IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Dr Eng. Stronkhorst, Joost

Institute  Top | Institute | Publications 
  Deltares, more
  Direct contact at institute:
  Tel.: +31-(0)653-21 52 91
  E-mail:
 

Publications (31)  Top | Institute | Publications 
  ( 6 peer reviewed ) split up
 • Boersema, M.; van der Werf, J.; Bouma, T.; Stronkhorst, J. (2016). Morphological development of the Perkpolder tidal basin, in: Meire, P. (Ed.) Book of abstracts: ECSA Local Meeting 2016. Estuarine Restoration: from theory to practice and back, University of Antwerp, Antwerp, Belgium, 5-9 July 2016. VLIZ Special Publication, 77: pp. 92, more
 • Iedema, C.W.; Coosen, J.; Stronkhorst, J.; van Haperen, A.; Mooij, R.; Beijersbergen, J. (1987). Werkgroep waterbeheer Westerschelde: natuur en ecologie van de Westerschelde. [S.n.]: Middelburg. 40 + bijlagen pp., more
 • Lefevre, F.; Stronkhorst, J. (1988). Chloridegehalte in de Westerschelde; zoetwaterbelasting en biotische aspekten. DGW concept notitie, GWWS-88. Dienst Getijdewateren: Middelburg. , more
 • Moffat, C.F.; Pijnenburg, J.; Traas, T.P.; Bignert, A.; Cossa, D.; Emmerson, R.; Fryer, R.; Füll, C.; Fumega, J.; Laane, R.W.P.M.; Martinez Calls, H.; McHugh, B.; Miller, B.; Millward, G.E.; Roose, P.; Ruus, A.; Schmolke, S.R.; Smedes, F.; Strand, J.; Stronkhorst, J.; Thain, J.; Tissier, C.; Tronczynski, J. (2004). OSPAR/ICES Workshop on the evaluation and update of background reference concentrations (B/RCs) and ecotoxicological assessment criteria (EACs) and how these assessment tools should be used in assessing contaminants in water, sediment and biota. The Hague, Netherlands, 9 - 13 February 2004. Final Report. CIEM/ICES: The Hague. ISBN 1-904426-52-2. 169 pp., more
 • Schobben, H.P.M.; Kaag, N.H.B.M.; Scholten, M.C.Th.; van der Wal, J.T.; Stronkhorst, J. (1991). De berekening van de ecotoxicologische risico's van stoffen in het water van de Westerschelde. TNO-rapport, R 91/267. Instituut voor Milieu- en Energietechnologie TNO (IMET): Delft. 32 pp., more
 • Stronkhorst, J. (1983). Een milieukundige probleemschets van de Westerschelde. Nota DDMI, 82.08. DDMI: Middelburg. 120 pp., more
 • Stronkhorst, J. (1986). Milieu-effecten van de verdieping 48'/43' Wielingen-Vlissingen. Westerschelde studies, 6. [S.n.]: Middelburg. 39+2p; annexes pp., more
 • Stronkhorst, J. (1986). Milieu-effecten van de verdieping 48'/43' Wielingen-Vlissingen. [S.n.]: Utrecht. 39 + bijlagen pp., more
 • Stronkhorst, J. (1986). Troebelheidspatronenin de deltawateren van zw Nederland op TM en MSS satellietbeelden. DGW notitie, GWWS 86. Dienst Getijdewateren: Middelburg. 21 pp., more
 • Stronkhorst, J. (1987). Tussentijdse rapportage WTSO metingen in 1987 op de Westerschelde t.b.v. effecten ontzilting Zoommeer. Notitie GWWS, 87.665. RWS, DGW: Middelburg. [no pag.] pp., more
 • Peer reviewed article Stronkhorst, J. (1988). The influence of the spectral composition of irradiance on primary production in the Eastern Scheldt (The Netherlands). Aquat. Ecol. 22(2): 127-134. dx.doi.org/10.1007/BF02256816, more
 • Stronkhorst, J. (1988). Microverontreinigingen in enkele soorten bodemdieren uit de Westerschelde, zomer 1987. Nota GWWS, 88.503. Dienst Getijdewateren: Middelburg. 46 + bijlagen pp., more
 • Stronkhorst, J. (1988). Microverontreinigingen in de mossel (Mytilus edulis) uit de Westerschelde: data J.M.P. 1979-1987. Notitie GWWS, 88.604. Dienst Getijdewateren: Middelburg. 12 pp., more
 • Stronkhorst, J. (1988). Gegevens sedimentsamenstelling, zoutgehalte, bioturbatiediepte en hoogteligging van de SAWES-4 meetpunten, augustus 1987. DGW notitie, GWWS-88. Dienst Getijdewateren: Middelburg. , more
 • Peer reviewed article Stronkhorst, J. (1992). Trends in pollutants in blue mussel Mytilus edulis and flounder Platichys flesus from two Dutch estuaries, 1985-1990. Mar. Pollut. Bull. 24(5): 250-258, more
