IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

De Jong, Loes

Institute  Top | Institute | Publications | Project 
  Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat (RWS), more
  Direct contact at institute:
  E-mail:
 

Previous institute  Top | Institute | Publications | Project 
  Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Dienst Zeeland (DZL), more
  Function: Projectleider Beheersplannen


Project  Top | Institute | Publications | Project 

Publications (15)  Top | Institute | Publications | Project 
  ( 7 peer reviewed ) split up
 • Peer reviewed article Breukers, C.P.M.; van Dam, E.M.; de Jong, S.A. (1997). Lake Volkerak-Zoom: a lake shifting from the clear to the turbid state. Hydrobiologia 342/343: 367-376, more
 • Peer reviewed article Cofino, W.P.; Smedes, F.; de Jong, S.A.; Abarnou, A.; Boon, J.P.; Oostingh, I.; Davies, I.M.; Klungsøyr, J.; Wilhelmsen, S.; Law, R.J.; Whinnett, J.A.; Schmidt, D.; Wilson, S. (1992). The chemistry programme. Mar. Ecol. Prog. Ser. 91(1-3): 47-56, more
 • Peer reviewed article Cofino, W.P.; Smedes, F.; de Jong, S.A.; Abarnou, A.; Boon, J.P.; Oostingh, I.; Davies, I.M.; Klungsøyr, J.; Wilhelmsen, S.; Law, R.J.; Whinnett, J.A.; Schmidt, D.; Wilson, S. (1992). The chemistry programme, in: Stebbing, A.R.D. et al. (Ed.) Biological effects of contaminants in the North Sea: Results of the ICES/IOC Bremerhaven Workshop. Marine Ecology Progress Series, 91(1-3): pp. 47-56, more
 • Coosen, J.; de Jong, L.; van Pagee, H. (2009). Deltaverbanden: Waterhuishoudkundige samenhang en interacties in de Zuidwestelijke Delta: Kansen voor synergie. Stuurgroep Zuidwestelijke Delta: [s.l.]. 42 pp., more
 • Peer reviewed article Daan, R.; Lewis, W.E.; Mulder, M.; de Jong, S.A. (1992). The assessment of a no-effect concentration of oil in thermally treated OBM drill cuttings for marine benthos ecotoxicity. NIOZ-rapport, 1992(7). Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee: Den Burg. 23 pp., more
 • Peer reviewed article Daan, R.; van het Groenewoud, H.; de Jong, S.A.; Mulder, M. (1992). Physico-chemical and biological features of a drilling site in the North Sea, 1 year after discharges of oil-contaminated drill cuttings. Mar. Ecol. Prog. Ser. 91(1-3): 37-45, more
 • Peer reviewed article Daan, R.; van het Groenewoud, H.; de Jong, S.A.; Mulder, M. (1992). Physico-chemical and biological features of a drilling site in the North Sea, 1 year after discharges of oil-contaminated drill cuttings, in: Stebbing, A.R.D. et al. (Ed.) Biological effects of contaminants in the North Sea: Results of the ICES/IOC Bremerhaven Workshop. Marine Ecology Progress Series, 91(1-3): pp. 37-45, more
 • de Jong, L. (2008). Statencommissie REW: Kaderrichtlijn Water in Scheldestroomgebied: KRW maatregelen rijkswateren [ppt]. RWS Zeeland: [s.l.]. 13 pp., more
 • de Jong, S.A. (1996). Verdieping Westerschelde; effecten van de bagger- en stortactiviteiten in de gemeente Hontenisse. Notities NWL, 96-23. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Middelburg. 21 + bijlagen pp., more
 • de Jong, S.A.; Hofman, P.A.G.; Sandee, A.J.J.; Nienhuis, P.H. (1991). Community oxygen budgets of seagrass beds and microbial mats on the Banc d'Arguin, Mauritania, in: Herman, P.M.J. et al. (Ed.) Report of the workshop Modelling the Benthos Yerseke, The Netherlands 20-22 March 1991. Delta Institute Communication, 538: pp. 67-68, more
 • de Jong, S.A.; van Heteren, P.; Houtekamer, N.L. (1995). Effecten van de verruiming van de vaarweg in de Westerschelde op de gebieden die onder de Natuurbeschermingswet vallen. Werkdocument RIKZ, AX 95.043. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat. Directie Zeeland: Middelburg. 28 + bijlagen pp., more
 • de Jong, S.A.; van Kleef, A.W. (1996). Ontwikkelingen in de Westerschelde: prognose voor de komende 25 jaar. RIKZ Nota, AX-96.009/NWL-96.14. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat. Directie Zeeland: Middelburg. 31 + bijlagen pp., more
 • Peer reviewed article Hofman, P.A.G.; de Jong, S.A.; Wagenvoort, E.J.; Sandee, A.J.J. (1991). Apparent sediment diffusion coefficients for oxygen and oxygen consumption rates measured with microelectrodes and bell jars: applications to oxygen budgets in estuarine intertidal sediments (Oosterschelde, SW Netherlands). Mar. Ecol. Prog. Ser. 69(3): 261-272, more
 • Niesing, H.; Santbergen, L.L.P.A.; de Jong, S.A. (1996). The restoration of estuarine habitats in the Westerschelde. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Middelburg. 31 + appendices pp., more
 • Saeijs, H.L.F.; de Jong, S.A.; Turkstra, E. (1996). Geef de Schelde ruimte, tijd en dynamiek: Van een anthropocentrische naar een ecocentrische benadering, in: Graré, W. et al. 3de internationale Schelde-symposium,Integraal waterbeheer schelde-estuarium, woensdag 6 - donderdag 7 december 1995, Provinciehuis Antwerpen: referatenboek. pp. 111-114, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications | Project