IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Mrs Kamermans, Pauline

Institute  Top | Institute | Publications | Datasets 
  Wageningen University and Research Centre; Institute for Marine Resources and Ecosystem Studies; Vestiging Yerseke, more
  Function: researcher

  Direct contact at institute:
  Tel.: +31-(0)317-48 70 32
  Fax: +31-(0)317-48 73 59
  E-mail:
 

Datasets (8)  Top | Institute | Publications | Datasets 
 • Degradation of Ulva spp. from the Veerse Meer lagoon, The Netherlands, more
 • Distribution and biomass of the macroalgae in Lake Veerse, The Netherlands, in 1999, more
 • Effects of grazing by small crustaceans on the growth of Ulva spp. (Chlorophyta) in Lake Veerse, The Netherlands, more
 • Groundwater effects on diversity and abundance of lagoonal seagrasses in Kenya and on Zanzibar Island (East Africa), more
 • Leaf production, shoot demography, and flowering of the seagrass Thalassodendron ciliatum (Cymodoceaceae) along the East African coast, more
 • The role of cold resistance and burial for winter survival and spring initiation of an Ulva spp. (Chlorophyta) bloom in an eutrophic lagoon (Veerse Meer lagoon, The Netherlands), more
 • The significance of salinity and silicon levels for growth of a formerly estuarine eelgrass (Zostera marina L.) population (Lake Grevelingen, The Netherlands), more
 • The waterquality of Lake Veerse and the growth of Ulva spp, more

Publications (34)  Top | Institute | Publications | Datasets 
  ( 13 peer reviewed ) split up
 • Arends, A.; Kamermans, P.; Stikvoort, E.; De Winder, B. (1999). Monitoring van de effecten van de verruiming 48'-43': een eerste evaluatie van de bagger- en stortstrategie. Rapport 4. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 99.019. RIKZ: [s.l.]. 48 pp., more
 • Bogemans, J.; van Dokkum, H.; Kamermans, P.; Rothuis, A.; Verheijen, F.; Luiten, E. (2004). Zuivering, cascades en clustering, in: Luiten, E. (Ed.) Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 318-324, more
 • Bos, O.G.; Hendriks, I.E.; Strasser, M.; Dolmer, P.; Kamermans, P. (2005). Estimation of food limitation of bivalve larvae in coastal waters of Northwestern Europe, in: Bos, O.G. Recruitment variation in Macoma balthica (L.): is there a role for larval food limitation?. pp. 57-82, more
 • Peer reviewed article Bos, O.G.; Hendriks, I.E.; Strasser, M.; Dolmer, P.; Kamermans, P. (2006). Estimation of food limitation of bivalve larvae in coastal waters of north-western Europe. J. Sea Res. 55(3): 191-206. dx.doi.org/10.1016/j.seares.2005.10.006, more
 • Brandenburg, W.A.; Kamermans, P.; Steenbergen, J.; Verdegem, M.C.J.; Divera Baars, J.M.D. (2004). Mogelijkheden voor zeecultuur in nieuwe getijdennatuur langs de Westerschelde. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C027/04. RIVO: Ijmuiden. 31 pp., more
 • Craeymeersch, J.A.; Kesteloo, J.J.; Kamermans, P. (2000). Het kokkelbestand in de Oosterschelde, de Westerschelde, de Waddenzee en de Voordelta in het voorjaar van 2000. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C022/00. RIVO Nederlands Instituut voor Visserijonderzoek: IJmuiden. 13, fig., tab. pp., more
 • Peer reviewed article Cranford, P.; Kamermans, P.; Krause, G.; Mazurié, J.; Buck, B.; Dolmer, P.; Fraser, D.; Van Nieuwenhove, K.; O'Beirn, F.; Sanchez-Mata, A.; Thorarinsdottir, G.; Strand, O. (2012). An ecosystem-based approach and management framework for the integrated evaluation of bivalve aquaculture impacts. Aquaculture Environment Interactions 2: 193-213. https://hdl.handle.net/10.3354/aei00040, more
 • De Mesel, I.; Ysebaert, T.; Kamermans, P. (2013). Klimaatbestendige dijken. Het concept wisselpolders. IMARES Wageningen Report, C072/13. IMARES Wageningen UR: Yerseke. 40 + bijlage pp., more
 • Peer reviewed article Kamermans, P. (1993). Food limitation in cockles (Cerastoderma edule (L.)): influences of location on tidal flat and of nearby presence of mussel beds. Neth. J. Sea Res. 31(1): 71-81, more
 • Peer reviewed article Kamermans, P. (1994). Nutritional value of solitary cells and colonies of Phaeocystis sp. for the bivalve Macoma balthica. Ophelia 39(1): 35-44, more
 • Kamermans, P.; Malta, E.-J.; Verschuure, J.M.; Schrijvers, L.; Lentz, L.F.; Lien, A.T.A. [s.d.]. Grazing by small crustaceans stimulates growth of Ulva spp. (Chlorophyta) through preferential consumption of epiphytes. CEME/NIOO: Yerseke. 22 pp., more
 • Kamermans, P.; Hemminga, M.A.; de Jong, D.J.; Dijkema, K.S. (1997). De betekenis van het zout- en silicaatgehalte in Nederlandse kustwateren voor het zeegrasareaal: faserapport 1996. BEON Rapport = BEON-report, 97(4). RIKZ: Den Haag. 22 pp., more
 • Kamermans, P.; Hemminga, M.A.; de Jong, D.J. (1998). De betekenis van het zout- en silicaatgehalte in Nederlandse kustwateren voor het zeegrasareaal: eindrapport 1998. BEON Rapport = BEON-report, 98(5). RIKZ: Den Haag. 36 pp., more
 • Peer reviewed article Kamermans, P.; Malta, E.-J.; Verschuure, J.M.; Lentz, L.F.; Schrijvers, L. (1998). Role of cold resistance and burial for winter survival and spring initiation of an Ulva spp. (Chlorophyta) bloom in a eutrophic lagoon (Lake Veere lagoon, The Netherlands). Mar. Biol. (Berl.) 98: 17, more
 • Peer reviewed article Kamermans, P.; Hemminga, M.A.; de Jong, D.J. (1999). Significance of salinity and silicon levels for growth of a formerly estuarine eelgras (Zostera marina) population (Lake Grevelingen, The Netherlands). Mar. Biol. (Berl.) 133: 527-539, more
 • Peer reviewed article Kamermans, P.; Hemminga, M. A.; Marbà, N.; Mateo, M. A.; Mtolera, M.; Stapel, J. (2001). Leaf production, shoot demography, and flowering of Thalassodendron ciliatum along the East African coast. Aquat. Bot. 70(3): 243-258. dx.doi.org/10.1016/S0304-3770(01)00156-5, more
 • Peer reviewed article Kamermans, P.; Hemminga, M.A.; Marba, N.; Mateo, M.A.; Mtolera, M.; Stapel, J. (2001). Leaf production, shoot demography, and flowering of the seagrass Thalassodendron ciliatum (Cymodoceaceae) along the East African coast. Aquat. Bot. 70(3): 23, more
 • Peer reviewed article Kamermans, P.; Malta, E.-J.; Verschuure, J.M.; Schrijvers, L.; Lentz, L.F.; Lien, A.T.A. (2002). Effect of grazing by isopods and amphipods on growth of Ulva spp. (Chlorophyta). Aquat. Ecol. 36(3): 425-433, more
 • Kamermans, P.; Brummelhuis, E.B.M.; Smaal, A.C. (2002). Use of spat collectors to enhance supply of seed for bottom culture of blue mussels (Mytilus edulis) in the Netherlands. Aquacult. Eur. 33(3): 12-15, more
 • Kamermans, P.; Kesteloo, J.; Baars, D. (2003). Eindrapport EVA II (Evaluatie Schelpdiervisserij tweede fase). Deelproject H2: Evaluatie van de geschatte omvang en ligging van kokkelbestanden in de Waddenzee, Ooster- en Westerschelde. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C054/03. Nederlands Instituut voor Visserijonderzoek (RIVO): Ijmuiden. 77 + bijlagen pp., more
 • Kamermans, P.; Bult, T.P.; Kater, B.J.; Baars, D.; Kesteloo, J.; Perdon, K.J.; Schuiling, E. (2004). Eindrapport EVA II (Evaluatie Schelpdiervisserij tweede fase). Deelproject H4: Invloed van natuurlijke factoren en kokkelvisserij op de dynamiek van bestanden aan kokkels (Cerastoderma edule) en nonnen (Macoma balthica) in de Waddenzee, Ooster- en Westerschelde. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C058/03. Nederlands Instituut voor Visserijonderzoek (RIVO): Ijmuiden. 148 + bijlagen pp., more
