IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Mr Iedema, Wouter

Institute  Top | Institute | Publications | Project 
  Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat (RWS), more
 

Previous institute  Top | Institute | Publications | Project 
  Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA), more

Project  Top | Institute | Publications | Project 
 • Progress execution programme Restoration and Institution, more

Publications (8)  Top | Institute | Publications | Project 
  ( 2 peer reviewed ) split up
 • Peer reviewed article Bijlsma, L.; Iedema, C.W. (1991). Het Veerse Meer uit de wachtkamer. Levende Nat. 92(2): 38-41, more
 • Iedema, C.W. (1988). PCB-onderzoek Schelde. Notitie AXW, 88.130. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat. Directie Zeeland: Middelburg. 45 + bijlage pp., more
 • Peer reviewed article Iedema, C.W. (1991). Een meer duurzaam meer. Levende Nat. 92(2): 70-73, more
 • Iedema, C.W. (1991). Het Schelde-estuarium: werken aan een natuurlijke vaarweg. Pitman bv: Goes. 6 pp., more
 • Iedema, C.W.; Coosen, J.; Stronkhorst, J.; van Haperen, A.; Mooij, R.; Beijersbergen, J. (1987). Werkgroep waterbeheer Westerschelde: natuur en ecologie van de Westerschelde. [S.n.]: Middelburg. 40 + bijlagen pp., more
 • Paalvast, P.; Iedema, C.W.; Ohm, M.; Posthoorn, R. (Ed.) (1998). MER beheer Haringvlietsluizen, over de grens van zout naar zoet, deelrapport ecologie en landschap. RIZA-Rapport, 98.051. RIZA: Rotterdam. ISBN 90-369-5205-0. 132 pp., more
 • van den Hark, M.H.C.; Iedema, C.W. (1990). Voortgangsrapportage beheer Binnenschelde. RWS: Middelburg. 19 pp., more
 • van den Hark, M.H.C.; Iedema, C.W. (1992). Voortgangsrapportage beheer Binnenschelde 1991. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Middelburg. 11 + figuren pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications | Project