IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Mr Raeymaekers, Geert

Previous institute  Top | Publications | Projects 
  Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu; Directoraat generaal Leefmilieu; Dienst Marien Milieu, more

Projects (2)  Top | Publications | Projects 
 • Communicatie aan de relevante internationale organisaties betreffende de resultaten van de evaluatie van de methoden, bemonsteringstechnieken en analyse van de stalen getest door de Belgische autoriteiten in het kader van de strijd tegen illegale en accidentele lozingen van schepen in Belgische wateren, more
 • Studie betreffende het opstellen van een lijst van potentiële Habitatrichtlijngebieden in het Belgische deel van de Noordzee, more

Publications (6)  Top | Publications | Projects 
  split up
 • Leten, M.; Raeymaekers, G. (1981). Excursie naar het duingebied van De Panne (Westhoek en Calmeynbos) (1979). Muscillanea (Meise) 1: 28-29, more
 • Peeters, M.; Antoine, M.; Boitsios, S.; Franklin, A.; Van Goethem, J.; Brabant, R.; Degraer, S.; Haelters, J.; Houziaux, J.-S.; Kerckhof, F.; Maebe, S.; Raeymaekers, G. (2012). La mer du Nord belge - Une eau vive! Biodiversité et Natura 2000 dans la partie belge de la mer du Nord. Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement: Bruxelles. ISBN 978-90-78772-11-8. 40 pp., more
 • Raeymaekers, G. (2007). Beleidsplannen van het gericht marien reservaat Baai van Heist, in: "De zandbank te Heist, een boeiend fenomeen", Seminarie Scharpoord Knokke-Heist, 19 oktober 2007: abstracts en powerpoint presentations. pp. 1-22, more
 • Raeymaekers, G. (2011). NATURA 2000 - Implications for sand extraction on the Belgian Continental Shelf, in: Study day: Marine aggregate extraction: needs, guidelines and future prospects, 17 oktober 2011, Bredene. pp. 77--83, more
 • Raeymaekers, G. (2014). Onder het oppervlak. Beschermde biodiversiteit op de Noordzee. Ruimte 6(22): 56-59, more
 • Raeymaekers, G.; Sundseth, K.; Kranenburg, P. (2006). 15 jaar LIFE-natuur in Nederland: Europese participatie in natuurherstelprojecten. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: [s.l.]. 71, bijlage pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications | Projects