Zooplankton and its role in North Sea food webs: Community structure and selective feeding by pelagic fish in Belgian marine waters = Zooplankton en diens rol in Noordzee voedselwebben: Gemeenschapsstructuur en selectief foerageergedrag door pelagische vissen in Belgische mariene wateren. pp. 37-46, more
 • Van Ginderdeuren, K.; Hostens, K.; Van Hoey, G.; Vincx, M. (2013). The mesozooplankton species association in the Belgian part of the North Sea, in: Van Ginderdeuren, K. Zooplankton and its role in North Sea food webs: Community structure and selective feeding by pelagic fish in Belgian marine waters = Zooplankton en diens rol in Noordzee voedselwebben: Gemeenschapsstructuur en selectief foerageergedrag door pelagische vissen in Belgische mariene wateren. pp. 49-68, more
 • Van Ginderdeuren, K.; Vandendriessche, S.; Vincx, M.; Prössler, Y.; Matola, H.D.; Hostens, K. (2013). Selective feeding by pelagic fish in the Belgian part of the North Sea, in: Van Ginderdeuren, K. Zooplankton and its role in North Sea food webs: Community structure and selective feeding by pelagic fish in Belgian marine waters = Zooplankton en diens rol in Noordzee voedselwebben: Gemeenschapsstructuur en selectief foerageergedrag door pelagische vissen in Belgische mariene wateren. pp. 71-100, more
 • Van Ginderdeuren, K.; Hoffman, S.; Vandendriessche, S.; Vincx, M.; Hostens, K. (2013). First record of the pelagic fish species blue whiting Micromesistius poutassou in the Belgian part of the North Sea, in: Van Ginderdeuren, K. Zooplankton and its role in North Sea food webs: Community structure and selective feeding by pelagic fish in Belgian marine waters = Zooplankton en diens rol in Noordzee voedselwebben: Gemeenschapsstructuur en selectief foerageergedrag door pelagische vissen in Belgische mariene wateren. pp. 103-106, more
 • Peer reviewed article Van Ginderdeuren, K.; Van Hoey, G.; Vincx, M.; Hostens, K. (2014). The mesozooplankton community of the Belgian shelf (North Sea). J. Sea Res. 85: 48-58. hdl.handle.net/10.1016/j.seares.2013.10.003, more
 • Peer reviewed article Van Ginderdeuren, K.; Vandendriessche, S.; Prössler, Y.; Matola, H.; Vincx, M.; Hostens, K. (2014). Selective feeding by pelagic fish in the Belgian part of the North Sea. ICES J. Mar. Sci./J. Cons. int. Explor. Mer 71(4): 808-820. hdl.handle.net/doi:10.1093/icesjms/fst183, more
 • Van Hoey, G.; Wittoeck, J.; Hillewaert, H.; Van Ginderdeuren, K.; Hostens, K. (2008). Macrobenthos monitoring at the Belgian coast and the evaluation of the availability of reference data for the Water Framework Directive. ILVO: Belgium. 72 pp., more
 • Van Hoey, G.; Wittoeck, J.; Hillewaert, H.; Van Ginderdeuren, K.; Hostens, K. (2009). The monitoring and assessment of the quality element benthos at the Belgian coast for the Water Framework Directive, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 6 March 2009: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 41: pp. 70-71, more
 • Peer reviewed article Vanermen, N.; Stienen, E.W.M.; De Meulenaer, B.; Van Ginderdeuren, K.; Degraer, S. (2009). Low dietary importance of polychaetes in opportunistic feeding Sanderlings Calidris alba on Belgian beaches. Ardea 97(1): 81-87. dx.doi.org/10.5253/078.097.0110, more
 • Peer reviewed article Vansteenbrugge, L.; Van Ginderdeuren, K.; Van Regenmortel, T.; Hostens, K.; Vincx, M. (2012). Larval mantis shrimp Rissoides desmaresti (Risso, 1816) (Stomatopoda) in the Belgian part of the North Sea. Belg. J. Zool. 142(2): 154-158, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications | Projects | Datasets