IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Mrs Asselman, Nathalie

Institute  Top | Institute | Publications | Projects 
  Deltares, more
  Function: Senior researcher/advisor

  Direct contact at institute:
  Tel.: +31-(0)152-85 85 27
  E-mail:
 

Previous institute  Top | Institute | Publications | Projects 
  WL | Delft Hydraulics, more

Projects (2)  Top | Institute | Publications | Projects 
 • LTV O&M Veiligheid 2007, more
 • Sterkte zwakte analyse overstromingsrisico’s Schelde-estuarium, more

Publications (18)  Top | Institute | Publications | Projects 
  split up
 • Asselman, N. (2003). HIS-simulatie Delta 2003. Provincie Zeeland/Rijkswaterstaat - Dienst Weg- en Waterbouwkunde: [s.l.]. 47 pp., more
 • Asselman, N.; Peeters, P. (2012). Toepassing van de Vlaamse en de Nederlandse methodes om het overstromingsrisico te bepalen van dijkring 31, Zuid-Beveland. Versie 04. Deltares: Delft. ii, 74 pp., more
 • Asselman, N.; Peeters, P. (2013). Vergelijking methodes overstromingsrisico. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 74 pp., more
 • Asselman, N.; Peeters, P. (2013). Comparison of the Flemish and Dutch flood risk assessments: a case study from the VNK2-project, in: Klijn, F. et al. (Ed.) Proceedings of the 2nd European Conference on Flood Risk Management FLOODrisk2012, Rotterdam, the Netherlands, 19-23 November 2012: Comprehensive flood risk management: research for policy and practice. pp. 175, more
 • Asselman, N.E.M. (1992). Morfologische ontwikkeling van het platengebied van Valkenisse in de periode 1972-1986, in: Asselman, N.E.M. et al. Ribbelpatronen en zandtransporten in de Westerschelde : een bundeling van een drietal morfologische studies uitgevoerd door studenten fysische geografie (Rijksuniversiteit Utrecht) als stageopdracht voor de Rijkswaterstaat Directie Zeeland en de Dienst Getijdewateren Middelburg in het kader van het project OOSTWEST. DGW Werkdocument, 92.808X: pp. 3-44, more
 • Asselman, N.E.M.; Ruessink, G.; Kruyt, N.M. (1992). Ribbelpatronen en zandtransporten in de Westerschelde : een bundeling van een drietal morfologische studies uitgevoerd door studenten fysische geografie (Rijksuniversiteit Utrecht) als stageopdracht voor de Rijkswaterstaat Directie Zeeland en de Dienst Getijdewateren Middelburg in het kader van het project OOSTWEST. DGW Werkdocument, 92.808X. Rijksuniversiteit Utrecht: Middelburg. [diff. pag.] pp., more
 • Asselman, N.E.M.; Coen, L.; Diermanse, F.L.M.; Groeneweg, J.; Jeuken, C.J.L.; Peeters, P.; Sperna Weiland, F. (2007). Koploperproject LTV-O&M - Thema Veiligheid: deelproject 2. Sterkte-zwakte analyse van de methoden waarmee de maatgevende condities en de fysische gevolgen van overstromingen langs het Schelde-estuarium worden bepaald in Nederland en in Vlaanderen. Rijkswaterstaat. Rijksinstituut voor Kust en Zee: [s.l.]. 115 pp., more
 • Asselman, N.E.M.; Verhoeven, G.; Peeters, P.; Coen, L. (2008). Veiligheid: vergelijking van Nederlandse en Vlaamse randvoorwaarden. Deltares/Waterbouwkundig Laboratorium: [s.l.]. 25 slides pp., more
 • Asselman, N.E.M.; Coen, L.; Peeters, P.; Vatvani, D.; Verhoeven, G. (2009). LTV-O&M thema veiligheid deelproject 2: vergelijking Nederlandse en Vlaamse (maatgevende) waterstandsverlopen en modelleringswijzen voor de bepaling van overstromingskarakterteristieken bij een doorbraak langs het Schelde-estuarium. Deltares: Delft. ii, 87 pp., more
 • Asselman, N.E.M.; Peeters, P.; Coen, L. (2010). LTV-O&M thema Veiligheid: deelproject 2. Analyse verloop van de maatgevende waterstand en bresgroei. Versie 1.1. Deltares: Delft. ii, 77 pp., more
 • Peeters, P.; Asselman, N.; Deckers, P.; Taal, M. (2011). LTV Veiligheid. Schademodellering in Nederland en Vlaanderen [POSTER], in: VNSC Scheldesymposium 23 juni 2011: VNSC werkt aan de Schelde... Onderzoeken en studies in opdracht van de VNSC. pp. 13, more
 • Peeters, P.; Asselman, N. (2012). Overstromingsrisico, in: VNSC Scheldesymposium, Middelburg, 12 oktober 2012. pp. 17-18, more
 • Van den Berg, J.H.; Asselman, N.E.M.; Ruessink, B.G. (1995). Hydraulic roughness of tidal channel bedforms, Westerschelde estuary, The Netherlands, in: Flemming, B.W. et al. (Ed.) Tidal Signatures in Modern and Ancient Sediments. Special Publication of the International Association of Sedimentologists, 24: pp. 19-32, more
 • van der Klis, H.; Baan, P.; Asselman, N.E.M. (2005). Historische analyse van de gevolgen van overstromingen in Nederland: aen globale schatting van de situatie rond 1950, 1975 en 2005. WL|Delft Hydraulics: Delft. [diff. pag.] pp., more
 • Vatvani, D.; Asselman, N. [s.d.]. Lessons learned by Katrina disaster for the Westerscheldt estuary-part 1 [POSTER]. Deltares: [s.l.]. , more
 • Vatvani, D.; Asselman, N. [s.d.]. Lessons learned by Katrina disaster for the Westerscheldt estuary-part 2 [POSTER]. Deltares: [s.l.]. , more
 • Verhoeven, G.; Asselman, N.; Coen, L.; Peeters, P. (2008). Overzicht beschikbaar modelinstrumentarium. Deltares/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 1 pp., more
 • Verhoeven, G.; Asselman, N.; Coen, L.; Peeters, P. (2008). Effect softwarekeuze en schematisatiewijzen. Deltares/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 1 pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications | Projects