IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Mr Decleer, Kris

Institute  Top | Institute | Publications | Projects 
  Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Afdeling Advies en Informatie; Rapportering en Advisering, more
  Direct contact at institute:
  Tel.: +32-(0)2-525 02 40
  E-mail:
 

Projects (13)  Top | Institute | Publications | Projects 
 • Actualisatie en analyse van een gegevensbestand van de natuurreservaten en natuurontwikkelingsprojecten in Vlaanderen, more
 • Beleidsgerichte analyse en voorstellen tot het optimaliseren van juridische en maatschappelijke instrumenten voor natuurontwikkelingsprojecten, more
 • Ecologische gebiedsvisies en wetenschappelijke ondersteuning voor natuurbehoudsacties en natuurontwikkelingsprojecten in de landelijke inrichting, more
 • Medewerking aan internationale netwerkvorming inzake natuurontwikkeling en natuurherstel, more
 • Monitoring en evaluatie van het instrument natuurinrichting, more
 • Omkadering van de provincies bij de afbakening en de realisatie van de natuurverbindingsgebieden en bij de actieve participatie in de totale afbakening van het buitengebied, more
 • Opmaak van een gegevensbestand van de natuurreservaten en natuurontwikkelingen in Vlaanderen, more
 • Toetsingskader voor natuurontwikkeling, more
 • Uitbouw en structurele ondersteuning van het natuurbeleid Provincie West-Vlaanderen, more
 • Uitbouw en structurele ondersteuning van het provinciaal natuurbeleid, more
 • Uitbouw en structurele ondersteuning van het provinciaal natuurbeleid, more
 • Uitbouw en structurele ondersteuning van het provinciaal natuurbeleid West-Vlaanderen, more
 • Uitbouw van een geïntegreerd informatiesysteem voor de monitoring en evaluatie van het gebiedsgericht natuurbeleid in Vlaanderen, more

Publications (28)  Top | Institute | Publications | Projects 
  ( 2 peer reviewed ) split up
 • Adriaens, P.; Anselin, A.; Decleer, K.; Devos, K.; Goethals, V.; Spanoghe, G.; Stienen, E.; Vermeersch, G. (2007). Vogels: Bijlage 1 vogelrichtlijn en belangrijke trekvogels, in: Decleer, K. (Ed.) Europees beschermde natuur in Vlaanderen en het Belgisch deel van de Noordzee: habitattypen: dier- en plantensoorten. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2007.01: pp. 421-519, more
 • Peer reviewed article Cliquet, A.; Decleer, K. (2007). Natura 2000 in de Belgische Noordzee: meer dan een 'papieren' bescherming? Levende Nat. 108(6): 270-272, more
 • De Knijf, G.; Bonte, D.; Decleer, K. (2004). Sprinkhanen, in: Provoost, S. et al. (Ed.) Levende duinen: een overzicht van de biodiversiteit aan de Vlaamse kust. Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud, 22: pp. 286-297, more
 • De Rycke, A.; Devos, K.; Decleer, K. (2001). Verkennende ecologische gebiedsvisie voor de IJzervallei. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 2001.06. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. ISBN 90-403-0133-6. 123 + annexes pp., more
 • De Rycke, A.; Devos, K.; Decleer, K. (2001). Verkennende ecologische gebiedsvisie voor de IJzervallei: kaartenbijlage. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 2001.06. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. ISBN 90-403-0133-6. 21 pp., more
 • De Rycke, A.; Verelst, I.; Decleer, K. (2004). Verkennende ecologische gebiedsvisie voor de Bergenvaart. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 2004.11. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. ISBN 90-403-0216-2. 176 + kaartenbijlage pp., more
 • Decleer, K. (1986). Het natuurreservaat "de IJzermonding" te Nieuwpoort: oecologische aspecten en suggesties voor beheer. Belgische Natuur- en Vogelreservaten: Brussel. 48, appendices pp., more
 • Decleer, K. (2004). Introductie van soorten, in: Hermy, M. et al. Natuurbeheer. pp. 117-121, more
 • Decleer, K. (2004). Natuurontwikkeling: acties voor meer (ruimte voor) natuur, in: Hermy, M. et al. Natuurbeheer. pp. 89-123, more
 • Decleer, K. (2004). Distels en natuurontwikkeling, in: Hermy, M. et al. Natuurbeheer. pp. 106-108, more
 • Decleer, K. (2007). De vogel- en habitatrichtlijn: hoekstenen van het Europese en regionale natuurbeleid, in: Decleer, K. (Ed.) Europees beschermde natuur in Vlaanderen en het Belgisch deel van de Noordzee: habitattypen: dier- en plantensoorten. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2007.01: pp. 17-57, more
 • Decleer, K. (Ed.) (2007). Europees beschermde natuur in Vlaanderen en het Belgisch deel van de Noordzee: habitattypen: dier- en plantensoorten. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2007.01. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. ISBN 978-90-403-0267-1. 584 pp., more
 • Decleer, K.; Conde-Porcuna, J.-M.; De Meester, L.; Kuijken, E.; Declerck, S. (1995). Ecologisch herstel van hypertrofe waterplassen: een praktijkvoorbeeld uit Vlaanderen: De Blankaart (Diksmuide, Prov. West-Vlaanderen). Water 35(81): 95, more
 • Decleer, K.; Leten, M.; Van Uytvanck, J.; Hermy, M. (2004). Zaadvoorraden in de bodem: het soortenkapitaal bij natuurherstel door plaggen en afgraven, in: Hermy, M. et al. Natuurbeheer. pp. 246-251, more
 • Decleer, K.; Anselin, A.; Bauwens, D.; Ronse, A.; Van Landuyt, W.; Stieperaere, H.; Coeck, J.; Buysse, D.; Van Thuyne, G.; Belpaire, C.; Stienen, E.; Courtens, W.; Haelters, J.; Kerckhof, F.; Thomaes, A.; De Knijf, G. (2007). Dieren en planten: Bijlage 2 en 4 habitatrichtlijn, in: Decleer, K. (Ed.) Europees beschermde natuur in Vlaanderen en het Belgisch deel van de Noordzee: habitattypen: dier- en plantensoorten. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2007.01: pp. 361-419, more
 • Decleer, K.; Adriaens, P. (2005). Instituut voor Natuurbehoud: activiteitenverslag 2005. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 154 pp., more
 • Decleer, K.; Devriese, H. (1992). De sprinkhanenfauna van de Belgische kust. Duinen (Brussel) 32(1): 11-38, more
 • Decleer, K.; Meire, P. (1992). Mogelijkheden voor natuurontwikkeling en natuurherstel aan de Yzermonding (Nieuwpoort). RUG: Gent. , more
 • Dumortier, M.; Hens, M.; Peymen, J.; Schneiders, A.; Decleer, K.; Adriaens, P.; Degans, H.; Van Walsum, E. (2005). Biodiversiteit : niet op schema voor Europese 2010 doelstelling, in: Van Steertegem, M. (Ed.) MIRA-T 2005: Milieurapport Vlaanderen: thema's. pp. 211-226, more
 • Peer reviewed article Muylaert, K.; Declerck, S.; Geenens, V.; Van Wichelen, J.; Degans, H.; Vandekerkhove, J.; Van Der Gucht, K.; Vloemans, N.; Rommens, W.; Rejas, D.; Urrutia, R.; Sabbe, K.; Gillis, M.; Decleer, K.; De Meester, L.; Vyverman, W. (2003). Zooplankton, phytoplankton and the microbial food web in two turbid and two clearwater shallow lakes in Belgium. Aquat. Ecol. 37(2): 137-150. dx.doi.org/10.1023/A:1023988702926, more
 • Paelinckx, D.; Wils, C.; Jespers, Z.; Goemaere, E.; Celen, G.; De Baere, D.; Decleer, K.; Gielis, R.; Goethals, V.; Martens, E.E.; Stieperaere, M.; Vandekerkhove, K. (2000). Natuurkenmerkenkaart. Instituut voor Natuurbehoud. Instituut voor Bos en Wildbeheer. Afdeling Natuur, Vlaamse Landmaatschappij en OC-GIS Vlaanderen: Belgium. 21 pp., more
 • Spanoghe, G.; Decleer, K.; Anselin, A. (2003). Instandhoudingsdoelstellingen voor de Europese Vogelrichtlijngebieden (SBZ-V) “2.1 Westkust”, “3.2 Poldercomplex” en “3.3 Het Zwin” en de kandidaat-Europese Habitatgebieden (SBZ-H): “BE2500001 (1-33) duingebieden inclusief Ijzermonding en Zwin” en “BE2500002 (1-31) polders”. Verslag van het Instituut voor Natuurbehoud, 2003.12. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 147 + 9 p. Maps pp., more
 • Spanoghe, G.; Decleer, K.; Anselin, A. (2003). Instandhoudingsdoelstellingen voor de europese vogelrichtlijngebieden (sbz-v) "2.1 westkust", 3.2 poldercomplex" en "3.3 het zwin" en de kandidaat-europese habitatgebieden (sbz-h) "be2500001 (1-33) duingebieden inclusief ijzermonding en zwin" en "be250000. Verslag van het Instituut voor Natuurbehoud, 2003(12). Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 147,bijlagen pp., more
 • Sterckx, G.; Paelinckx, D.; Decleer, K.; De Saeger, S.; Provoost, S.; Denys, L.; Packet, J.; Wouters, J.; Demolder, H.; Thomaes, A.; Vandekerkhove, K.; De Keersmaeker, L. (2007). Habitattypen: Bijlage 1 habitatrichtlijn, in: Decleer, K. (Ed.) Europees beschermde natuur in Vlaanderen en het Belgisch deel van de Noordzee: habitattypen: dier- en plantensoorten. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2007.01: pp. 59-359, more
 • Vermeersch, S.; Vandenbussche, V.; Van den Bergh, E.; Decleer, K. (2003). Verkennende ecologische gebiedsvisie voor de tijgebonden Durme. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 2003.03. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. ISBN 90-403-0173-5. 169 + appendices pp., more
 • Vermeersch, S.; Vandenbussche, V.; Van den Bergh, E.; Decleer, K. (2003). Verkennende ecologische gebiedsvisie voor de tijgebonden Durme: kaartenbijlage. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 2003.03. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. ISBN 90-403-0173-5. 32 maps pp., more
 • Vermeersch, S.; Decleer, K. (2009). Verkennende ecologische gebiedsvisie voor de Moervaart en Durmekanaal: kaartenbijlage. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2009(12). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 54 pp., more
 • Vermeersch, S.; Decleer, K. (2009). Verkennende ecologische gebiedsvisie voor de Moervaart en Durmekanaal. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2009(12). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 314 pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications | Projects