IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Eng. Sas, Marc

Institutes (2)  Top | Institutes | Publications | Projects 
 • International Marine & Dredging Consultants NV (IMDC), more
 • Function: Director

  Direct contact at institute:
  Tel.: +32-(0)3-270 92 77
  E-mail:
 • Technum nv; Resource Analysis N.V. (RA), more
 • Function: Senior adviseur integraal waterbeheer

  Direct contact at institute:
  Tel.: +32-(0)3-270 00 36
  E-mail:
 

Projects (13)  Top | Institutes | Publications | Projects 
 • Climate Resilient Coast, more
 • Ecologische streefbeeld en natuurherstelplan voor het integraal kustreservaat 'De Ijzermonding' te Nieuwpoort - Lombardsijde met civieltechnische realisatiemogelijkheden, more
 • Evaluation concerning the dumping of dredgings in the lower Zeeschelde, more
 • Feasibility study of two dimensional nutrient and sediment transport modelling for the Scheldt bassin and the controled inundation area Kruibeke-Bazel-Rupelmonde, more
 • Masterplan Antwerpen, Oosterweelverbinding. Hydraulische en Morfologische studie, more
 • MER offshore windmolenpark 'Vlakte van de Raan', opmaak van het deelrapport effecten kust en zee, more
 • Mobiele metingen Zeebrugge : verwerken van de turbiditeits- en snelheidsmetingen, more
 • Monitoring changes to bathymetry and sediment transport caused by port development, more
 • Optimalisatie van de onderhoudsbaggerwerken Deurganckdok : hydrodynamisch, sedimentologisch en morfologisch modelonderzoek. Onderzoek naar de effecten op het milieu bij het terugstorten van baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde, more
 • Randvoorwaarden voor de toepassing van de composiethydrogrammethode in het Ijzerbekken, more
 • Strategical MER development draft Scheldt estuary 2010, more
 • Studie densiteitsstromingen in kader van de Lange Termijnvisie voor het Schelde-estuarium, more
 • Studie structureel herstel te Nieuwpoort Lombardsijde, more

Publications (70)  Top | Institutes | Publications | Projects 
  ( 8 peer reviewed ) split up
 • Adams, R.; Lebbe, L.; van Holland, G.; De Vleeschauwer, P.; Van Crombrugge, W.; Sas, M. (2010). Dealing with salt intrusion and water shortage in the Seine Scheldt west connection, in: 32nd PIANC Congress, 125th anniversary PIANC - setting the course, Liverpool, UK, Liverpool Arena and Convention Centre, 10 - 14 May 2010: PIANC MMX papers. pp. [1-15], more
 • Berlamont, J.; Sas, M.; Van Rompuy, P. (1987). Cost-benefit analysis of a proposed storm surge barrier on the river Scheldt (Belgium), in: Singh, V.P. Flood Hydrology. Proceedings of the International Symposium on Flood Frequency and Risk Analyses, 14-17 May 1986, Louisiana State University, Baton Rouge, U.S.A.. pp. 333-345, more
 • Bollen, M.; Sas, M.; Vanlede, J.; De Mulder, T. (2006). Measuring high concentration benthic suspensions (HCBS): using a high resolution siltprofiler, in: Evolutions in hydrography, 6th - 9th November 2006, Provincial House Antwerp, Belgium: Proceedings of the 15th International Congress of the International Federation of Hydrographic Societies. Special Publication (Hydrographic Society), 55: pp. 138-140, more
 • De Wit, K.; Meersschaut, Y.; Sas, M. (2007). Third enlargement program of the river Scheldt, in: Papers and presentations of the World Dredging Conference (WODCON XVIII), Orlando, Florida, USA, 27 May - 1 june 2007. pp. 667-682, more
 • De Wit, K.; Sas, M. (2007). Milieueffectrapport Verruiming vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde; Achtergronddocument Baggeren en storten. Departement Mobiliteit Openbare Werken. Afdeling Maritieme Toegang/Rijkswaterstaat Zeeland: Middelburg. 128 + annexes pp., more
 • Decrop, B.; De Clercq, B.; Vanlede, J.; Sas, M. (2010). Eddy-induced cross currents in the Westerschelde estuary: numerical simulation, physical driving mechanisms and navigation assistance. Bull. Perm. Int. Assoc. Navig. Congr. 138: 29-44, more
 • Decrop, B.; De Mulder, T.; Troch, P.; Toorman, E.; Sas, M. (2012). Experimental investigation of negatively buoyant sediment plumes resulting from dredging operations, in: Troch, P. et al. (Ed.) Book of abstracts of the 4th International Conference on the Application of Physical Modelling to Port and Coastal Protection - Coastlab12. Department of Civil Engineering, Ghent University, Ghent, Belgium, September 17-20, 2012. pp. 73-74, more
 • Decrop, B.; Sas, M.; Zimmermann, N.; Roose, F. (2013). Monitoring the siltation rate at Deurganckdok, Port of Antwerp, and its reduction by a current deflecting wall, in: CEDA 20th World Dredging Congress and Exhibition 2013 (WODCON XX). The Art of Dredging. Brussels, Belgium, 3-7 June 2013. pp. 622-634, more
 • Decrop, B.; De Mulder, T.; Toorman, E.; Sas, M. (2015). A parameter model for dredge plume sediment source terms, in: Toorman, E.A. et al. (Ed.) INTERCOH2015: 13th International Conference on Cohesive Sediment Transport Processes. Leuven, Belgium, 7-11 September 2015. VLIZ Special Publication, 74: pp. 28-29, more
 • Peer reviewed article Decrop, B.; De Mulder, T.; Toorman, E.; Sas, M. (2015). Numerical simulation of near-field dredging plumes: efficiency of an environmental valve. J. Environ. Eng. 141(12). dx.doi.org/10.1061/(ASCE)EE.1943-7870.0000982, more
 • Peer reviewed article Decrop, B.; De Mulder, T.; Toorman, E.; Sas, M. (2017). A parameter model for dredge plume sediment source terms. Ocean Dynamics 67(1): 137-146. https://hdl.handle.net/10.1007/s10236-016-1017-0, more
 • Degraer, S.; Brabant, R.; Coates, D.; Courtens, W.; Derweduwen, J.; Di Marcantonio, M.; Fettweis, M.; Francken, F.; Haelters, J.; Hostens, K.; Houthave, R.; Kerckhof, F.; Melotte, J.; Onkelinx, T.; Reubens, J.; Rumes, B.; Sas, M.; Stienen, E.W.M.; Vandendriessche, S.; Van den Eynde, D.; Van de walle, M.; Vanermen, N.; Vanhulle, A.; Van Lancker, V.; Verstraete, H.; Vincx, M.; Jacques, T.G. (2010). Executive summary, in: Degraer, S. et al. (Ed.) Offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Early environmental impact assessment and spatio-temporal variability. pp. 1-8, more
 • Degraer, S.; Baeye, M.; Botteldooren, D.; Brabant, R.; Coates, D.; Courtens, W.; Debusschere, E.; Dekoninck, L.; De Maersschalk, V.; De Mesel, I.; Deschutter, Y.; Derweduwen, J; Di Marcantonio, M.; Dulière, V.; Fettweis, M.; Francken, F.; Haelters, J.; Haerens, P.; Hostens, K.; Houthaeve, R.; Houziaux, J.-S.; Kerckhof, F.; Mathys, M.; Norro, A.; Onkelinx, T.; Reubens, J.; Rumes, B.; Sas, M.; Stienen, E.; Vanaverbeke, J.; Vandendriessche, S.; Vanden Eede, S.; Van den Eynde, D.; Van de walle, M.; Vanermen, N.; Van Hoey, G.; Vanhulle, A.; Van Lancker, V.; Van Renterghem, T.; Verstraete, H.; Vigin, L.; Vincx, M. (2013). Executive summary, in: Degraer, S. et al. (Ed.) Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Learning from the past to optimise future monitoring programmes. pp. 9-13, more
 • Degraer, S.; De Mesel, I.; Baeye, M.; Botteldooren, D.; Brabant, R.; Coates, D.; Courtens, W.; Debusschere, E.; Dekoninck, L.; De Maersschalck, V.; Deschutter, Y.; Derweduwen, J; Di Marcantonio, M.; Dulière, V.; Fettweis, M.; Francken, F.; Haelters, J.; Haerens, P.; Hostens, K.; Houthaeve, R.; Houziaux, J.-S.; Kerckhof, F.; Mathys, M.; Norro, A.; Onkelinx, T.; Reubens, J.; Rumes, B.; Sas, M.; Stienen, E.W.M.; Vanaverbeke, J.; Vandendriessche, S.; Vanden Eede, S.; Van den Eynde, D.; Van de walle, M.; Vanermen, N.; Van Hoey, G.; Vanhulle, A.; Van Lancker, V.; Van Renterghem, T.; Verstraete, H.; Vigin, L.; Vincx, M. (2013). Optimising the future Belgian offshore wind farm monitoring programme, in: Degraer, S. et al. (Ed.) Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Learning from the past to optimise future monitoring programmes. pp. 193-197, more
 • Depreiter, D.; Sas, M.; Beirinckx, K.; Liek, G.-J. (2012). Flexible Disposal Strategy: monitoring as a key to understanding and steering environmental responses to dredging and disposal in the Scheldt Estuary, in: Dorst, L.L. et al. (Ed.) Taking Care of the Sea: conference proceedings of Hydro12, 13-15 November 2012, SS Rotterdam, Rotterdam, the Netherlands. pp. [1-8]. hdl.handle.net/10.3990/2.232, more
 • Depreiter, D.; Sas, M.; Beirinckx, K.; Liek, G.-J. (2013). Dredging works in the Western Scheldt to deepen the navigation channel and to create ecologically valuable areas: status after 3 years of monitoring, in: CEDA 20th World Dredging Congress and Exhibition 2013 (WODCON XX). The Art of Dredging. Brussels, Belgium, 3-7 June 2013. pp. 728-738, more
 • Donkers, M.; Jeuken, C.J.L.; Van der Weck, A.; Sas, M.; Heinis, F.; Lambeek, J.J.P.; van Rompaey, M. (2007). Monitoringprogramma voor de toegankelijkheidsprojecten Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium (MONEOS-T). Arcadis: Rotterdam. 574 pp., more
 • Donkers, M.; Jeuken, C.J.L.; Van der Weck, A.; Sas, M.; Heinis, F.; Lambeek, J.J.P.; van Rompaey, M. (2007). Monitoringprogramma toegankelijkheid: hoofdrapport (definitief) Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium. Proses2010: [s.l.]. 109 + appendices pp., more
 • Fettweis, M.; Sas, M.; Meyvis, L. (1994). Analyse van stroom- en sedimentmetingen ter hoogte van de drempel van Zandvliet (Schelde). Water 13(76): 88-99, more
 • Fettweis, M.; Sas, M.; Van Erdeghem, D. (1997). Het hydrologisch en hydrodynamisch numeriek model van het IJzerbekken. Water 16(97): 255-262, more
 • Fettweis, M.; Sas, M.; Monbaliu, J.; Taverniers, E. (1997). Langdurige meting van slibconcentratie, saliniteit en temperatuur te Prosperpolder (beneden Zeeschelde). Water 16(92): 15-26, more
 • Fettweis, M.; Sas, M.; Van Erdeghem, D. (1997). Het hydrologisch en hydrodynamisch numeriek model van het IJzerbekken, in: Referaten van de internationale studiedag 'Naar een integraal waterbeleid in het Ijzerbekken', Diksmuide, 28 november 1997. Water: Tijdschrift over Waterproblematiek, 16(97): pp. 255-262, more
 • Fettweis, M.; Ysebaert, T.J.; Sas, M.; Meire, P. (1998). Containerdok West. Hydraulisch-sedimentologisch onderzoek: deelrapport 3. In situ metingen van de erosiegevoeligheid van slib in de Beneden Zeeschelde. Winter- en zomercampagne. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. V, 40 + bijlagen pp., more
 • Fettweis, M.; Ysebaert, T.J.; Sas, M.; Meire, P. (1998). Containerdok west, hydraulisch-sedimentologisch onderzoek: deelrapport 3: in situ metingen van de erosiegevoeligheid van slib in de beneden Zeeschelde: winter-en zomercampagne. Afdeling Zeeschelde: Brussel. 40 + bijlagen pp., more
 • Fettweis, M.; Ysebaert, T.J.; Sas, M.; Meire, P. (2000). Sedimentologische en biologische processen in de erosiegevoeligheid van cohesieve sedimenten op enkele slikken in de Beneden-Zeeschelde. (at) WEL (Hoboken) 2: 1-7, more
 • Fettweis, M.; Sas, M. (1994). De complexe stroming in de toegangsgeul van de Zandvliet-en Berendrechtsluis: inzicht via metingen en modellering. Water 13(77): 109-116, more
 • Fettweis, M.; Sas, M. (1996). Slibtransportmodellen en integraal waterbeheer: toepassingen op de beneden Zeeschelde. Water 15(90): 249-256, more
 • Fettweis, M.; Sas, M. (1998). Tidal Dock West, CDW Expert-meeting, 4-5 June 1998, Antwerp: the Scheldt Estuary: physical, navigational and dredging aspects. [S.n.]: Antwerpen. 49 pp., more
 • Peer reviewed article Fettweis, M.; Sas, M.; Monbaliu, J. (1998). Seasonal, neap-spring and tidal variation of cohesive sediment concentration in the Scheldt estuary, Belgium. Est., Coast. and Shelf Sci. 47: 21-36, more
 • Haerens, P.; Vandenbroucke, T.; Mercelis, P.; De Wit, K.; Sas, M.; Steensels, M. (2014). Deriving robust design parameters and design criteria for the first offshore artificial island for electricity conversion in the northern North Sea, in: Proceedings of the ASME 2014 33rd International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering OMAE2014, June 8-13, 2014, San Francisco, California, USA. Volume 7. pp. 9. hdl.handle.net/10.1115/OMAE2014-24012, more
 • Hoffmann, M.; Hoys, M.; Monbaliu, J.; Sas, M. (1996). Ecologisch streefbeeld en natuurherstelplan voor het integraal kustreservaat "De Ijzermonding" te Nieuwpoort-Lombardsijde met civieltechnische realisatiemogelijkheden. AMINAL/Universiteit Gent: Gent. 161 + 77 plates pp., more
 • Janssens, C.; Sas, M. (1979). Studie van de extreme getijwaterstanden op de Schelde. Ir Thesis. Katholieke Universiteit Leuven. Afdeling Bouwkunde: Leuven. Vol. 1 (110 p.); Vol. 2 (119 p. Appendices) pp., more
 • Leloup, V.; Sas, M.; Van den Bergh, E.; Van Damme, S.; Meire, P. (2007). Inventarisatie lopende monitoring projecten met betrekking tot veiligheid en natuurlijkheid in de Zeeschelde, haar tijgebonden zijrivieren en binnendijkse gebieden beïnvloed door het Sigmaplan. Report Ecosystem Management Research Group ECOBE, 07-R99. Universiteit Antwerpen: Antwerpen. 113 pp., more
 • Manning, A.J.; van Kessel, T.; Melotte, J.; Sas, M.; Winterwerp, J.C. (2007). On the cohesive sediment properties in the Lower Sea Scheldt, in: [s.d.] pp. [s.n.], more
 • Peer reviewed article Manning, A.J.; van Kessel, T.; Melotte, J.; Sas, M.; Winterwerp, H.; Pidduck, E.L. (2011). On the consequence of a new tidal dock on the sedimentation regime in the Antwerpen area of the lower Sea Scheldt, in: Le Hir, P. et al. (Ed.) Proceedings of the 9th International Conference on Nearshore and Estuarine Cohesive Sediment Transport Processes (INTERCOH '07), Brest, France, September 25-28, 2007. Continental Shelf Research, 31(10, Suppl.): pp. S150-S164. dx.doi.org/10.1016/j.csr.2010.10.008, more
 • Martens, C.; Sas, M.; Stoops, E.; Smits, J. (2004). Onderzoek naar de effecten op het milieu bij het terugstorten van baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde. Hoofdrapport. Versie 4.0. Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen/Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Maritieme Toegang: Antwerpen. XVI, 168 pp., more
 • Martens, C.; Sas, M.; Stoops, E.; Smits, J. (2004). Onderzoek naar de effecten op het milieu bij het terugstorten van baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde. Bijlagerapport. Versie 4.0. Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen/Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Maritieme Toegang: Antwerpen. 109 pp., more
 • Mathys, M.; Smits, M.; Bollen, M.; Sas, M. (2015). Safeguarding the environment during dredging works all over the world, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 89, more
 • Plancke, Y.; Sas, M.; Heinis, F.; Ides, S. (2008). Nota plaatrandstortingen: verruiming vaargeul Westerschelde. Versie 2.0. WL Rapporten, 791_06. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 19 + 1 p. appendices pp., more
 • Roose, F.; Sas, M.; Meersschaut, Y. (2013). The development of a current deflecting wall in estuarine conditions (salinity gradients) to reduce siltation in the tidal Deurganckdok, port of Antwerp, in: CEDA 20th World Dredging Congress and Exhibition 2013 (WODCON XX). The Art of Dredging. Brussels, Belgium, 3-7 June 2013. pp. 613-621, more
 • Sas, M. (1989). The recognition and simulation of silt transport in the Kallo access channel, in: Pichot, G. (Ed.) Progress in Belgian Oceanographic Research 1989: proceedings of the North Sea Symposium held in Ghent, 14 February 1989. pp. 197-214, more
 • Sas, M. (1992). Sedimenttransportmetingen in de Schelde, in: Studiedag sedimenttransport = Journée d'étude transport de sediments, Heverlee, 03-03-1992, Katholieke Universiteit Leuven, Arenbergkasteel. pp. [1-12 + fig.], more
 • Sas, M. (1998). Containerdok West. Hydraulisch-sedimentologisch onderzoek: aanvullende nota betreffende turbiditeit. Administratie Waterwegen en Zeewezen, Afdeling Maritieme Schelde/Waterbouwkundig Laboratorium/Administratie Waterwegen en Zeewezen. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. verschillende paginering pp., more
 • Sas, M. (2000). Samenvatting van de verschillende deelonderzoeken en audit door Prof. J. Berlamont en Prof. K. d'Angremond. Projectbureau LTV: Delft. 16 pp., more
 • Sas, M. (2012). Flexibel storten en gebruik nevengeulen, in: VNSC Scheldesymposium, Middelburg, 12 oktober 2012. pp. 37-40, more
 • Sas, M.; Smets, E.; Van Langenhove, G.; Berlamont, J. (1979). Gebruik van de simulatietechniek ter bepaling van overschrijdingsfrequenties van de extreme hoogwaterstanden op de Schelde. K.U.L.: Leuven. 69 pp., more
 • Sas, M.; van Holland, G.; Toro, F. (2007). Milieueffectenrapport Verruiming vaargeul Beneden Zeeschelde en Westerschelde: basisrapport slibdynamiek. Departement Mobiliteit Openbare Werken. Afdeling Maritieme Toegang/Rijkswaterstaat Zeeland: Middelburg. 170 + bijlagen pp., more
 • Sas, M.; van Holland, G.; Toro, F. (2007). Milieueffectrapport Verruiming vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde: basisrapport Zoutdynamiek. Departement Mobiliteit Openbare Werken. Afdeling Maritieme Toegang/Rijkswaterstaat Zeeland: Middelburg. 123 pp., more
 • Sas, M.; van Maren, B.; Winterwerp, J.C.; Manning, A.J. (2008). On the Salinity and SPM structure in the Lower Sea Scheldt: General description and near bed conditions, in: [s.d.] pp. [s.n.], more
 • Sas, M.; van Maren, B.; Bollen, M. (2010). Workshop Aanslibbing DGD 15 juni 2010: voorkomen van HCBS lagen [PRESENTATIE]. Deltares/IMDC: Antwerpen. 24 slides pp., more
 • Sas, M.; De Sutter, R.; Beirinckx, K.; Aerts, F.; Liek, G.-J. (2011). Dredging works in the Westerschelde to deepen the navigation channel and to create ecologically valuable areas, in: CEDA Dredging Days 2011 - Dredging and Beyond, Rotterdam, the Netherlands, 10-11 November 2011: proceedings. , more
 • Sas, M.; Berlamont, J. (1982). De invloed van de verandering van het gemiddeld zeepeil op de overschrijdingsfrequenties van de hoogwaterstanden te Antwerpen. Katholieke Universiteit Leuven. Departement Bouwkunde: Leuven. 39 pp., more
 • Sas, M.; Claessens, J. (1989). The impact of flow pattern and sediment transport on maintenance dredging in the Kallo access channel. IMDC: Antwerpen. [10] pp., more
 • Sas, M.; Verhaegen, K. (1992). Aanslibbing in de toegangsgeul tot de Kallosluis. IMDC: Antwerpen. 15 pp., more
 • Smits, J.; Sas, M.; Trouw, K.; Vincke, J.; Vanhaecke, P.; Callebaut, K. (2001). Studie in het kader van de habitat- en vogelrichtlijn-gebieden langs de Beneden-Zeeschelde. Evaluatiestudie m.b.t. het terugstorten van baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde. IMDC: Antwerpen. 165 en bijlagen pp., more
 • Smits, J.; Sas, M. (1991). Reservoirsedimentatie: een wereldwijd gegeven. Water 10(57): 45-48, more
 • Van Damme, L.; De Rouck, J.; Sas, M.; Elskens, F. (1992). Propeller erosion: a comparison between calculated and measured velocities at the Hermes terminal in Zeebrugge, in: [s.d.] pp. 16 pp, more
 • Van den Eynde, D.; Brabant, R.; Fettweis, M.; Francken, F.; Melotte, J.; Sas, M.; Van Lancker, V. (2010). Monitoring of hydrodynamic and morphological changes at the C-Power and the Belwind offshore wind farm sites: A synthesis, in: Degraer, S. et al. (Ed.) Offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Early environmental impact assessment and spatio-temporal variability. pp. 19-36, more
 • Van den Eynde, D.; Baeye, M.; Brabant, R.; Fettweis, M.; Francken, F.; Haerens, P.; Mathys, M.; Sas, M.; Van Lancker, V. (2013). All quiet on the sea bottom front? Lessons from the morphodynamic monitoring, in: Degraer, S. et al. (Ed.) Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Learning from the past to optimise future monitoring programmes. pp. 35-47, more
 • van Holland, G.; Sas, M.; Bruens, A.; Heinis, F.; Verbeek, H.; Meersschaut, Y. (2008). Deepening of the navigation channel in the Scheldt estuary: research as input for EIA and Appropriate Assessment. CEDA: Antwerp. , more
 • Peer reviewed article Van Maren, D.S.; Winterwerp, J.C.; Sas, M.; Vanlede, J. (2009). The effect of dock length on harbour siltation. Cont. Shelf Res. 29(11-12): 1410-1425. dx.doi.org/10.1016/j.csr.2009.03.003, more
 • Vanden Eede, S.; Mathys, M.; Haerens, P.; Smits, M.; Sas, M. (2014). Offshore wind farms: sand as indispensable as wind, in: De Mol, L. et al. (Ed.) 'Which future for the sand extraction in the Belgian part of the North Sea?'. Study day, 20 October 2014, Belgium Pier - Blankenberge. pp. 101-103, more
 • Vanlede, J.; Sas, M. (2007). New container dock facilities in the Scheldt estuary: an overview of research activities, in: 9th International Conference on Nearshore and Estuarine Cohesive Sediment Transport Processes (INTERCOH '07), Brest, France, September 25-28, 2007. Book of abstracts. pp. 126-127, more
 • Vanlede, J.; Sas, M. (2010). Workshop Aanslibbing DGD 15 juni 2010: overzicht van de geschatte aanslibbing van Deurganckdok [PRESENTATIE]. IMDC/Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 19 slides pp., more
 • Verheyen, B.; van Holland, G.; Sas, M.; Meersschaut, Y. (2016). Assessing alternative concepts and future developments for the extension of the Port of Zeebrugge, in: Oates, D. et al. (Ed.) Ports 2016: Port Planning and Development. pp. 843-852. https://hdl.handle.net/10.1061/9780784479919.087, more
 • Wang, Z.B.; van der Kaaij, T.; Sas, M. (2005). Driedimensionaal modelleren van de waterbeweging en slibtransporten in het Beneden-Zeeschelde estuarium: hydrodynamisch modelleren. WL | Delft Hydraulics: Delft. verschillende paginering pp., more
 • Peer reviewed article Winterwerp, J.C.; Wang, Z.B.; van der Kaaij, T.; Verelst, K.; Bijlsma, A.; Meersschaut, Y.; Sas, M. (2006). Flow velocity profiles in the Lower Scheldt estuary. Ocean Dynamics 56(3-4): 284-294. https://dx.doi.org/10.1007/s10236-006-0063-4, more
 • Peer reviewed article Ysebaert, T.; Fettweis, M.; Meire, P.; Sas, M. (2005). Benthic variability in intertidal soft-sediments in the mesohaline part of the Schelde estuary. Hydrobiologia 540(1-3): 197-216. dx.doi.org/10.1007/s10750-004-7144-5, more
 • Peer reviewed article Ysebaert, T.; Fettweis, M.; Meire, P.; Sas, M. (2005). Benthic variability in intertidal soft-sediments in the mesohaline part of the Schelde estuary, in: Meire, P. et al. (Ed.) Ecological structures and functions in the Scheldt Estuary: from past to future. Hydrobiologia, 540(1-3): pp. 197-216, more
 • Zanting, H.A.; Sas, M.; Robijn, F. (2002). Informatiesystemen als ruggengraat voor integraal kustbeheer: visie en illustraties, in: Van Lancker, V.R.M. et al. (Ed.) Colloquium 'Kustzonebeheer vanuit geo-ecologische en economische invalshoek', 16-17 mei 2002, Oostende. VLIZ Special Publication, 10: pp. 1-12, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publications | Projects