IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Eng. Dauwe, Wim

Institute  Top | Institute | Publications | Projects 
  Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV; Afdeling Zeeschelde, more
  Function: Head of unit

  Direct contact at institute:
  Tel.: +32-(0)3-224 67 11
  E-mail:
 

Previous institute  Top | Institute | Publications | Projects 
  Stuurgroep Lange Termijn Visie Onderzoek en Monitoring van het Schelde-estuarium (LTV O&M), more

Projects (25)  Top | Institute | Publications | Projects 
 • Actualisation of the Sigmaplan, more
 • Beheer van de OMES-databank, betreffende data van het Vlaamse gedeelte van het Schelde estuarium., more
 • Construction of floodplain and nature reserves in the framework of the actualisation of the SIGMAPLAN, more
 • Development of flanking measures for the agriculture of Flanders, more
 • Establishment of the Kalkense Meersen and surroundings, more
 • Evaluation and update of the OMES database, concerning the data of the Flemish part of the Scheldt estuary, more
 • Harmonisation of politics concerning safety against flooding, more
 • Intertidal area Hertogin Hedwige-Prosperpolder, more
 • Monitoring Effecten Ontwikkelingsschets 2010 - Natuurlijkheid, more
 • Monitoring Effecten Ontwikkelingsschets 2010 - Veiligheid, more
 • Nature development and establishment between Hamme and Dendermonde, more
 • Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu, more
 • Primary production in the Flemish part of the Scheldt estuary, more
 • Research on the environmental effects of the SIGMA plan: Effects of dredgings and harbour expansion on the environment, more
 • Restoration of the Durmevallei, more
 • Sedimentology of the Flemish part of the Scheldt estuary, more
 • Studie naar de basiswaterkwaliteit in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, more
 • Studie naar de primaire productie in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, more
 • Studie naar de sedimentologie en het lichtklimaat in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, more
 • Studie naar het fytoplankton in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, more
 • Studie naar het zoöplankton van in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, more
 • Study on the vegetation under tidal range in the Flemish part of the Scheldt estuary: 2 mesocosmos experiments and experimental area Lippenbroek, more
 • The basic water quality in the Flemish part of the Scheldt estuary, more
 • The C cycle of the Flemish part of the Scheldt estuary, more
 • The phytoplankton of the Flemish part of the Scheldt estuary, more

Publications (12)  Top | Institute | Publications | Projects 
  ( 2 peer reviewed ) split up
 • Couderé, K.; Vincke, J.; Nachtergaele, L.; Van den Bergh, E.; Dauwe, W.; Bulckaen, D.; Gauderis, J. (2005). Geactualiseerd Sigmaplan voor veiligheid en natuurlijkheid in het bekken van de Zeeschelde: synthesenota. Waterwegen & Zeekanaal NV: Antwerpen. II, 74 pp., more
 • Dauwe, W. (2001). Actualisatie van het Sigmaplan. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. 11 pp., more
 • Dauwe, W. (2003). Actualisatie van het Sigmaplan als bijlage I aan de nota van de Vlaamse regering. Kabinet van de Minister Vice-President van de Vlaamse regering: Brussel. 81 + 2 kaarten pp., more
 • Dauwe, W. (2012). Sigmaplan [PRESENTATIE]. Waterwegen en Zeekanaal: [s.l.]. 106 slides pp., more
 • Dauwe, W. (2013). Meet the Scheldt. The Sigma Plan: Roadmap to an invigorated Scheldt region. Waterwegen en Zeekanaal NV, Sea Scheldt Department: Antwerp. 35 pp., more
 • Peer reviewed article Dauwe, W.; Meire, P.; Maris, T.; Peeters, P.; Coen, L.; Deschamps, M.; Rutten, J.; Temmerman, S. (2014). The recent "Saint Nicholas" storm surge in the Scheldt estuary: the Sigma plan proves its efficiency! ECSA Bulletin 62: 19-23, more
 • De Nocker, L.; Broekx, S.; Liekens, I.; Bulckaen, D.; Smets, S.; Gauderis, J.; Dauwe, W.; Brebbia, C.A.; Popov, V. (2006). Cost-benefit analysis to select the optimal flood protection strategy along the Scheldt. Risk analysis v: simulation and hazard mitigation 91: 271-277. https://hdl.handle.net/10.2495/RISK060261, more
 • Graré, W.; Dauwe, W. (2003). Een hydrodynamisch 1D model Mike11 van de Westerschelde en het Zeescheldebekken. Water Nieuwsbrief 11/12: 1-21, more
 • Peer reviewed article Maris, T.; Coen, L.; Dauwe, W.; Mertens, W.; Van den Bergh, E.; Meire, P. (2014). Naar een duurzaam beheer van de Schelde. Levende Nat. 115(3): 84-89, more
 • Meyvis, L.; Graré, W.; Dauwe, W. (2003). Actualisatie van het SIGMAplan. Water Nieuwsbrief 10: 1-12, more
 • Smets, S.; Broekx, S.; De Nocker, L.; Liekens, I.; Gauderis, J.; Dauwe, W. (2006). Onzekerheden bij de maatschappelijke kosten-baten analyse voor de actualisatie van het Sigmaplan en aanbevelingen voor verfijning van de beschikbare methodes, in: Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Vlaamse innovaties in watersysteemkennis: oppervlaktewaterkwantiteit. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 25: pp. 27-32, more
 • Smets, S.; Broekx, S.; De Nocker, L.; Liekens, I.; Gauderis, J.; Dauwe, W. (2006). Onzekerheden bij de maatschappelijke kosten-baten analyse voor de actualisatie van het Sigmaplan en aanbevelingen voor verfijning van de beschikbare methodes. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid 25: 27-32, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications | Projects