IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Mrs Kater, Belinda

Institute  Top | Institute | Publications 
  Alkyon Hydraulic Consultancy & Research, more
  Direct contact at institute:
  E-mail:
 

Previous institute  Top | Institute | Publications 
  Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ), more

Publications (29)  Top | Institute | Publications 
  ( 7 peer reviewed ) split up
 • Peer reviewed article Ciarelli, S.; Kater, B.J.; van Straalen, N.M. (2000). Influence of bioturbation by the amphipod Corophium volutator on fluoranthene uptake in the marine polychaete Nereis virens. Environ. Toxicol. Chem. 19(6): 1575-1581, more
 • Craeymeersch, J.A.; Dimmers, W.; Markusse, R.; Schout, P.; Kater, B.J. (1995). Effekten van de schelpdiervisserij op het bodemleven in de Voordelta: Fase-rapport over de onderdelen 'natuurlijke ontwikkeling' en 'effekten schelpdiervisserij'. NIOO Rapporten en Verslagen, 1995-7. NIOO: Yerseke. 22 pp., more
 • Craeymeersch, J.A.; Escaravage, V.; Steenbergen, J.; Wijsman, J.W.M.; Wijnhoven, S.; Kater, B.J. (2006). De bodemfauna in het Nederlands deel van de Scheldemonding, in: Coosen, J. et al. (Ed.) Studiedag: De Vlakte van de Raan van onder het stof gehaald, Oostende, 13 oktober 2006. VLIZ Special Publication, 35: pp. 85-105, more
 • Peer reviewed article de Jong, D.J.; Nienhuis, P.H.; Kater, B.J. (1994). Microphytobenthos in the Oosterschelde estuary (The Netherlands), 1981-1990: consequences of a changed tidal regime. Hydrobiologia 282-283: 183-195, more
 • Peer reviewed article de Jong, D.J.; Nienhuis, P.H.; Kater, B.J. (1994). Microphytobenthos in the Oosterschelde estuary (The Netherlands), 1981-1990: consequences of a changed tidal regime, in: Nienhuis, P.H. et al. (Ed.) The Oosterschelde Estuary (The Netherlands): a case-study of a changing ecosystem. Hydrobiologia, 97: pp. 183-195, more
 • de Vries, P.; Tamis, J.E.; Van den Heuvel-Greve, M.; Thijssen, P.; Kater, B.J. (2016). Collecting literature for identifying data sets and data sources: Literature review, Arctic Sea Basin Checkpoint. IMARES Wageningen Report, C072/16. IMARES Wageningen UR: Wageningen. 204 pp., more
 • Geurts van Kessel, A.J.M.; Kater, B.J.; Prins, T.C. (2003). Veranderende draagkracht van de Oosterschelde voor kokkels; Rapportage van thema's 2 en 3 uit het 'lange termijn onderzoeksprogramma voedselreservering Oosterschelde', in het kader van de Tweede Evaluatie van het Nederlands Schelpdiervisserijbeleid, EVA II. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2003.043. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C062/03. ISBN 90-369-3487-7. 128 pp., more
 • Kamermans, P.; Bult, T.P.; Kater, B.J.; Baars, D.; Kesteloo, J.; Perdon, K.J.; Schuiling, E. (2004). Eindrapport EVA II (Evaluatie Schelpdiervisserij tweede fase). Deelproject H4: Invloed van natuurlijke factoren en kokkelvisserij op de dynamiek van bestanden aan kokkels (Cerastoderma edule) en nonnen (Macoma balthica) in de Waddenzee, Ooster- en Westerschelde. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C058/03. Nederlands Instituut voor Visserijonderzoek (RIVO): Ijmuiden. 148 + bijlagen pp., more
 • Kater, B.J. (1994). De operationalisatie van het waterkwaliteitsmodel Schelde-estuarium. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 94.006. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 40 pp., more
 • Kater, B.J. (1994). Het schatten van de chemische bodemkwaliteit uit de resultaten van het McLaren onderzoek. Werkdocument RIKZ, AB-94.834x. RWS, RIKZ: [s.l.]. 54 pp., more
 • Kater, B.J. (1995). Kokkels en scholeksters in de Westerschelde na het uitvoeren van diverse ingrepen. Werkdocument RIKZ, AB-95.841X. RWS, RIKZ: Middelburg. 18 pp., more
 • Kater, B.J. (1995). ERASES: ecotoxicologische risico-analyse Schelde-estuarium: de parameters. Werkdocument RIKZ, AB-95.834x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 9 pp., more
 • Kater, B.J. (1995). ERASES: ecotoxicologische risico-analyse Schelde-estuarium: het model. Werkdocument RIKZ, AB-95.835x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 13 pp., more
 • Kater, B.J. (1995). ERASES: ecotoxicologische risico-analyse Schelde-estuarium: theoretische achtergronden. Werkdocument RIKZ, AB-95.833x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 18 pp., more
 • Kater, B.J. (1995). Het model EFFECT 1.1 : achtergronden en aanpassingen, simulaties, gevoeligheidsanalyse. Werkdocument RIKZ, AB-95.854X; 856X; 857X. RWS, RIKZ: [s.l.]. 41 pp., more
 • Kater, B.J. (1997). Uitbreiding ecotoxicologische risico analyse Schelde-estuarium. Werkdocument RIKZ, AB-97.842x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 6 + bijlagen + figuren pp., more
 • Kater, B.J. (2003). Ecologisch profiel van de Japanse oester. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C032/03. RIVO: Ijmuiden. 32 pp., more
 • Kater, B.J. (Ed.) (2005). Ontwikkelingen in de kennis van de morfodynamica en ecologie van de Westerschelde. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2005.034. RIKZ: Middelburg. 101, 1 map pp., more
 • Peer reviewed article Kater, B.J.; Hannewijk, A.; Postma, J.; Dubbeldam, M.C. (2000). Seasonal changes in acute toxicity of cadmium to amphipod Corophium volutator. Environ. Toxicol. Chem. 19(12): 3032-3035, more
 • Kater, B.J.; Baars, D.; Perdon, K.J. (2003). Japanse oesters in het litorale gebied van de Oosterschelde in 2002. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, COO3(3). RIVO: Wageningen. 20 pp., more
 • Peer reviewed article Kater, B.J.; Jol, J.G.; Smit, M.G.D. (2008). Growth of Corophium volutator under laboratory conditions. Arch. Environ. Contam. Toxicol. 54(3): 440-446. dx.doi.org/10.1007/s00244-007-9057-6, more
 • Kater, B.J.; Baars, J.M.D.D. (2002). De Oosterschelde werken en de relatie tussen abiotische factoren en biomassa van kokkels. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C055/02. RIVO: IJmuiden. 57 pp., more
 • Kater, B.J.; Lefèvre, F.O.B. (1996). Ecotoxicologische risico analyse in de Westerschelde: de ontwikkeling en toepassing van het model ERASES. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 96.007. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 21 pp., more
 • Kater, B.J.; Rutjes, C. (2007). Comparative Estuary Study 2007: Microphytobenthos and Macrobenthos. Alkyon: Markenesse. , more
 • Lefèvre, F.O.B.; van Eck, G.T.M.; Holland, A.M.B.; Kater, B.J. (1995). Effecten van beleidsalternatieven op de kwaliteit van water en bodem van de Westerschelde. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 95.026. Rijksinstituut voor Kust en Zee: [s.l.]. 36 + bijlage pp., more
 • Pouwer, A.; Van den Heuvel-Greve, M.; Kater, B.J. (2004). Ecologisch en ecotoxicologisch profiel van de zeeduizendpoot (Nereis diversicolor). Werkdocument RIKZ, OS/2004.800X. RWS, RIKZ: Middelburg. 40 pp., more
 • Peer reviewed article Schipper, C.A.; Lahr, J.; Van den Brink, P.J.; George, S.G.; Hansen, P.-D.; da Silva de Assis, H.C.; van der Oost, R.; Thain, J.E.; Livingstone, D.R.; Mitchelmore, C.L.; van Schooten, F.-J.; Ariese, F.; Murk, A.J.; Grinwis, G.C.M.; Klamer, H.J.C.; Kater, B.J.; Postma, J.; van der Werf, B.; Vethaak, A.D. (2009). A retrospective analysis to explore the applicability of fish biomarkers and sediment bioassays along contaminated salinity transects. ICES J. Mar. Sci./J. Cons. int. Explor. Mer 66(10): 2089-2105, more
 • Peer reviewed article Smaal, A.C.; Kater, B.J.; Wijsman, J.W.M. (2009). Introduction, establishment and expansion of the Pacific oyster Crassostrea gigas in the Oosterschelde (SW Netherlands). Helgol. Mar. Res. 63(1): 75-83. dx.doi.org/10.1007/s10152-008-0138-3, more
 • van Eck, G.Th.M.; Ouboter, M.R.L.; Kater, B.J. (1995). A model for the behaviour of some trace metals in the Scheldt Estuary, S.W. Netherlands, in: Wilken, R.D. et al. (Ed.) Proceedings 10th International Conference on Heavy Metals in the Environment, Hamburg 1995, Vol. 1. pp. 57-60, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications