IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Mrs Vanden Eede, Sarah

Institute  Top | Institute | Publications 
  World Wide Fund for Nature; WWF - Belgium (WWF), more
  Function: Oceans & Fisheries Policy Officer

  Direct contact at institute:
  Tel.: +32-(0)2-340 09 31
  GSM: +32-(0)498-42 18 09
  Fax: +32-(0)2-340 09 46
  E-mail:
JPG file

Previous institutes (2)  Top | Institute | Publications 
 • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Onderzoeksgroep Mariene Biologie (MARBIOL), more

 • Function: PhD student

 • International Marine & Dredging Consultants NV (IMDC), more


Publications (37)  Top | Institute | Publications 
  ( 4 peer reviewed ) split up
 • Braarup Cuykens, A.; Verstraete, H.; Van de walle, M.; Vanermen, N.; Vanden Eede, S.; Stienen, E.W.M.; Vincx, M. (2010). Studie over de impact van zandsuppleties op het ecosysteem - fase 5: Eindrapport. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, R.2010.36. INBO/Universiteit Gent: Brussel. 64 pp., more
 • Brabant, R.; Degraer, S.; Di Marcantonio, M.; Haelters, J.; Jacques, T.; Kerckhof, F.; Vigin, L.; Van den Eynde, D.; Vincx, M.; De Maersschalck, V.; Vanden Eede, S.; Reubens, J.; Hostens, K.; Wittoeck, J.; Cooreman, K.; Stienen, E.; Courtens, W.; Van de walle, M.; Vanermen, N.; Henriet, J.-P.; Versteeg, W.; Staelens, P.; Vercruysse, J.; Van Rooij, D. (2009). Scientific monitoring of the impact of offshore windfarms on the marine environment, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 6 March 2009: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 41: pp. 28, more
 • Coates, D.; Reubens, J.; Vanden Eede, S.; Vincx, M. (2009). Monitoring the impact of offshore wind farms on the soft-sediment macrobenthos, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts: an overview of marine research in Belgium anno 2009. 10th VLIZ Young Scientists' Day. Special edition at the occasion of 10 years VLIZ. VLIZ Special Publication, 43: pp. 32, more
 • Coates, D.; Van Hoey, G.; Reubens, J.; Vanden Eede, S.; De Maersschalck, V.; Vincx, M.; Vanaverbeke, J. (2013). The macrobenthic community around an offshore wind farm, in: Degraer, S. et al. (Ed.) Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Learning from the past to optimise future monitoring programmes. pp. 87-97, more
 • Degraer, S.; De Mesel, I.; Baeye, M.; Botteldooren, D.; Brabant, R.; Coates, D.; Courtens, W.; Debusschere, E.; Dekoninck, L.; De Maersschalck, V.; Deschutter, Y.; Derweduwen, J; Di Marcantonio, M.; Dulière, V.; Fettweis, M.; Francken, F.; Haelters, J.; Haerens, P.; Hostens, K.; Houthaeve, R.; Houziaux, J.-S.; Kerckhof, F.; Mathys, M.; Norro, A.; Onkelinx, T.; Reubens, J.; Rumes, B.; Sas, M.; Stienen, E.W.M.; Vanaverbeke, J.; Vandendriessche, S.; Vanden Eede, S.; Van den Eynde, D.; Van de walle, M.; Vanermen, N.; Van Hoey, G.; Vanhulle, A.; Van Lancker, V.; Van Renterghem, T.; Verstraete, H.; Vigin, L.; Vincx, M. (2013). Optimising the future Belgian offshore wind farm monitoring programme, in: Degraer, S. et al. (Ed.) Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Learning from the past to optimise future monitoring programmes. pp. 193-197, more
 • Degraer, S.; Baeye, M.; Botteldooren, D.; Brabant, R.; Coates, D.; Courtens, W.; Debusschere, E.; Dekoninck, L.; De Maersschalk, V.; De Mesel, I.; Deschutter, Y.; Derweduwen, J; Di Marcantonio, M.; Dulière, V.; Fettweis, M.; Francken, F.; Haelters, J.; Haerens, P.; Hostens, K.; Houthaeve, R.; Houziaux, J.-S.; Kerckhof, F.; Mathys, M.; Norro, A.; Onkelinx, T.; Reubens, J.; Rumes, B.; Sas, M.; Stienen, E.; Vanaverbeke, J.; Vandendriessche, S.; Vanden Eede, S.; Van den Eynde, D.; Van de walle, M.; Vanermen, N.; Van Hoey, G.; Vanhulle, A.; Van Lancker, V.; Van Renterghem, T.; Verstraete, H.; Vigin, L.; Vincx, M. (2013). Executive summary, in: Degraer, S. et al. (Ed.) Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Learning from the past to optimise future monitoring programmes. pp. 9-13, more
 • Derous, S.; Courtens, W.; Deckers, P.; Deneudt, K.; Forero, C.E.; Hostens, K.; Moulaert, I.; Stienen, E.W.M.; Vanden Eede, S.; Van Lancker, V.R.M.; Verfaillie, E.; Vincx, M.; Degraer, S. (2008). Application of the protocol for marine biological valuation to selected case study areas, in: Derous, S. Mariene biologische waardering als een beslissingsondersteunende techniek voor marien beheer. pp. 119-160, more
 • Hansen, K.; Vanden Eede, S. (2017). Natuurbescherming in het Belgische deel van de Noordzee 2017, in: De Grote Rede 46. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 46: pp. 10-13, more
 • Lanckriet, T.; Dewinter, J.; Santermans, J.; Gruwez, V.; Vanden Eede, S.; Pandelaers, C.; Depreiter, D. (2015). Monitoringprogramma Flexibel Storten. Voortgangsrapport 2012-2013: syntheserapport. 4.0. IMDC: Antwerpen. 95 + bijlagen pp., more
 • Peer reviewed article Pascual, M.; Borja, A.; Vanden Eede, S.; Deneudt, K.; Vincx, M.; Galparsoro, I.; Legorburu, I. (2011). Marine biological valuation mapping of the Basque continental shelf (Bay of Biscay), within the context of marine spatial planning. Est., Coast. and Shelf Sci. 95(1): 186-198. dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2011.08.031, more
 • Reubens, J.; Vanden Eede, S.; Vincx, M. (2009). Monitoring of the effects of offshore wind farms on the endobenthos of soft substrates: Year-0 Bligh Bank and Year-1 Thorntonbank, in: Degraer, S. et al. Offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: State of the art after two years of environmental monitoring. pp. 61-91, more
 • Seys, J.; Declerck, S.; Degraer, S.; Kerckhof, F.; Reubens, J.; Stienen, E.; Vanden Eede, S.; Mertens, T. (2012). De Oostendse zeekijktuin: wenselijkheid, haalbaarheid, impact en concrete uitvoering. VLIZ Beleidsinformerende Nota's, 2012_002. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-92043-36-8. 15 pp., more
 • Smits, M.; Bolle, A.; Vanden Eede, S.; Schoukens, H.; Mertens, T. (2012). Beach nourishment and the impact on Natura 2000, in: Belpaeme, K. et al. (Ed.) Book of Abstracts. International Conference Littoral 2012: Coasts of Tomorrow. Kursaal, Oostende, 27-29 November 2012. VLIZ Special Publication, 61: pp. 67-69, more
 • Peer reviewed article Van Tomme, J.; Vanden Eede, S.; Speybroeck, J.; Degraer, S.; Vincx, M. (2013). Macrofaunal sediment selectivity considerations for beach nourishment programmes. Mar. Environ. Res. 84: 10-16. dx.doi.org/10.1016/j.marenvres.2012.11.002, more
 • Van Tomme, J.; Vanden Eede, S.; Speybroeck, J.; Degraer, S.; Vincx, M. (2013). Macrofaunal sediment selectivity considerations for beach nourishment programmes, in: Vanden Eede, S. Impact of beach nourishment on coastal ecosystems, with recommendations for coastal policy in Belgium = Impact van zandsuppleties op kustecosystemen met aanbevelingen voor het Belgische kustbeleid. pp. 83-95, more
 • Vanagt, T.J.; Van de Moortel, L.; Heusinkveld, J.; Vanden Eede, S.; Van Steenbrugge, L.; Van Hoey, G.; Vincx, M. (2011). Veldcampagne ecologie Ameland 2010. eCOAST Rapport = eCOAST Report, 2010014-4. eCOAST: Oostende. 77 + XII annexes pp., more
 • Vanden Eede, S. (2007). Marine biological valuation of the Isles of Scilly archipelago. MSc Thesis. Universiteit Gent; MARELAC: Gent. 40, annexes + 2 cd-roms pp., more
 • Vanden Eede, S. (2013). General introduction, in: Vanden Eede, S. Impact of beach nourishment on coastal ecosystems, with recommendations for coastal policy in Belgium = Impact van zandsuppleties op kustecosystemen met aanbevelingen voor het Belgische kustbeleid. pp. 1-29, more
 • Vanden Eede, S. (2013). An ecosystem approach towards Belgian coastal policy, in: Vanden Eede, S. Impact of beach nourishment on coastal ecosystems, with recommendations for coastal policy in Belgium = Impact van zandsuppleties op kustecosystemen met aanbevelingen voor het Belgische kustbeleid. pp. 143-162, more
 • Vanden Eede, S. (2013). Impact of beach nourishment on coastal ecosystems, with recommendations for coastal policy in Belgium = Impact van zandsuppleties op kustecosystemen met aanbevelingen voor het Belgische kustbeleid. PhD Thesis. Ghent University: Gent. ISBN 978-90-90278-4-38. xxx, 301 pp., more
 • Vanden Eede, S. (2014). Impact of beach nourishment on coastal ecosystems with recommendations for coastal policy in Belgium, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 7 March 2014. VLIZ Special Publication, 67: pp. 176, more
 • Vanden Eede, S. (2014). Wat is een “perfect strand”?, in: De Grote Rede 38. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 38: pp. 10-14, more
 • Vanden Eede, S.; Ollevier, F.P.; Maes, J.; Guelinckx, J. (2006). Populatiedynamica van Pomatoschistus minutus in de Noordzee en het Schelde-estuarium. MA Thesis. KU Leuven: Leuven. , more
 • Vanden Eede, S.; Laporta, L.; Deneudt, K.; Vincx, M. (2012). Marine biological valuation maps as a tool for valuation of the Belgian coastline, in: Belpaeme, K. et al. (Ed.) Book of Abstracts. International Conference Littoral 2012: Coasts of Tomorrow. Kursaal, Oostende, 27-29 November 2012. VLIZ Special Publication, 61: pp. 71-72, more
 • Vanden Eede, S.; Van Tomme, J.; Laporta, L.; Deneudt, K.; Speybroeck, J.; Degraer, S.; Vincx, M.; Bonte, D. (2013). An ecosystem approach towards beach spatial planning, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 96-97, more
 • Vanden Eede, S.; Van Tomme, J.; De Busschere, C.; Vandegehuchte, M.; Sabbe, K.; Stienen, E.; Degraer, S.; Vincx, M.; Bonte, D. (2013). Assessing the impact of beach nourishment on the intertidal food web through the development of a mechanistic-envelope model, in: Vanden Eede, S. Impact of beach nourishment on coastal ecosystems, with recommendations for coastal policy in Belgium = Impact van zandsuppleties op kustecosystemen met aanbevelingen voor het Belgische kustbeleid. pp. 97-116, more
 • Vanden Eede, S.; Laporta, L.; Deneudt, K.; Stienen, E.; Derous, S.; Degraer, S.; Vincx, M. (2013). Marine biological valuation of the shallow Belgian coastal zone: a space-use conflict example within the context of marine spatial planning, in: Vanden Eede, S. Impact of beach nourishment on coastal ecosystems, with recommendations for coastal policy in Belgium = Impact van zandsuppleties op kustecosystemen met aanbevelingen voor het Belgische kustbeleid. pp. 119-141, more
 • Vanden Eede, S.; Bonte, D.; Degraer, S.; Vincx, M. (2013). Assessment of the ecological characteristics of the Belgian beaches prior to the implementation of the Belgian Master Plan for Coastal Safety, in: Vanden Eede, S. Impact of beach nourishment on coastal ecosystems, with recommendations for coastal policy in Belgium = Impact van zandsuppleties op kustecosystemen met aanbevelingen voor het Belgische kustbeleid. pp. 31-56, more
 • Vanden Eede, S.; Bonte, D.; Vincx, M. (2013). The monitoring of 'ecological' beach nourishment impacts on macrobenthos, within a Special Area of Conservation (SAC) along the Belgian coast, in: Vanden Eede, S. Impact of beach nourishment on coastal ecosystems, with recommendations for coastal policy in Belgium = Impact van zandsuppleties op kustecosystemen met aanbevelingen voor het Belgische kustbeleid. pp. 59-81, more
 • Vanden Eede, S.; Smits, M.; Bolle, A.; Schoukens, H.; Mertens, T.; Degraer, S. (2014). Beach nourishment and the impact on Natura 2000, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 7 March 2014. VLIZ Special Publication, 67: pp. 115-116, more
 • Vanden Eede, S.; Mathys, M.; Haerens, P.; Smits, M.; Sas, M. (2014). Offshore wind farms: sand as indispensable as wind, in: De Mol, L. et al. (Ed.) 'Which future for the sand extraction in the Belgian part of the North Sea?'. Study day, 20 October 2014, Belgium Pier - Blankenberge. pp. 101-103, more
 • Peer reviewed article Vanden Eede, S.; Laporta, L.; Deneudt, K.; Stienen, E.; Derous, S.; Degraer, S.; Vincx, M. (2014). Marine biological valuation of the shallow Belgian coastal zone: A space-use conflict example within the context of marine spatial planning. Ocean Coast. Manag. 96: 61-72. https://hdl.handle.net/10.1016/j.ocecoaman.2014.04.022, more
 • Peer reviewed article Vanden Eede, S.; Van Tomme, J.; De Busschere, C.; Vandegehuchte, M.L.; Sabbe, K.; Stienen, E.W.M.; Degraer, S.; Vincx, M.; Bonte, D. (2014). Assessing the impact of beach nourishment on the intertidal food web through the development of a mechanistic-envelope model. J. Appl. Ecol. 51(5): 1304–1313. hdl.handle.net/10.1111/1365-2664.12314, more
 • Vanden Eede, S.; Vincx, M. (2010). Ecologische monitoring natuurinrichtingsproject Lombardsijde t1 situatie - 2009 Eindrapport 30/04/2010. MDK/Mariene Biologie. Universiteit Gent: Gent. 72 pp., more
 • Vanden Eede, S.; Vincx, M. (2011). Ecological monitoring of the beach nourishment project Lombardsijde, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Marine Scientists' Day, Brugge, Belgium 25 February 2011: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 48: pp. 101, more
 • Vanden Eede, S.; Vincx, M. (2012). Can we protect our coastline and the beach ecosystem at the same time?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts - VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 24 February 2012. VLIZ Special Publication, 55: pp. 98, more
 • Vanden Eede, S.; Vincx, M. (2012). Can we protect our coastline and the beach ecosystem at the same time? Poster presentation. Ghent University, Biology Department, Marine Biology Section: Ghent. 1 poster pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications