IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Mr Keppers, Chris
    International Marine & Dredging Consultants NV (IMDC), more
    Function: Project engineer
  • Common strategies to reduce the risk of storm floods in coastal lowlands, more
  • Kustverdediging - Sigmaplan. Studie naar het werken met overstromingsrisico's, more
  • Mathematisch model en natuurontwikkelingsplannen voor de Hemmepolder, more
  • Ontwerp van het offshore windmolenpark op de Thorntonbank, more
  • Structureel herstel van de kustverdediging te Oostende, more
  • Studie structureel herstel te Nieuwpoort Lombardsijde, more
Reports (2) [show]