IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

emer. Prof. Dr Podoor, Nicole

Projects (2)  Top | Publications | Projects | Datasets 
 • Benthos, nekton and plankton of the North Sea and the Delta area. I, more
 • Benthos, nekton and plankton of the North Sea and the Delta area. II, more

Datasets (2)  Top | Publications | Projects | Datasets 
 • Microphytoplankton along four transects off the Kenyan coast in 1992, more
 • Phytoplankton inventory in the Sluice Dock between 1989 and 1991, more

Publications (11)  Top | Publications | Projects | Datasets 
  ( 5 peer reviewed ) split up
 • Peer reviewed article Belpaire, C.; van Vlasselaer, L.; Podoor, N.; Ollevier, F.P. (1990). Short note on pond culture experiments with glass eel of the European eel (Anguilla anguilla L.). Int. Rev. gesamten Hydrobiol. 75(6): 893-894. http://dx.doi.org/10.1002/iroh.19900750642, more
 • Peer reviewed article Breine, J.; Teugels, G.; Podoor, N.; Ollevier, F.P. (1996). First data on rabbit dung as a water fertilizer in tropical fish culture and its effect on the growth of Oreochromis niloticus (Teleostei, Cichlidae). Hydrobiologia 321: 101-107, more
 • Peer reviewed article Coppejans, E.; Rappé, G.; Podoor, N.; Asperges, M. (1980). Sargassum muticum (Yendo) Fensholt ook langs de Belgische kust aangespoeld. Dumortiera 16: 7-13, more
 • Decleir, W.; Podoor, N.; Vanpaemel, G. (1990). Twee eeuwen mariene biologie in België. Tsch. Gesch. Gnk. Natuurw. Wisk. Techn. 13(1): 66-82, more
 • Decleir, W.; Podoor, N.; Vanpaemel, G. (1990). Twee eeuwen mariene biologie in België, in: de Knecht-van Eekelen, A. et al. (Ed.) Met zicht op zee: Zeewetenschappelijk onderzoek in de Lage Landen na 1800. Tijdschrift voor de geschiedenis der geneeskunde, natuurwetenschappen, wiskunde en techniek, 13(1): pp. 66-82, more
 • Peer reviewed article Declerck, S.; Geenens, V.; Podoor, N.; Conde Porcuna, J.M.; De Meester, L. (2003). Intraspecific density dependence in the dynamics of zooplankton under hypertrophic conditions. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 60(8): 919-928. dx.doi.org/10.1139/f03-077, more
 • Fiers, E.; Podoor, N. (1995). Temporele en ruimtelijke patronen van de fytoplanktongemeenschappen in het Schelde estuarium. MA Thesis. Katholieke Universiteit Leuven: Leuven. 114 pp., more
 • Peer reviewed article M'harzi, A.; Tackx, M.L.; Daro, M.H.; Kesaulia, I.; Caturao, R.; Podoor, N. (1998). Winter distribution of phytoplankton and zooplankton around some sandbanks of the Belgian coastal zone. J. Plankton Res. 20(11): 2031-2052, more
 • Podoor, N. [s.d.]. Determinatietabel voor fytoplankton soorten in zoet en marien milieu. K.U. Leuven: Leuven. [No pgs] pp., more
 • Podoor, N. (1989). Overzicht van het zeebiologisch onderzoek aan de Universiteit van Leuven vanaf 1836 tot heden (abstract), in: Geschiedenis van Zeevaart en Mariene Wetenschappen: 11de Beneluxcongres voor de Geschiedenis der Wetenschappen, Brugge, Provinciaal Hof 28-30 april 1989 = Histoire de la Navigation et des Sciences Marines: 11ième Congrès Benelux Histoire des Sciences, Bruges, Provinciaal Hof 28-30 avril 1989. pp. 23, more
 • Podoor, N. (1991). Micro- en nanoplankton. Haven te Oostende-Spuikom: Studie Krijtbehandeling Slib dossier nr. 85.110, Art. 2.3.2.b.4. Instituut voor Zeewetenschappelijk Onderzoek: Oostende. 75 pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications | Projects | Datasets