IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Mr Goddeeris, Boudewijn

Institute  Top | Institute | Publications 
  Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen; Operationele Directie Natuurlijk Milieu; Afdeling Zoetwaterbiologie, more
  Function: Head of department Education & Nature

  Direct contact at institute:
  Tel.: +32-(0)2-627 43 14
  E-mail:
 

Publications (10)  Top | Institute | Publications 
  ( 3 peer reviewed ) split up
 • De Pauw, N.; Vannevel, R.; Beyens, J.; Dobbelaere, F.; Gardeniers, J.J.-P.; Goddeeris, B.; Mercken, L.; Neven, B.; Stroot, Ph.; Tolkamp, H.; Vaeremans, M.; Vanhooren, G.; Vercauteren, Th.; Wouters, K. (1991). Macro-invertebraten en waterkwaliteit: determineersleutels voor zoetwatermacro-invertebraten en methoden ter bepaling van de waterkwaliteit. Stichting Leefmilieu: Antwerpen. XI, 316 pp., more
 • Goddeeris, B. (1973). Systematische studie der Ostracoda (Crustacea) uit het mariene Plioceen van de "Oued Merarzeka" (N.O. Tunesië). MSc Thesis. Katholieke Universiteit Leuven. Faculteit Wetenschappen: Leuven. 177, 4 pl. pp., more
 • Goddeeris, B.; Martens, K.; Backeljau, T.; Martin, P.; Verheyen, E. (1994). Speciation in ancient lakes (Lake Baikal, Tanganyika and Nyassa/Malawi), in: Vanderborght, O. et al. (Ed.) IGBP and 'Global Change' related research in Belgium II. pp. 39, more
 • Peer reviewed article Int Panis, L.; Goddeeris, B.; Verheyen, R. (1993). On the relationship between oxygen microstratification in a pond and the distribution of the benthic chironomid fauna. Belg. J. Zool. 123(Suppl. 1): 36, more
 • Lewylle, I.; Goddeeris, B.; Herremans, M.; Paulussen, J.; Vantorre, R. (2010). Actieprogramma Boomkikker, Rugstreeppad en Kamsalamander in de Zwinstreek. Rapport Natuur.Studie, 2010/7. Natuurpunt Studie: Mechelen. 161 pp., more
 • Peer reviewed article Martin, P.; Kamaltinov, R.M.; Martens, K.; Goddeeris, B. (1993). On the spatial distribution of gammarids (Crustacea, Amphipoda) in the Selenga region of lake Baikal (Siberia, Russia). Belg. J. Zool. 123(Suppl. 1): 50, more
 • Peer reviewed article Martin, P.; Martens, K.; Goddeeris, B. (1999). Oligochaeta from the abyssal zone of Lake Baikal (Siberia, Russia). Hydrobiologia 406: 165-174, more
 • Martin, P.; Martens, K.; Goddeeris, B. (1999). Oligochaeta from the abyssal zone of Lake Baikal (Siberia, Russia), in: Healy, B.M. et al. (Ed.) Aquatic Oligochaetes: Proceedings of the 7th International Symposium on Aquatic Oligochaetes held in Presque Isle, Maine, USA, 18-22 August 1997. Developments in Hydrobiology, 139: pp. 165-174, more
 • Vercauteren, T.; De Smedt, S.; Warmoes, T.; Goddeeris, B.; Wouters, K. (2005). Drie nieuwe Ponto-Kaspische inwijkelingen dringen door tot in kanalen in de provincie Antwerpen: De zoetwaterpolychaet Hypania invalida (Grube, 1860) en, voor het eerst in België, de platworm Dendrocoelum romanodanubiale (Codreanu, 1949) en de Donaupissebed Jaera istri Veuille, 1979, in: Nieuwborg, H. (Ed.) Natuurstudie in de provincie Antwerpen: Antwerpse Koepel voor Natuurstudie (ANKONA) Jaarboek 2003. pp. 83-97, more
 • Vervoort, R.; Goddeeris, B. (1996). Maatregelenprogramma voor het behoud van de boomkikker (Hyla arborea) in Vlaanderen. Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen: Brussel. 179 pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications