IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Eng. Schrijver, Marco

Institute  Top | Institute | Publications | Projects 
  Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Zee en Delta; Directie Netwerk Ontwikkeling, more
  Function: (Senior) Adviseur Morfologie en Waterveiligheid

  Direct contact at institute:
  Tel.: +31-(0)620-13 71 93
  E-mail:
 

Previous institute  Top | Institute | Publications | Projects 
  Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Dienst Zeeland (DZL), more
  Function: Projectleader MONEOS-T


Projects (2)  Top | Institute | Publications | Projects 
 • MONEOS-Projectgroep Evaluatie en rapportering, more
 • MONEOS-Projectgroep Monitoring en Databeheer, more

Publications (18)  Top | Institute | Publications | Projects 
  split up
 • Jentink, R.; De Klerk, J.; Schrijver, M. (2012). Opvolging effecten flexibel storten. Datarapportage 2011. Rijkswaterstaat Dienst Zeeland: Middelburg. 614 pp., more
 • Jentink, R.; De Klerk, J.; Schrijver, M. (2013). Opvolging effecten flexibel storten. Datarapportage 2012. Rijkswaterstaat Dienst Zeeland: Middelburg. 712 pp., more
 • Jentink, R.; De Klerk, J.; Schrijver, M. (2014). Opvolging effecten flexibel storten. Datarapportage 2013. Rijkswaterstaat: Middelburg. 690 pp., more
 • Jentink, R.; De Klerk, J.; Schrijver, M. (2015). Opvolging effecten flexibel storten. Datarapportage 2014. Rijkswaterstaat: Middelburg. 693 pp., more
 • Jentink, R.; De Klerk, J.; Schrijver, M. (2016). Opvolging effecten flexibel storten. Datarapportage 2015. Rijkswaterstaat: Middelburg. 515 pp., more
 • Jentink, R.; De Klerk, J.; Schrijver, M. (2017). Opvolging effecten flexibel storten. Datarapportage 2016. Rijkswaterstaat: Middelburg. 534 pp., more
 • Paridaens, K.; Plancke, Y.; Schrijver, M.; Willems, P. (2009). Comparison of measurement techniques for monitoring sediment transport, under field conditions, in the Scheldt estuary, in: 6th International SedNet conference on 7-8 October 2009, Hamburg, Germany: The Role of Sediments in Coastal Management. pp. [1], more
 • Plancke, Y.; Schrijver, M.; Vos, G. (2012). High resolution topo-bathymetric and flow measurements and 2D-hydrodynamic numerical modelling to evaluate the effects of the deepening of the navigation channel in the Western Scheldt, in: Hydraulic Measurements and Experimental Methods 2012 Conference (HMEM 2012), Snowbird, Utah, August 12-15, 2012. pp. [1-7], more
 • Plancke, Y.; Beirinckx, K.; Liek, G.-J.; Vos, G.; Schrijver, M. (2014). A new disposal strategy in the Westerschelde, conciliating port accessibility and nature, in: 33rd PIANC World Congress - Navigating the new millenium, San Francisco, June 1 to 5, 2014: papers. pp. [1-13], more
 • Plancke, Y.; Vos, G.R.; Schrijver, M. (2015). New disposal strategy in the Schelde-estuary: using dredged sediment to create benefits for nature, in: E-proceedings of the 36th IAHR World Congress 28 June – 3 July, 2015, The Hague, the Netherlands. pp. [1-7], more
 • Plancke, Y.; Meire, D.; Vandebroek, E.; Hassan, W.; Schrijver, M. (2017). Validation of numerical hydrodynamic models using recent field measurements in the Schelde-estuary, in: Hydraulic Measurements and Experimental Methods 2017 Conference (HMEM 2017). pp. [1-6], more
 • Plancke, Y.; Schrijver, M.; Meire, D.; Mostaert, F. (2017). Overleg Flexibel Storten: deelrapport 22. Analyse van de waterbeweging, het sedimenttransport en de morfologie nabij de Plaat van Walsoorden. Versie 3.0. WL Rapporten, 00_031_22. Waterbouwkundig Laboratorium/Rijkswaterstaat, Zee en Delta: Antwerpen; Middelburg. X, 45 + 13 p. bijlagen pp., more
 • Plancke, Y.; Schrijver, M. (2011). Flexibel storten. Het meten en modelleren van stroomsnelheden langs en op plaatranden in het kader van flexibel storten [POSTER], in: VNSC Scheldesymposium 23 juni 2011: VNSC werkt aan de Schelde... Onderzoeken en studies in opdracht van de VNSC. pp. 15, more
 • Schrijver, M. (2010). Monitoring meergeulensysteem Westerschelde, een overzicht van beschikbare data en methodieken. Rijkswaterstaat Directie Zeeland - meetdienst: Zeeland. , more
 • Schrijver, M.; Jentink, R.; Dekker, L. (2011). Opvolging effecten flexibel storten. Datarapportage 2010. Rijkswaterstaat Dienst Zeeland: Middelburg. 343 pp., more
 • Schrijver, M.; Plancke, Y. (2007). Monitoring Effecten Ontwikkelingsschets 2010; Uitvoeringsplan monitoring 2008-2018. Rijkswaterstaat Zeeland/Vlaamse Overheid. Departement voor Mobiliteit en Openbare Werken: [s.l.]. 23 pp., more
 • Schrijver, M.; Plancke, Y. (2008). Uitvoeringsplan MONEOS-T 2008 - 2018. Rijkswaterstaat Zeeland/Vlaamse Overheid. Departement voor Mobiliteit en Openbare Werken: Middelburg. 44 pp., more
 • Spronk, G.; Van Braeckel, A.; Van den Bergh, E.; Plancke, Y.; De Jong, D.; Schrijver, M. (2011). Verslag afstemming monitoring - Ecotopen en ecotopenkaarten, september 2011. Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC): Bergen op Zoom. 2 pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications | Projects