IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Callebaut, Julie

Institute  Top | Institute | Publications 
  Technum nv; Resource Analysis N.V. (RA), more
  Institutional address:
  Covelierstraat 15
  2600 Antwerpen
  Tel.: +32-(0)3-270 00 30
  Fax: +32-(0)3-270 00 31
  E-mail:
 

Publications (5)  Top | Institute | Publications 
  ( 2 peer reviewed ) split up
 • Cosyns, E.; Lamoot, I.; Deconinck, M.; Goerlandt, A.; Van Braeckel, A.; Callebaut, J.; Laquière, J.; Hoffmann, M. (2001). Monitoring van de effecten van begrazingsbeheer op vegetatie, flora en fauna van de Vlaamse natuurreservaten langs de Vlaamse kust: Deel II. Habitat- en dieetpreferenties van de geïntroduceerde herbivoren: terreingebruik, voedselkeuze en dieetsamenstelling van ezel en Shetland pony. Verslag van het Instituut voor Natuurbehoud, 2001.02(1). Universiteit Gent (RUG), Faculteit van de Wetenschappen, Vakgroep Biologie, Onderzoeksgroep Terrestrische Plantenecologie en Vegetatiekunde: Gent. 47 pp., more
 • Peer reviewed article Lamoot, I.; Callebaut, J.; Degezelle, T.; Demeulenaere, E.; Laquière, J.; Vandenberghe, C.; Hoffmann, M. (2004). Eliminative behaviour of free-ranging horses: do they show latrine behaviour or do they defecate where they graze? Appl. Anim. Behav. Sci. 86(1-2): 105-121. dx.doi.org/doi:10.1016/j.applanim.2003.12.008, more
 • Lamoot, I.; Callebaut, J.; Degezelle, T.; Demeulenaere, E.; Laquière, J.; Vandenberghe, C.; Hoffmann, M. (2004). Eliminative behaviour of free-ranging horses: do they show latrine behaviour or do they defecate where they graze?, in: Lamoot, I. Foraging behaviour and habitat use of large herbivores in coastal dune landscape = Foerageergedrag en habitatgebruik van grote herbivoren in een kustduinlandschap. pp. 127-149, more
 • Lamoot, I.; Callebaut, J.; Demeulenaere, E.; Vandenberghe, C.; Hoffmann, M. (2004). Foraging behaviour of donkeys grazing in a coastal dune area in temperate climate conditions, in: Lamoot, I. Foraging behaviour and habitat use of large herbivores in coastal dune landscape = Foerageergedrag en habitatgebruik van grote herbivoren in een kustduinlandschap. pp. 82-107, more
 • Peer reviewed article Lamoot, I.; Callebaut, J.; Demeulenaere, E.; Vandenberghe, C.; Hoffmann, M. (2005). Foraging behaviour of donkeys grazing in a coastal dune area in temperate climate conditions. Appl. Anim. Behav. Sci. 92(1-2): 93-112. dx.doi.org/10.1016/j.applanim.2004.10.017, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications