IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Mrs Vanroose, Sophie

Institute  Top | Institute | Publication | Projects 
  Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren (Oostende) (VOC), more
  Direct contact at institute:
  E-mail:
 

Projects (2)  Top | Institute | Publication | Projects 
 • Medewerking aan internationale netwerkvorming inzake natuurontwikkeling en natuurherstel, more
 • Opmaak van een gegevensbestand van de natuurreservaten en natuurontwikkelingen in Vlaanderen, more

Publication  Top | Institute | Publication | Projects 
  split up
 • Vanroose, S. (1999). Evaluatie en actualisatie van 5 jaar geïntegreerd kustzonebeheer aan de hand van interviews met bevoorrechte getuigen. Thesis. Sociale Hogeschool Gent: Gent. 103 pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publication | Projects