IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Eng. Taal, Marcel

Institute  Top | Institute | Publications | Project 
  Deltares; Unit Marine and Coastal Systems; Afdeling Morfologie en Sedimentaire Systemen, more
  Function: Vice Head of Department

  Direct contact at institute:
  Tel.: +31-(0)6-224 162 76
  Fax: +31-(0)15-285 85 82
  E-mail:
 

Previous institute  Top | Institute | Publications | Project 
  Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ), more

Project  Top | Institute | Publications | Project 
 • De Rijke Dijk, more

Publications (33)  Top | Institute | Publications | Project 
  split up
 • Cleveringa, J.; Taal, M. (2015). A smooth Scheldt. IAHR: The Hague. 4 pp., more
 • Cleveringa, J.; Taal, M. (2015). A smooth Scheldt, in: Scheldt Estuary: physics and integrated management - Special Session on of the 36th IAHR WORLD CONGRESS, 28 June – 3 July, 2015, Delft and The Hague, the Netherlands. pp. 22-25, more
 • De Maerschalck, B.; Dijkstra, J.; Nnafie, A.; Vroom, J.; van Oyen, T.; Röbke, B.R.; van der Werf, J.; Van der Wegen, M.; van Maren, B.; Taal, M.; Vanlede, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Modellering Belgische kustzone en Scheldemonding: deelrapport 3. Modellering van de morfologische effecten na aanleg nieuwe Geul van de Walvischstaart. Versie 3.0. WL Rapporten, 15_068_3. Waterbouwkundig Laboratorium/Deltares: Antwerpen. XV , 64 + 12 p. appendices pp., more
 • Ellen, G.J.; Taal, M.; Janssen, S. (2015). From stakeholders to shareholders. EMOVE: Estuaries on the MOVE. IAHR: The Hague. 4 pp., more
 • Heinis, F.; Taal, M. (2013). N2000-context. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 9 + bijlage pp., more
 • Holzhauer, H.; Maris, T.; Meire, P.; Van Damme, S.; Nolte, A.; Kuijper, K.; Taal, M.; Jeuken, C.; Kromkamp, J.; van Wesenbeeck, B.; Van Ryckegem, G.; Van den Bergh, E.; Wijnhoven, S. (2011). Evaluatiemethodiek Schelde-estuarium. Fase 2. Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC): Bergen op Zoom. 268 pp., more
 • Holzhauer, H.; Maris, T.; Meire, P.; Van Damme, S.; Nolte, A.; Kuijper, K.; Taal, M.; Jeuken, C.; Kromkamp, J.; van Wesenbeeck, B.; Van Ryckegem, G.; Van den Bergh, E.; Wijnhoven, S. (2011). Evaluatiemethodiek Schelde-estuarium fase 2. Monitor Taskforce Publication Series, 2011-14. NIOO-CEME: Yerseke. 262 pp., more
 • Holzhauer, H.; Maris, T.; Meire, P.; van Damme, S.; Nolte, A.; Kuijper, K.; Taal, M.; Jeuken, C.; Kromkamp, J.; van Wesenbeeck, B.K.; Van Ryckegem, G.; Van den Bergh, E.; Wijnhoven, S. (2011). Scheldt Estuary Evaluation Methodology: Phase 2. Deltares/Universiteit Antwerpen/Ecosystem Management Research Group: Delft. 20 pp., more
 • Janssen, S.K.H.; Ellen, G.J.; Taal, M. (2015). From stakeholder to shareholder – organising stakeholder commitment for the Schelde Estuary of the future –, in: Scheldt Estuary: physics and integrated management - Special Session on of the 36th IAHR WORLD CONGRESS, 28 June – 3 July, 2015, Delft and The Hague, the Netherlands. pp. 12-17, more
 • Kuijper, K.; Plancke, Y.; Taal, M. (2011). Veiligheid. Waterbeweging, ontwikkeling in het getijde [POSTER], in: VNSC Scheldesymposium 23 juni 2011: VNSC werkt aan de Schelde... Onderzoeken en studies in opdracht van de VNSC. pp. 9, more
 • Maris, T.; Bruens, A.; van Duren, L.; Vroom, J.; Holzhauer, H.; De Jonge, M.; Van Damme, S.; Nolte, A.; Kuijper, K.; Taal, M.; Jeuken, C.; Kromkamp, J.; van Wesenbeeck, B.; Van Ryckegem, G.; Van den Bergh, E.; Wijnhoven, S.; Meire, P. (2014). Evaluatiemethodiek Schelde-estuarium. Update 2014. Report Ecosystem Management Research Group ECOBE, 014-R175. Deltares/Ecosystem Management Research Group/NIOZ/INBO: [s.l.]. 356 pp., more
 • Nnafie, A.; Van Oyen, T.; De Maerschalck, B.; Verwaest, T.; van der Werf, J.J.; Van der Wegen, M.; Vroom, J.; Taal, M. (2015). On the sand exchanges between the Scheldt estuary and its ebb-tidal delta: An idealized model study, in: NCK - days 2015: book of abstracts, March 18-20, 2015. pp. 43, more
 • Nnafie, A.; De Maerschalck, B.; van der Werf, J.; Vroom, J.; van Rooijen, A.; van der Wegen, M.; Taal, M.; Verwaest, T.; Van Oyen, T. (2015). A modeling analysis of the morphodynamics of the Scheldt mouth, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 97, more
 • Nnafie, A.; De Maerschalck, B.; van der Werf, J.; Vroom, J.; van Rooien, A.; Van der Wegen, M.; Taal, M.; Verwaest, T.; Van Oyen, T. (2015). A modeling analysis of the morphodynamics of the Scheldt mouth [POSTER]. Poster at the VLIZ Young Scientist's Day 20 February 2015. Flanders Hydraulics Research/Deltares: Antwerpen, Delft. 1 poster pp., more
 • Peeters, P.; Asselman, N.; Deckers, P.; Taal, M. (2011). LTV Veiligheid. Schademodellering in Nederland en Vlaanderen [POSTER], in: VNSC Scheldesymposium 23 juni 2011: VNSC werkt aan de Schelde... Onderzoeken en studies in opdracht van de VNSC. pp. 13, more
 • Taal, M. (2001). Intervisieproject "In de kust kijken": inventarisatie ten behoeve van platform Rijn Schelde Delta. Resource Analysis: Delft. 10, + annexes pp., more
 • Taal, M. (2012). 'Sand' Balance Approach - Assessing sediment budgets and transports using bathymetric data. Deltares: Delft. 15 pp., more
 • Taal, M. (2012). Verandering getij en verklaringen, in: VNSC Scheldesymposium, Middelburg, 12 oktober 2012. pp. 9-11, more
 • Taal, M.; Liek, G.-J.; Meersschaut, Y. (2012). Integrating science and sediment management in a bilateral setting, in the Scheldt Estuary, in: Belpaeme, K. et al. (Ed.) Book of Abstracts. International Conference Littoral 2012: Coasts of Tomorrow. Kursaal, Oostende, 27-29 November 2012. VLIZ Special Publication, 61: pp. 110, more
 • Taal, M.; Cleveringa, J.; Kuijper, K.; Wang, Z.B.; van Holland, G. (2013). Tidal evolution in the Scheldt estuary and its interaction with dredging works, in: CEDA 20th World Dredging Congress and Exhibition 2013 (WODCON XX). The Art of Dredging. Brussels, Belgium, 3-7 June 2013. pp. 753-765, more
 • Taal, M.; Wang, Z.B.; Cleveringa, J. (2013). Synthese en conceptueel model. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 80 pp., more
 • Taal, M.; Meersschaut, Y.; Liek, G.-J. (2015). Understanding the tide. Crucial for joint management of the Scheldt estuary. IAHR: The Hague. 7 pp., more
 • Taal, M.; Meersschaut, Y.; Liek, G.-J. (2015). Understanding the tides crucial for joint management of the Scheldt Estuary, in: Scheldt Estuary: physics and integrated management - Special Session on of the 36th IAHR WORLD CONGRESS, 28 June – 3 July, 2015, Delft and The Hague, the Netherlands. pp. 7-10, more
 • Taal, M.; de Boer, M. (2001). Aanpak onderzoek ter ondersteuning uitvoering Langetermijnvisie Schelde-estuarium. Resource Analysis: Delft. 24 + annexes pp., more
 • Taal, M.; Nolte, A.J. (2013). Notitie opslibbing Hedwigepolder. Deltares: Delft. 16 pp., more
 • Tekstbureau Met Andere Woorden; Taal, M. (2013). Water, zand en slib in het Schelde-estuarium: inzichten uit het Vlaams-Nederlandse onderzoek [BROCHURE]. Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC): [s.l.]. 31 pp., more
 • Van Deen, J.; Karstens, S.; Löffler, M.; Taal, M.; Wolters, H. (2009). Onze Delta, onze toekomst: Staat en Toekomst van de Delta 2009. Deltares: [s.l.]. ISBN 90-814067-3-4. 92 pp., more
 • van der Werf, J.; Van Oyen, T.; De Maerschalck, B.; Nnafie, A.; van Rooijen, A.; Taal, M.; Verwaest, T.; de Vet, L.; Vroom, J.; Van der Wegen, M. (2015). Modeling the morphodynamics of the mouth of the Scheldt estuary, in: Scheldt Estuary: physics and integrated management - Special Session on of the 36th IAHR WORLD CONGRESS, 28 June – 3 July, 2015, Delft and The Hague, the Netherlands. pp. 80-86, more
 • van der Werf, J.; van Oyen, T.; De Maerschalck, B.; Nnafie, A.; van Rooijen, A.; Taal, M.; Tonnon, P.K.; Verwaest, T.; de Vet, L.; Vroom, J.; Van der Wegen, M. (2015). Modeling the hydro-morphodynamics of the mouth of the Scheldt estuary. IAHR: The Hague. 9 pp., more
 • van Kleef, A.W.; Houtekamer, N.L.; Adriaanse, L.A.; Taal, M.; Andersson-Skold, Y. (2016). EMOVER: an estuary management game as a tool to enhance communication and learning, in: Meire, P. (Ed.) Book of abstracts: ECSA Local Meeting 2016. Estuarine Restoration: from theory to practice and back, University of Antwerp, Antwerp, Belgium, 5-9 July 2016. VLIZ Special Publication, 77: pp. 65, more
 • van Rijn, L.; Taal, M. (2011). Getij en zoutindringing: gevoeligheidsanalyse, vergelijken in Europa [POSTER], in: VNSC Scheldesymposium 23 juni 2011: VNSC werkt aan de Schelde... Onderzoeken en studies in opdracht van de VNSC. pp. 19, more
 • Vandenbruwaene, W.; Pauwaert, Z.; Meire, D.; Beullens, J.; Wang, Z.B.; Taal, M.; Winterwerp, H. (2017). Historical evolution of the tidal characteristics in the Schelde estuary, in: Schelde-Ems workshop 2017. pp. 18, more
 • Werners, S.E.; Taal, M.; de Ridder, H.A.J.; Brebbia, C.A.; Olivella, J. (2000). Sustainable development of the Scheldt estuary: building an integral vision on navigation, environment & safety, in: Brebbia, C.A. et al. (Ed.) Maritime Engineering and Ports II (Water Studies Vol 9). pp. 207-216, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications | Project