 • Peer reviewed article Kamermans, P.; Blankendaal, M.; Perdon, K.J. (2009). Predation of shore crabs (Carcinus maenas (L.)) and starfish (Asterias rubens L.) on blue mussel (Mytilus edulis L.) seed from wild sources and spat collectors. Aquaculture 290(3-4): 256-262. https://hdl.handle.net/10.1016/j.aquaculture.2009.02.031, more
 • Komen, H.; Wijffels, R.; Kamermans, P.; Luiten, E. (2004). Vis+PLUS, in: Luiten, E. (Ed.) Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 309-317, more
 • Komen, H.; Kamermans, P. (2004). Broed voor vis en schelpdieren, in: Luiten, E. (Ed.) Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 296-299, more
 • Kornman, B.A.; Kamermans, P.; Tydeman, P. (2001). De handel en wandel van Kokkel en Nonnetje in hun eerste levensjaar: kennis en inzicht voor herstel, inrichting en beheer op basis van literatuur en veldonderzoek. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2001.036. Rijkswaterstaat, RIKZ: [s.l.]. 60 pp., more
 • Peer reviewed article Malta, E.-J.; Draisma, S.G.A.; Kamermans, P. (1999). Free-floating Ulva in the southwest Netherlands: species or morphotypes? A morphological, molecular and ecological comparison. Eur. J. Phycol. 34: 443-454, more
 • Peer reviewed article Riisgård, H.U.; Kamermans, P. (2001). Switching between deposit and suspension feeding in coastal zoobenthos, in: Reise, K. (Ed.) Ecological comparisons of sedimentary shores. Ecological Studies, 151: pp. 73-101. https://hdl.handle.net/10.1007/978-3-642-56557-1_5, more
 • Smaal, A.C.; Craeymeersch, J.A.; Kamermans, P. (2001). Is food shortage the cause of eider duck mortality? Shellfish and crab abundance in the Dutch Wadden Sea 1994-1999. WSN 1: 35-38, more
 • Troost, K.; Gelderman, E.; Kamermans, P.; Smaal, A.C.; Wolff, W.J. (2009). Effects of an increasing filter-feeder stock on larval abundance in the Oosterschelde estuary (SW Netherlands), in: Troost, K. Japanse oesters in Nederlandse wateren: oorzaken van hun succes en gevolgen voor inheemse schelpdieren = Pacific oysters in Dutch estuaries: causes of success and consequences for native bivalves. pp. 121-147, more
 • Peer reviewed article Troost, K.; Gelderman, E.; Kamermans, P.; Smaal, A.C.; Wolff, W.J. (2009). Effects of an increasing filter-feeder stock on larval abundance in the Oosterschelde estuary (SW Netherlands). J. Sea Res. 61(3): 153-154. https://hdl.handle.net/10.1016/j.seares.2008.11.006, more
 • Troost, K.; Kamermans, P.; Wolff, W.J. (2009). Larviphagy in native bivalves and an introduced oyster, in: Troost, K. Japanse oesters in Nederlandse wateren: oorzaken van hun succes en gevolgen voor inheemse schelpdieren = Pacific oysters in Dutch estuaries: causes of success and consequences for native bivalves. pp. 69-83, more
 • van Broekhoven, W.; Troost, K.; Kamermans, P.; Smaal, A.C. (2011). Impact of bivalves on carrying capacity through nutrient feedbacks, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Marine Scientists' Day, Brugge, Belgium 25 February 2011: book of abstracts. pp. 91, more
 • Van der Biest, K.; D'Hondt, B.; Schellekens, T.; Vanagt, T.; Kamermans, P.; Bonte, D.; Ysebaert, T.; Meire, P. (2017). Ecosysteemvisie voor de Vlaamse kust: deel I. Functionele beschrijving kustecosysteem en ecosysteemdiensten. eCOAST Rapport = eCOAST Report, 2014016-1. eCOAST Research Centre/Wageningen University Research/ECOBE: Oostende. 176 pp., more
 • van Sluis, C.; Kamermans, P. (2012). Peilverandering in de Zuidwestelijke Delta: effecten op natuurwaarden en aquacultuur. IMARES Wageningen Report, C041/12. IMARES Wageningen UR: IJmuiden. 61 + appendix pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications | Datasets