IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Prof. Dr Wouters, Jan

Publications (9)  Top | Publications 
  ( 2 peer reviewed ) split up
 • Aelterman, B.; Azijn, K.; Anselin, A.; Everaert, J.; Mouton, A.; Stienen, E.; Vanden Borre, J.; Vanermen, N.; Wouters, J.; Desmet, P. (2014). LifeWatch INBO: building a terrestrial and freshwater observatory in Flanders, Belgium. Poster presented at the pro-iBiosphere Final Event, June 10-12, 2014. INBO: Brussel. 1 poster pp., more
 • Sterckx, G.; Paelinckx, D.; Decleer, K.; De Saeger, S.; Provoost, S.; Denys, L.; Packet, J.; Wouters, J.; Demolder, H.; Thomaes, A.; Vandekerkhove, K.; De Keersmaeker, L. (2007). Habitattypen: Bijlage 1 habitatrichtlijn, in: Decleer, K. (Ed.) Europees beschermde natuur in Vlaanderen en het Belgisch deel van de Noordzee: habitattypen: dier- en plantensoorten. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2007.01: pp. 59-359, more
 • T'Jollyn, F.; Bosch, H.; Demolder, H.; De Saeger, S.; Leyssen, A.; Thomaes, A.; Wouters, J.; Paelinckx, D.; Hoffmann, M. (2009). Ontwikkeling van criteria voor de beoordeling van de lokale staat van instandhouding van de Natura 2000 habitattypen. Versie 2.0. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2009(46). INBO: Brussel. 326 pp., more
 • Wouters, J. (1961). De visser op zee: Een sociaal onderzoek te Oostende. Stedelijk Instituut voor Sociale Studie: Gent. 190 pp., more
 • Wouters, J. (1992). A new method for the analysis of blue and purple dyes in textiles. Dyes in History and Archaeology 10: 17-21, more
 • Wouters, J. (1997). Zeewering NW-hoek Maasvlakte: 2-D modelonderzoek. Waterloopkundig Laboratorium: Delft. iii, 12 + bijlagen pp., more
 • Wouters, J.; Aelterman, B.; Azijn, K.; Desmet, P. (2013). Vergelijking tussen zes waterpeilsondes uitgerust met een gprs-modem: vertrouwelijke versie van de resultaten van een veldproef en een experiment. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2013.39. INBO: Brussel. 45 pp., more
 • Peer reviewed article Wouters, J.; De Man, P. (2009). International Association of Independent Tanker Owners (Intertanko), International Association of Dry Cargo Shipowners (Intercargo), Greek Shipping Cooperation Committee, Lloyd's Register and International Salvage Union V. Secretary of State for Transport. Case C-308/06. Am. J. Int. Law 103(3): 555-561, more
 • Peer reviewed article Wouters, J.; Verhecken, A. (1991). High-performance liquid chromatography of blue and purple indigoid natural dyes. J. Soc. Dyers Colour. 107(7-8): 266-269. hdl.handle.net/10.1111/j.1478-4408.1991.tb01351.x, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications