IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Dr Eng. Wijsman, Jeroen

Institute  Top | Institute | Publications | Datasets 
  Wageningen University and Research Centre; Institute for Marine Resources and Ecosystem Studies; Vestiging Yerseke, more
  Function: researcher

  Direct contact at institute:
  Tel.: +31-(0)317-48 71 14
  Fax: +31-(0)317-48 09 00
  E-mail:
 

Datasets (2)  Top | Institute | Publications | Datasets 
 • Database with Sediment Community Oxygen Consumption (SCOC) data from the literature, more
 • Spatial distribution in sediment characteristics and benthic activity on the northwestern Black Sea shelf: macrobenthos, more

Publications (43)  Top | Institute | Publications | Datasets 
  ( 18 peer reviewed ) split up
 • Peer reviewed article Andersson, J.H.; Wijsman, J.W.M.; Herman, P.M.J.; Middelburg, J.J.; Soetaert, K.; Heip, C.H.R. (2004). Respiration patterns in the deep ocean. Geophys. Res. Lett. 31(3): L03304 (1-4). https://dx.doi.org/10.1029/2003GL018756, more
 • Peer reviewed article Capelle, J.J.; Wijsman, J.W.M.; Schellekens, T.; van Stralen, M.R.; Herman, P.M.J.; Smaal, A.C. (2014). Spatial organisation and biomass development after relaying of mussel seed. J. Sea Res. 85: 395-403. dx.doi.org/10.1016/j.seares.2013.07.011, more
 • Craeymeersch, J.A.; Escaravage, V.; Steenbergen, J.; Wijsman, J.W.M.; Wijnhoven, S.; Kater, B.J. (2006). De bodemfauna in het Nederlands deel van de Scheldemonding, in: Coosen, J. et al. (Ed.) Studiedag: De Vlakte van de Raan van onder het stof gehaald, Oostende, 13 oktober 2006. VLIZ Special Publication, 35: pp. 85-105, more
 • Craeymeersch, J.A.; van Stralen, M.R.; Wijsman, J.W.M.; Kesteloo, J.; Perdon, K.J.; De Mesel, I.G. (2007). Ontwikkeling van een monstertuig voor bestandsopnames van mesheften. IMARES Wageningen Report, C084/07. Wageningen UR. IMARES: The Netherlands. 41 pp., more
 • Craeymeersch, J.A.; Wijsman, J.W.M. (2006). Ruimtelijke verschillen en temporele fluctuaties in het voorkomen van een aantal schelpdieren in de Voordelta. IMARES Wageningen Report, C013/06. Wageningen UR. IMARES: IJmuiden. 29 pp., more
 • De Mesel, I.G.; Smit, C.; Craeymeersch, J.A.; Wijsman, J.W.M. (2009). Evaluatie effectiviteit gesloten gebieden in de Oosterschelde, Westerschelde en Voordelta. IMARES Wageningen Report, C015/09. Wageningen UR. IMARES: Yerseke. 94 + bijlagen pp., more
 • De Mesel, I.G.; Craeymeersch, J.; Schellekens, T.; van Zweeden, C.; Wijsman, J.W.M.; Leopold, M.; Dijkman, E.; Cronin, K. (2011). Kansenkaarten voor schelpdieren op basis van abiotiek en hun relatie tot het voorkomen van zwarte zee-eenden. IMARES Wageningen Report, C042/11. IMARES Wageningen UR: IJmuiden. 84 + Bijlagen pp., more
 • Peer reviewed article Friedrich, J.; Dinkel, C.; Friedl, G.; Pimenov, N.; Wijsman, J.W.M.; Gomoiu, M.-T.; Cociasu, A.; Popa, L.; Wehrli, B. (2002). Benthic nutrient cycling and diagenetic pathways in the north-western Black Sea. Est., Coast. and Shelf Sci. 54(3): 369-383, more
 • Peer reviewed article Friedrich, J.; Dinkel, C.; Friedl, G.; Pimenov, N.; Wijsman, J.W.M.; Gomoiu, M.-T.; Cociasu, A.; Popa, L.; Wehrli, B. (2002). Benthic nutrient cycling and diagenetic pathways in the north-western Black Sea, in: European River Ocean Systems (EROS-21): interactions between the Danube and the north-western Black Sea. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 54(3): pp. 369-383, more
 • Peer reviewed article Los, F.J.; Wijsman, J.W.M. (2007). Application of a validated primary production model (BLOOM) as a screening tool for marine, coastal and transitional waters. J. Mar. Syst. 64(1-4): 201-215, more
 • Peters, B.G.T.M.; Liek, G.A.; Wijsman, J.W.M.; Kuijper, M.W.M.; van Eck, G.Th.M.; Withagen, C.F.M. (2003). Monitoring van de effecten van de verruiming 48'/43':'een verruimde blik op waargenomen ontwikkelingen'. MOVE evaluatierapport 2003: MOVE-rapport 8: Deel A. samenvatting. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2003-027. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ)/RIKZ: Middelburg. 12 pp., more
 • Peters, B.G.T.M.; Liek, G.A.; Wijsman, J.W.M.; Kuijper, M.W.M.; van Eck, G.Th.M.; Withagen, C.F.M. (2003). Monitoring van de effecten van de verruiming 48'/43': 'een verruimde blik op waargenomen ontwikkelingen'. MOVE Evaluatierapport 2003: MOVE-rapport 8: deel B. Hoofdrapport. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2003.027. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 60 pp., more
 • Peer reviewed article Smaal, A.C.; Kater, B.J.; Wijsman, J.W.M. (2009). Introduction, establishment and expansion of the Pacific oyster Crassostrea gigas in the Oosterschelde (SW Netherlands). Helgol. Mar. Res. 63(1): 75-83. http://dx.doi.org/10.1007/s10152-008-0138-3, more
 • Peer reviewed article Smaal, A.C.; Wijsman, J.W.M. (2010). Exploitation and restoration of bivalve shellfish resources: case studies presented at the Tenth International Conference on Shellfish Restoration. Aquacult. Int. 18(1): 1-2. https://hdl.handle.net/10.1007/s10499-009-9281-3, more
 • Peer reviewed article Smaal, A.C.; Wijsman, J.W.M. (2010). Synthesis of the 10th ICSR conference: innovation in the exploitation and management of shellfish resources. Aquacult. Int. 18(1): 115-117. https://hdl.handle.net/10.1007/s10499-009-9283-1, more
 • Soetaert, K.; Middelburg, J.; Wijsman, J.W.M.; Herman, P.M.J.; Heip, C.H.R. (2002). Ocean margin early diagenetic processes and models, in: Wefer, G. et al. (Ed.) Ocean margin systems. pp. 157-177, more
 • Stikvoort, E.; Berrevoets, C.M.; Kuijper, M.W.M.; Lefèvre, F.O.B.; Liek, G.-J.; Lievaart, M.; van Maldegem, D.; Meininger, P.L.M.; Peters, B.; Pouwer, A.J.; Schippers, H.; Wijsman, J.W.M. (2003). Monitoring van de effecten van de verruiming 48' / 43' : MOVE hypothesendocument 2003 : onderliggende rapportage bij MOVE rapport 8 (deel A en B) Evaluatierapport 2003 (MOVE rapport 7). Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2003.009. RIKZ: Middelburg. 258 pp., more
 • Tonnon, P.K.; van der Valk, L.; Holzhauer, H.; Baptist, M.J.; Wijsman, J.W. M.; Vertegaal, C.T. M.; Arens, B. (2011). Uitvoeringsprogramma monitoring en evaluatie Pilot Zandmotor. Deltares: Wageningen. 154 pp., more
 • Peer reviewed article van der Meer, J.; Klok, C.; Kearney, M.R.; Wijsman, J.W.M.; Kooijman, S.A.L.M. (2014). 35 years of DEB research. J. Sea Res. 94: 1-4. dx.doi.org/10.1016/j.seares.2014.09.004, more
 • Wijsman, J.W. M.; Goudswaard, P.C.; Escaravage, V.; Wijnhoven, S. (2013). De macrobenthosgemeenschap van de Zeeuwse Banken na zandwinning.Een overzicht van drie T0 jaren en een eerste jaar van rekolonisatie. Monitor Taskforce Publication Series, 2013-17. NIOZ: Yerseke. 95 pp., more
 • Wijsman, J.W. M.; Verhage, L. (2004). Toepassing van het Zoute wateren EcotopenStelsel (ZES) voor de Waddenzee met behulp van HABITAT : verslag. WL | Delft Hydraulics: Delft. 31 pp., more
 • Wijsman, J.W.M. (2001). Early diagenetic processes in northwestern Black Sea sediments. NIOO Thesis, 8. PhD Thesis. Rijksuniversiteit Groningen: The Netherlands. ISBN 90-367-1337-4. IX, 131 pp., more
 • Wijsman, J.W.M. (2001). Introduction and outline of the thesis, in: Wijsman, J.W.M. Early diagenetic processes in northwestern Black Sea sediments. NIOO Thesis, 8: pp. 1-6, more
 • Wijsman, J.W.M. (2003). Verkennende studie voor de validatie van het Zoute wateren EcotopenStelsel (ZES) aan de hand van bodemdiergegevens. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 34 + appendices pp., more
 • Wijsman, J.W.M.; Middelburg, J.J.; Soetaert, K.; Herman, P.M.J. (2001). Benthic mineralization in marine environments, in: Wijsman, J.W.M. Early diagenetic processes in northwestern Black Sea sediments. NIOO Thesis, 8: pp. 7-21, more
 • Wijsman, J.W.M.; Herman, P.M.J.; Middelburg, J.J.; Soetaert, K. (2001). A model for early diagenetic processes in sediments of the continental shelf of the Black Sea, in: Wijsman, J.W.M. Early diagenetic processes in northwestern Black Sea sediments. NIOO Thesis, 8: pp. 43-66, more
 • Peer reviewed article Wijsman, J.W.M.; Middelburg, J.J.; Herman, P.M.J.; Böttcher, M.E.; Heip, C.H.R. (2001). Sulfur and iron speciation in surface sediments along the northwestern margin of the Black Sea. Mar. Chem. 74(4): 261-278, more
 • Peer reviewed article Wijsman, J.W.M.; Middelburg, J.J.; Herman, P.M.J.; Böttcher, M.E.; Heip, C.H.R. (2001). Sulfur and iron speciation in surface sediments along the northwestern margin of the Black Sea. Freshwat. Biol. 55(4): 67-85, more
 • Peer reviewed article Wijsman, J.W.M.; Herman, P.M.J.; Middelburg, J.J.; Soetaert, K. (2002). A model for early diagenetic processes in sediments of the continental shelf of the Black Sea. Est., Coast. and Shelf Sci. 54(3): 403-421, more
 • Peer reviewed article Wijsman, J.W.M.; Herman, P.M.J.; Middelburg, J.J.; Soetaert, K. (2002). A model for early diagenetic processes in sediments of the continental shelf of the Black Sea, in: European River Ocean Systems (EROS-21): interactions between the Danube and the north-western Black Sea. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 54(3): pp. 403-421, more
 • Wijsman, J.W.M.; de Sonneville, B.; Craeymeersch, J.A. (2007). Overzicht van de lopende monitoringsprojecten met betrekking tot veiligheid en natuurlijkheid in het Nederlandse gedeelte van de Schelde (Westerschelde en haar Voordelta). IMARES Wageningen Report, C051/07. Wageningen UR. IMARES: The Netherlands. 70 pp., more
 • Wijsman, J.W.M.; De Mesel, I. (2009). Duurzame schelpdiertransporten. IMARES Wageningen Report, C067/09. Imares: Wageningen. 111 pp., more
 • Peer reviewed article Wijsman, J.W.M.; Herman, P.M.J.; Gomoiu, M.-T. (1999). Spatial distribution in sediment characteristics and benthic activity on the northwestern Black Sea shelf. Mar. Ecol. Prog. Ser. 181: 25-39, more
 • Peer reviewed article Wijsman, J.W.M.; Herman, P.M.J.; Gomoiu, M.-T. (2001). Spatial distribution in sediment characteristics and benthic activity on the northwestern Black Sea shelf. Freshwat. Biol. 55(4): 23-41, more
 • Wijsman, J.W.M.; Hoeksema, H.J. (2002). Grevelingenmeer van kwetsbaar naar weerbaar? Onderzoeksrapporten en databestanden, in: Hoeksema, H.J. Grevelingenmeer van kwetsbaar naar weerbaar? Een beschrijving van de ontwikkelingen van 1996 tot 2001 en een toetsing aan het beleid. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2002(33): pp. 1 cd-rom, more
 • Wijsman, J.W.M.; Kesteloo, J.J. (2007). Het effect van baggerwerkzaamheden t.b.v. de verruiming op de kokkelbestanden in de Westerschelde. IMARES Wageningen Report, C081/07. Wageningen UR. IMARES: Wageningen. 35 pp., more
 • Wijsman, J.W.M.; Kesteloo, J.J.; Craeymeersch, J.A. (2006). Ecologie, visserij en monitoring van mesheften in de Voordelta. IMARES Wageningen Report, C009/06. Wageningen UR. IMARES: IJmuiden. 41 pp., more
 • Wijsman, J.W.M.; Liek, G.A. (2002). Stratificatie en zuurstofdeficiëntie, in: Hoeksema, H.J. Grevelingenmeer van kwetsbaar naar weerbaar? Een beschrijving van de ontwikkelingen van 1996 tot 2001 en een toetsing aan het beleid. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2002(33): pp. 19-24, more
 • Peer reviewed article Wijsman, J.W.M.; Middelburg, J.J.; Heip, C.H.R. (2001). Reactive iron in Black Sea sediments: implications for iron cycling. Mar. Geol. 172(3-4): 167-180, more
 • Peer reviewed article Wijsman, J.W.M.; Middelburg, J.J.; Heip, C.H.R. (2001). Reactive iron in Black Sea sediments: implications for iron cycling. Freshwat. Biol. 55(4): 85-96, more
 • Wijsman, J.W.M.; Smaal, A.C. (2006). Risk analysis of mussels transfer. IMARES Wageningen Report, C044/06. Wageningen IMARES: Ijmuiden. 103 pp., more
 • Wijsman, J.W.M.; Smaal, A.C. (2013). Risks of introducing non-indigenous species by shellfish transfer, in: Robbens, J. et al. (Ed.) Non-indigenous species in the North-East Atlantic. Ostend, 20-22 November 2013: Book of abstracts. VLIZ Special Publication, 66: pp. 31, more
 • Peer reviewed article Ysebaert, T.; van der Hoek, D.-J.; Wortelboer, R.; Wijsman, J.W.M.; Tangelder, M.; Nolte, A. (2016). Management options for restoring estuarine dynamics and implications for ecosystems: a quantitative approach for the Southwest Delta in the Netherlands. Ocean Coast. Manag. 121: 33-48. http://hdl.handle.net/10.1016/j.ocecoaman.2015.11.005, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications | Datasets