IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Mr Keppers, Chris

Previous institute  Top | Publications | Projects 
  International Marine & Dredging Consultants NV (IMDC), more
  Function: Project engineer


Projects (6)  Top | Publications | Projects 
 • Common strategies to reduce the risk of storm floods in coastal lowlands, more
 • Kustverdediging - Sigmaplan. Studie naar het werken met overstromingsrisico's, more
 • Mathematisch model en natuurontwikkelingsplannen voor de Hemmepolder, more
 • Ontwerp van het offshore windmolenpark op de Thorntonbank, more
 • Structureel herstel van de kustverdediging te Oostende, more
 • Studie structureel herstel te Nieuwpoort Lombardsijde, more

Publications (2)  Top | Publications | Projects 
  split up
 • Trouw, K.; Van de Walle, B.; Martens, C.; Wauters, P.; Keppers, C. (2005). Veiligheid Vlaamse kust: 2. Leidraad veilige kust. versie 4.0. IMDC: Antwerpen. IV, 93 + 14 p. Annexes pp., more
 • Trouw, K.; Martens, C.; Van de Walle, B.; Suykens, K.; Wauters, P.; Keppers, C. (2005). Veiligheid Vlaamse kust: 3. Toetsresultaten. IMDC: Antwerpen. VIII, 366 pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications | Projects