 • Stronkhorst, J. (1992). PCB contamination, reproductive success and population trends of the common tern (Sterna hirundo) in the Rhine-Meuse-Scheldt delta. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Dienst Getijdewateren: Middelburg. 39 + bijlagen pp., more
 • Peer reviewed article Stronkhorst, J. (1993). The environmental risks of pollution in the Scheldt estuary. Neth. J. Aquat. Ecol. 27(2-4): 383-393, more
 • Peer reviewed article Stronkhorst, J. (1993). The environmental risks of pollution in the Scheldt estuary, in: Meire, P. et al. (Ed.) Marine and Estuarine Gradients: ECSA 21: Proceedings of the 21st Symposium of the Estuarine and Coastal Sciences Association held in Gent, 9-14 september 1991. Netherlands Journal of Aquatic Ecology, 27(2-4): pp. 383-393, more
 • Peer reviewed article Stronkhorst, J.; Ysebaert, T.J.; Smedes, F.; Meininger, P.L.M.; Dirksen, S.; Boudewijn, T.J. (1993). Contaminants in eggs of some waterbird species from the Scheldt estuary, SW Netherlands. Mar. Pollut. Bull. 26(10): 572-578. hdl.handle.net/10.1016/0025-326X(93)90409-D, more
 • Stronkhorst, J.; Schipper, C.A.; Honkoop, J.; van Essen, K. (2001). Baggerspecie in Zee: hoe regelen we dat verantwoord?; een nieuw effectgericht beoordelingsysteem. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2001.030. [S.n.]: The Netherlands. 78 pp., more
 • Peer reviewed article Stronkhorst, J.; Schot, M.E.; Dubbelmlan, M.C.; Ho, K.T. (2003). A toxicity identification evaluation of silty marine harbor sediments to characterize persistent and non-persistent constituents. Mar. Pollut. Bull. 46: 56-64, more
 • Stronkhorst, J.; Mulder, J.P.M.; De Ronde, J.; Huisman, B.; Sprengers, C. (2012). Large-scale sand nourishment strategy of the Dutch coast; A systems approach, in: Belpaeme, K. et al. (Ed.) Book of Abstracts. International Conference Littoral 2012: Coasts of Tomorrow. Kursaal, Oostende, 27-29 November 2012. VLIZ Special Publication, 61: pp. 101-102, more
 • Stronkhorst, J.; Bruens, A.; Van der Spek, A.J.F.; Kapoerchan, R.; de Loof, H.; Lodder, Q.; Van Eijsbergen, E. (2012). Knowledge continuum for coastline management in the Netherlands, in: Belpaeme, K. et al. (Ed.) Book of Abstracts. International Conference Littoral 2012: Coasts of Tomorrow. Kursaal, Oostende, 27-29 November 2012. VLIZ Special Publication, 61: pp. 130, more
 • Stronkhorst, J.; Lagendijk, O. (2012). Toekomstbestendige verharde zeeweringen. Verkenning naar adaptieve oplossingen in een zandige kust Eindrapport ten behoeve van het Deltaprogramma Kust. Deltares: Delft. ii, 81 + bijlagen pp., more
 • Stronkhorst, J.; Lefevre, F. (1988). Effecten van de ontzilting van het Zoommeer op de Westerschelde. Nota GWWS, 88.567. Dienst Getijdewateren: Middelburg. 13 + figuren + bijlagen pp., more
 • Stronkhorst, J.; van den Hurk, P. (1990). Toxiciteit van sediment uit het Schelde-estuarium: resultaten van bioassays met oesterlarven. Notitie GWWS, 90.087. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Dienst Getijdewateren: Middelburg. 5 pp., more
 • Stronkhorst, J.; van der Kooy (1986). Resultaten waterkwaliteitsmetingen in de monding van de Westerschelde (Scheur-Wielingen). DGW notitie, GWWS-86. Dienst Getijdewateren: Middelburg. , more
 • Stronkhorst, J.; Wattel, G. (1985). Inventarisatie milieu-onderzoek in de Westerschelde medio 1984. Nota DDMI, 85.03. DDMI: Middelburg. 10 + bijlagen pp., more
 • Van der Kooij, L.A.; van Eck, G.Th.M.; Haas, H.A.; Stronkhorst, J. (1984). De invloed van lozingen vanuit het Zoommeer op de Westerschelde. RIZA notitie, 83.087. RIZA: Lelystad. 76 + biljagen pp., more
 • Van Eck, B.T.M.; Stronkhorst, J. (1989). Waterkwaliteit Westerschelde/Oosterschelde t.b.v. NW3. DGW notitie, GWAO-89. Dienst Getijdewateren: Middelburg. , more
 • Yland, E.M.L.; Sonneveldt, H.L.A.; Stronkhorst, J. (2000). Evaluatie chemische toetsing zoute baggerspecie: gegevensanalyse periode 1986-1997. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2000.005. Rijkswaterstaat: Den Haag. ISBN 90-369-3494-X. 40 + bijlagen pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications