IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Meesters, Erik

Institute  Top | Institute | Publications | Project 
  Wageningen University and Research Centre; Institute for Marine Resources and Ecosystem Studies; Vestiging Den Hoorn Texel, more
  Function: researcher

  Direct contact at institute:
  Tel.: +31-(0)317-48 71 01
  E-mail:
 

Project  Top | Institute | Publications | Project 
 • Information-supply salt waters for Water theme in Nature balance 2008, more

Publications (22)  Top | Institute | Publications | Project 
  ( 8 peer reviewed ) split up
 • Peer reviewed article Brasseur, S.M.J.M.; Tulp, I.; Reijnders, P.; Smit, C.; Dijkman, E.; Cremer, J.; Kotterman, M.; Meesters, E.H.W.G. (2004). Voedselecologie van de gewone en grijze zeehond in de Nederlandse kustwateren. I. Onderzoek naar de voedselecologie van de gewone zeehond, II. Literatuurstudie naar het dieet van de grijze zeehond. Alterra-Rapport, 905. Alterra: Wageningen. 116 pp., more
 • Peer reviewed article Brasseur, S.M.J.M.; van Polanen Petel, T.; Gerrodette, T.; Meesters, E.H.W.G.; Reijnders, P.J.H.; Aarts, G. (2015). Rapid recovery of Dutch gray seal colonies fueled by immigration. Mar. Mamm. Sci. 31(2): 405-426. https://hdl.handle.net/10.1111/mms.12160, more
 • Brasseur, S.M.J.M.; Reijnders, P.J.H.; Cremer, J.; Meesters, E.; Kirkwood, R.; Jensen, L.F.; Jeß, A.; Galatius, A.; Teilmann, J.; Aarts, G. (2017). Echoes from the past: Regional variations in recovery within a harbour seal population, in: Brasseur, S.M.J.M. Seals in motion. How movements drive population development of harbour seals and grey seals in the North Sea. pp. 20-41, more
 • Brasseur, S.M.J.M.; van Polanen Petel, T.; Gerrodette, T.; Meesters, E.H.W.G.; Reijnders, P.J.H.; Aarts, G. (2017). Rapid recovery of Dutch gray seal colonies fuelled by immigration, in: Brasseur, S.M.J.M. Seals in motion. How movements drive population development of harbour seals and grey seals in the North Sea. pp. 76-95, more
 • Brinkman, A.G.; Meesters, E.H.; Dijkman, E.M.; Brenninkmeijer, A.; Kersten, M.; Ens, B.J. (2005). Habitatgebruik van foeragerende wadvogels in de Westerschelde. Datarapport RKZ, RKZ-1267. Alterra/Altenburg en Wymenga: Texel. 112 + bijlagen pp., more
 • Craeymeersch, J.A.; Witbaard, R.; Dijkman, E.; Meesters, H.W.G. (2008). Ruimtelijke en temporele patronen in de diversiteit van de macrobenthische infauna op het Nederlands Continentaal Plat. IMARES Wageningen Report, C070/08. Wageningen UR. IMARES: The Netherlands. 40 pp., more
 • Peer reviewed article de Bakker, D.M.; Meesters, E.H.W.G.; van Bleijswijk, J.D.L.; Luttikhuizen, P.C.; Breeuwer, H.J.A.J.; Becking, L.E. (2016). Population Genetic Structure, Abundance, and Health Status of Two Dominant BenthicSpecies in the Saba Bank National Park, Caribbean Netherlands: Montastraea cavernosa and Xestospongia muta. PLoS One 11: e0155969. dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0155969, more
 • Peer reviewed article Ens, B.J.; Brinkman, A.G.; Dijkman, E.M.; Meesters, H.W.G.; Kersten, M.; Brenninkmeijer, A.; Twisk, F. (2005). Modelling the distribution of waders in the Westerschelde: what is the predictive power of abiotic variables? Alterra-Rapport, 1193. Alterra: Wageningen. 140 pp., more
 • Peer reviewed article Flores, H.; Van De Putte, A.P.; Siegel, V.; Pakhomov, E.A.; van Franeker, J.A.; Meesters, H.W.G.; Volckaert, F.A.M. (2008). Distribution, abundance and ecological relevance of pelagic fishes in the Lazarev Sea, Southern Ocean. Mar. Ecol. Prog. Ser. 367: 271-282. dx.doi.org/10.3354/meps07530, more
 • Hesse, E.; Leopold, M.; Mielke, L.; Meesters, E.; Keijl, G.O.; van der Hiele, J.; Begeman, L.; Hiemstra, S.; Jauniaux, T. (2014). Can the junk food hypothesis be applied to harbour porpoises (Phocoena phocoena) in Dutch waters?, in: Abstract book 28th Annual Conference of the European Cetacean Society: Marine mammals as sentinels of a changing environment, Liège, Belgium, 5-9th April 2014. pp. 36, more
 • Leopold, M.F.; Heisse, E.; IJsseldijk, L.L.; Begeman, L.; Mielke, L.; Schelling, T.; van der Steeg, L.; Meesters, E.; Keijl, G.O.; Jauniaux, T.; Hiemstra, S.; Gröne, A.; van der Meer, J. (2015). Are starving harbour porpoises (Phocoena phocoena) sentenced to eat junk food?, in: Leopold, M.F. Eat and be eaten: porpoise diet studies. pp. 57-87, more
 • Lindeboom, H.J.; Dijkman, E.M.; Bos, O.G.; Meesters, E.H.; Cremer, J.S.M.; de Raad, I.; Van Hal, R.; Bosma, A. (2008). Ecologische atlas Noordzee: ten behoeve van gebiedsbescherming. Wageningen UR. IMARES: Den Burg. ISBN 978-90-7454-12-7. 289 pp., more
 • Peer reviewed article Meesters, E.H.; Wesseling, I.; Bak, R.P.M. (1997). Coral colony tissue damage in six species of reef-building corals: partial mortality in relation with depth and surface area. J. Sea Res. 37(1-2): 131-144, more
 • Meesters, H.W.G. (2006). Ecotopes and species composition of the Westerscheldt: can ecotopes be distinguished by species composition. IMARES Wageningen Report, C088/06. 29 pp., more
 • Meesters, H.W.G.; ter Hofstede, R.; Deerenberg, C.M.; Craeymeersch, J.A.; De Mesel, I.G.; Brasseur, S.M.J.M.; Reijnders, P.J.H.; Witbaard, R. (2008). Indicator system for biodiversity in Dutch marine waters: II. Ecoprofiles of indicator species for Wadden Sea, North Sea and Delta Area. Rapporten (Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu), 82. Statutory Research Tasks Unit for Nature and the Environment: Wageningen. 164 pp., more
 • Meesters, H.W.G.; Brinkman, A.G.; van Duin, W.E.; Lindeboom, H.J.; Van breukelen, S. (2009). Graadmeterstelsel biodiversiteit zoute wateren: I. Beleidskaders en indicatoren. Rapporten (Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu), 92. Wageningen UR. IMARES: Wageningen. 134 pp., more
 • Meesters, H.W.G.; ter Hofstede, R.; De Mesel, I.G.; Craeymeersch, J.A.; Deerenberg, C.; Reijnders, P.J.H.; Brasseur, S.M.J.M.; Fey, F.E. (2009). De toestand van de zoute natuur in Nederland: vissen, benthos en zeezoogdieren. Rapporten (Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu), 97. Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu: Wageningen. 97 pp., more
 • Peer reviewed article Mueller, B.; van der Zande, R.M.; van Leent, P.J.M.; Meesters, E.H.; Vermeij, M.J.A.; van Duyl, F.C. (2014). Effect of light availability on dissolved organic carbon release by Caribbean reef algae and corals. Bull. Mar. Sci. 90(3): 875-893. hdl.handle.net/10.5343/bms.2013.1062, more
 • Peer reviewed article Reijnders, P.J.H.; Brasseur, S.M.J.M.; Meesters, E.H.W.G. (2010). Earlier pupping in harbour seals, Phoca vitulina. Biol. Lett. 6(6): 854-857. http://dx.doi.org/10.1098/rsbl.2010.0468, more
 • Reijnders, P.J.H.; Brasseur, S.M.J.M.; Meesters, E.H.W.G. (2017). Earlier pupping in harbour seals, Phoca vitulina, in: Brasseur, S.M.J.M. Seals in motion. How movements drive population development of harbour seals and grey seals in the North Sea. pp. 44-53, more
 • Steenbergen, J.; Meesters, E.H.W.G. (2006). Habitatmodellen in het beheer: zijn state-of-the-art modellen voor kokkels in de Westerschelde bruikbaar voor beheer en beleidsbesluiten? IMARES Wageningen Report, C091/06. Wageningen UR. IMARES: Ijmuiden. 60 pp., more
 • van Beek, I.J.M.; Meesters, E.H.W.G. (2014). Saba Bank research expedition 2013 - Progress Report. IMARES: Wageningen. 45 pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications | Project