IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Drs Smit, Cor

Institute  Top | Institute | Publications 
  Wageningen University and Research Centre; Institute for Marine Resources and Ecosystem Studies; Vestiging Den Hoorn Texel, more
  Function: researcher

  Direct contact at institute:
  Tel.: +31-(0)317-48 71 10
  Fax: +31-(0)317-48 73 62
  E-mail:
 

Publications (19)  Top | Institute | Publications 
  ( 8 peer reviewed ) split up
 • Peer reviewed article Brasseur, S.M.J.M.; Tulp, I.; Reijnders, P.; Smit, C.; Dijkman, E.; Cremer, J.; Kotterman, M.; Meesters, E.H.W.G. (2004). Voedselecologie van de gewone en grijze zeehond in de Nederlandse kustwateren. I. Onderzoek naar de voedselecologie van de gewone zeehond, II. Literatuurstudie naar het dieet van de grijze zeehond. Alterra-Rapport, 905. Alterra: Wageningen. 116 pp., more
 • Peer reviewed article Dankers, N.M.J.A.; van Duin, W.E.; Leopold, M.F.; Martakis, G.F.P.; Smit, C.J.; van der Werf, D.C.; Wolfert, H.P. (2001). Ontwerp-ecotopenstelsel kustwateren: voorstel voor classificatie en advies voor validatie. Alterra-Rapport, 177. Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte: Wageningen. 71 pp., more
 • Peer reviewed article Dankers, N.M.J.A.; Leopold, M.F.; Smit, C.J. (2003). Vogel- en habitatrichtlijn in de Noordzee. Alterra-Rapport, 695. Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte: Wageningen. 92 pp., more
 • Dankers, N.M.J.A.; Smit, C.J.; Scholl, M. (Ed.) (1992). Present and Future Conservation of the Wadden Sea: Proceedings of the 7th International Wadden Sea Symposium, Ameland 1990. NIOZ: Texel. VIII, 301 pp., more
 • De Mesel, I.G.; Smit, C.; Craeymeersch, J.A.; Wijsman, J.W.M. (2009). Evaluatie effectiviteit gesloten gebieden in de Oosterschelde, Westerschelde en Voordelta. IMARES Wageningen Report, C015/09. Wageningen UR. IMARES: Yerseke. 94 + bijlagen pp., more
 • Ens, B.J.; Briggs, K.B.; Safriel, U.N.; Smit, C.J. (1996). Life history decisions during the breeding season, in: Goss-Custard, J.D. (Ed.) The oystercatcher: from individuals to populations. Oxford Ornithology Series, : pp. 188-218, more
 • Eysink, W.D.; Dankers, N.M.J.A.; Dijkema, K.S.; van Dobben, H.F.; Smit, C.J.; de Vlas, J. (1995). Monitoring effekten van bodemdaling op Ameland-Oost, in: Eysink, W.D. et al. (1998). Kwelders. Integrale Bodemdalingstudie Waddenzee, 3: pp. 1-62, + app., more
 • Eysink, W.D.; Dankers, N.M.J.A.; Dijkema, K.S.; van Dobben, H.F.; Smit, C.J.; de Vlas, J.; Kers, A.S.; Walrecht, G.; van Wijnen, H.J.; van Duin, W.E.; Zegers, J. (1998). Kwelders. Integrale Bodemdalingstudie Waddenzee, 3. Nederlandse Aardolie Maatschappij: Assen. ISBN 90-804791-1-X. [Diff. Pag.] pp., more
 • Eysink, W.D.; Dijkema, K.S.; van Dobben, H.F.; Slim, P.A.; Smit, C.J.; Sanders, M.E.; Schouwenberg, E.P.A.G.; Wiertz, J.; de Vlas, J. (2000). Monitoring effecten van bodemdaling op Ameland-Oost: evaluatie na 13 jaar gaswinning (samenvatting). Begeleidingscommissie Monitoring Bodemdaling Ameland: Assen. ISBN 90-76690-06-5. 36 + cd-rom pp., more
 • Goss-Custard, J.D.; Le V. Dit Durell, S.E.A.; Clarke, R.T.; Beintema, A.J.; Caldow, R.W.G.; Meininger, P.L.M.; Smit, C.J. (1996). Population dynamics: predicting the consequences of habitat change at the continental scale, in: Goss-Custard, J.D. (Ed.) The oystercatcher: from individuals to populations. Oxford Ornithology Series, : pp. 352-381, more
 • Peer reviewed article Kersten, M.; Rappoldt, K.; Smit, C. (1981). Over de nauwkeurigheid van wadvogeltellingen. Limosa (Amst.) 54(2): 37-46, more
 • Peer reviewed article Leopold, M.F.; Smit, C.J.; Goedhart, P.W.; Van Roomen, M.W.J.; Van Winden, A.J.; van Turnhout, C. (2004). Langjarige trends in aantallen wadvogels, in relatie tot de kokkelvisserij en het gevoerde beleid in deze. Eindverslag EVA II (Evaluatie Schelpdiervisserij tweede fase) Deelproject C2. Alterra-Rapport, 954. Alterra: Wageningen. 165 pp., more
 • Smit, C.; Noortman, H.J. (1966). De Scheldekwestie. Stichting Nederlands Vervoerswetenschappelijk Instituut: Rotterdam. 182 pp., more
 • Smit, C.J. (1994). Alternatieve voedselbronnen voor schelpdier-etende vogels in Nederlandse getijdewateren. IBN-rapport, 077. Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek: Wageningen. 80 pp., more
 • Peer reviewed article Smit, C.J.; Visser, G.M.J. (1993). Effects of disturbance on shorebirds: a summary of existing knowledge from the Dutch Wadden Sea and Delta area, in: Davidson, N.C. et al. (Ed.) Disturbance to waterfowl on estuaries. Wader Study Group Bulletin, (Special Issue) 68: pp. 6-19, more
 • Smit, C.J.; Wolff, W.J. (Ed.) (1981). Birds of the Wadden Sea: final report of the section 'Birds' of the Wadden Sea Working Group. A.A. Balkema: Rotterdam. ISBN 90-6191-056-0. 308 pp., more
 • Peer reviewed article Van Apeldoorn, R.C.; Smit, C.J.; Henkens, R.J.H.G.; Dankers, N.M. J.A. (2004). Westerschelde containerterminal. Analyse van mogelijke significante effecten van de WCT op de SBZ Westerschelde. Alterra-Rapport, 985. Alterra: Wageningen. 95 + bijlagen pp., more
 • Peer reviewed article van Roomen, M.; van Turnhout, C.; van Winden, E.; Koks, B.; Goedhart, P.; Leopold, M.; Smit, C. (2005). Trends van benthivore watervogels in de Nederlandse Waddenzee 1975-2002: grote verschillen tussen schelpdiereneters en wormeneters. Limosa (Amst.) 78: 21-38, more
 • Wolff, W.J.; Dankers, N.; Dijkema, K.S.; Reijnders, P.J. H.; Smit, C.J. (1994). Biodiversity of the Wadden Sea (Denmark, Germany, The Netherlands): recent changes and future projections, in: Boyle, T.J.B. et al. (Ed.) Biodiversity, temperate ecosystems and global change. pp. 337-355, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications