IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Dr Cleveringa, Jelmer

Institute  Top | Institute | Publications 
  Alkyon Hydraulic Consultancy & Research, more
  Direct contact at institute:
  Tel.: +31-(0)527-24 81 37
  E-mail:
 

Publications (14)  Top | Institute | Publications 
  split up
 • Cleveringa, J. (2013). Ontwikkeling mesoschaal Westerschelde (factsheets). International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 106 + bijlage pp., more
 • Cleveringa, J. (2013). Samenhang ontwikkelingen tijd- en ruimteschalen. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 73 pp., more
 • Cleveringa, J. (2013). Grootschalige sedimentbalans van de Westerschelde. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 81 pp., more
 • Cleveringa, J.; Dunsbergen, D.W.; van de Kreeke, J.; Mulder, J.P.M.; Spanhoff, R. (2003). KUST2005: stand en vorderingen in morfologische pratijkkennis. Rapportage generiek 2002. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2003.022. Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ: [s.l.]. 68 + appendices pp., more
 • Cleveringa, J.; van Vliet, F.; Bergsma, J.H.; Jonkvorst, R.J. (2011). Zandwinning op de Zeeuwse banken: Onderzoek naar effecten op ecologische en aardkundige waarden en kostenaspecten. Bureau Waardenburg Rapport, 11-180. Bureau Waardenburg/Rijkswaterstaat Dienst Noordzee: Culemborg. 74 pp., more
 • Cleveringa, J.; Dam, G. (2013). Slib in de sedimentbalans van de Westerschelde. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 35 pp., more
 • Cleveringa, J.; Taal, M. (2015). A smooth Scheldt. IAHR: The Hague. 4 pp., more
 • Cleveringa, J.; Taal, M. (2015). A smooth Scheldt, in: Scheldt Estuary: physics and integrated management - Special Session on of the 36th IAHR WORLD CONGRESS, 28 June – 3 July, 2015, Delft and The Hague, the Netherlands. pp. 22-25, more
 • Depreiter, D.; Cleveringa, J.; van der Laan, T.; Maris, T.; Ysebaert, T.; Wijnhoven, S. (2013). Samenvatting T2009 rapportage Schelde-estuarium. Monitor Taskforce Publication Series, 2013-11. NIOZ: Yerseke. 21 pp., more
 • Depreiter, D.; Cleveringa, J.; van der Laan, T.; Maris, T.; Ysebaert, T.; Wijnhoven, S. (2013). Nota evaluatie van de Evaluatiemethodiek. T2009 rapportage Schelde-estuarium. Monitor Taskforce Publication Series, 2013-12. NIOZ: Yerseke. 87 pp., more
 • Depreiter, D.; Cleveringa, J.; van der Laan, T.; Maris, T.; Ysebaert, T.; Wijnhoven, S. (2014). T2009-rapport Schelde-estuarium. IMDC/Arcadis/Universiteit Antwerpen/Imares/NIOZ: [s.l.]. 522 + 2 bijlagen pp., more
 • Taal, M.; Cleveringa, J.; Kuijper, K.; Wang, Z.B.; van Holland, G. (2013). Tidal evolution in the Scheldt estuary and its interaction with dredging works, in: CEDA 20th World Dredging Congress and Exhibition 2013 (WODCON XX). The Art of Dredging. Brussels, Belgium, 3-7 June 2013. pp. 753-765, more
 • Taal, M.; Wang, Z.B.; Cleveringa, J. (2013). Synthese en conceptueel model. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 80 pp., more
 • van Heijst, M.W.I.M.; Cleveringa, J.; de Kok, J. (2005). Vaargeulonderhoud, zandwinning en kustlijnzorg. Risico's en perspectieven voor Rijkswaterstaat. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2005-025. Rijkswaterstaat: Delft. ISBN 90-369-5594-7. 64 + bijlagen pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications