IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Mr Becuwe, Marc

Institute  Top | Institute | Publications | Dataset 
  Stedelijke Groendienst, more
  Direct contact at institute:
  Buiten de Smedenpoort 2
  8000 Brugge
  Tel.: +31-(0)50 329019
  E-mail:
 

Dataset  Top | Institute | Publications | Dataset 
 • Number, habitat use, activity system and behaviour of the Purple Sandpiper (Calidris maritima) and the Turnstone (Arenaria interpres) on the Flemish coast, Belgium, 1947-2005, more

Publications (27)  Top | Institute | Publications | Dataset 
  ( 1 peer reviewed ) split up
 • Becuwe, M. (1965). De zoutminnende vegetatie van de IJzermonding te Nieuwpoort. Nutscap ende Waer 1965: 1-4, more
 • Becuwe, M. (1966). Italiëreis 2-16 april 1966: Kokmeeuwen aan de voet van de Alpen. Nutscap ende Waer 1966: 1-4, more
 • Becuwe, M. (1967). Steenlopers in Oostende. Aythya 6(5): 18-26, more
 • Becuwe, M. (1968). Over Steenlopers. De Roerdomp 8(1): 4-9, more
 • Becuwe, M. (1968). Weidevogels en hun biotoop. De Roerdomp 8(3-4): 3-13, more
 • Becuwe, M. (1969). Zeeduikers en futen op de Spuikom te Oostende (1950-1969). Stentor 7(2): 4-21, more
 • Becuwe, M. (1970). Bijdrage tot de kennis van de zwemvogels te Oostende en omgeving: 1. Zeeduikers en futen op de Spuikom te Oostende (1950-1969). De Wielewaal 36(2): 33-42, more
 • Becuwe, M. (1971). Het voorkomen van de Steenloper, Arenaria interpres, en de Paarse Strandloper, Calidris maritima, in België en Zeeuws-Vlaanderen (Nederland). Le Gerfaut 61: 175-223, more
 • Becuwe, M. (1971). De Geoorde Fuut, Podiceps nigricollis en de Dodaars, Podiceps ruficollis als doortrekker en wintergast op de Spuikom te Oostende. Le Gerfaut 61: 303-309, more
 • Becuwe, M. (1972). Natuurbehoud in West-Vlaanderen. Landeigendom 25: 191-193, more
 • Becuwe, M. (1972). Handleiding voor het onderzoek naar de verspreiding van de meeuwen en de Kievit. Centrum voor Bosbiologie, Afdeling Ornithologie, Bokrijk: Genk. 7 pp., more
 • Becuwe, M. (1972). Het voorkomen van de Steenloper, Arenaria interpres (L.), en de Paarse Strandloper, Calidris maritima (Brünnich), in België en Zeeuws-Vlaanderen (Nederland). Stentor 10(4): 16-64, more
 • Becuwe, M. (1973). Een gemengde slaapplaats van doortrekkende limikolen in een “jagersput” te Woumen, West-Vlaanderen. Le Gerfaut 63: 168-169, more
 • Becuwe, M. (1973). Een ecologische interpretatie van het seizoenale talrijkheidspatroon van de Steenloper, Arenaria interpres, in België. Le Gerfaut 63: 281-290, more
 • Becuwe, M. (1975). Het reservaat "De IJzermonding" te Nieuwpoort als doortrek- en overwinteringsgebied voor waadvogels (The estuary of the IJzer at Nieuwpoort, Belgium, as a waterfowl reserve for migrating and wintering waders). Biol. Jb. Dodonaea 43: 63-77, 1 folded table, more
 • Becuwe, M. (1977). Ornithologische aspecten van de polders van de Middenkust. Contactblad Belgische Natuur- en Vogelreservaten 1977(1): 4-5, more
 • Becuwe, M. (2013). Stel je zeevraag: Wanneer is de jacht op Belgische stranden afgeschaft?, in: De Grote Rede 35. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 35: pp. 25, more
 • Becuwe, M.; Burggraeve, G.; Burny, J.; Lingier, P.; Rappé, G.; Van Gompel, J. (1983). De verspreiding en het aantalsverloop van pleisterende waadvogels op de Westvlaamse en Zeeuwsvlaamse Noordzeekust 1972-1979. De Wielewaal 49: 341-372, more
 • Becuwe, M.; Lingier, P.; Deman, R.; De Putter, G.; De Vos, K.; Rappé, G.; Sys, P. (2006). Ecologische atlas van de Paarse Strandloper en de Steenloper aan de Vlaamse kust 1947-2005: Aantalsevolutie, terreingebruik, activiteitsritme en gedrag van de Paarse Strandloper (Calidris maritima) en de Steenloper (Arenaria interpres) aan de Vlaamse kust, 1947-2005 = Numbers, habitat use, activity system and behaviour of the Purple Sandpiper (Calidris maritima) and the Turnstone (Arenaria interpres) on the Flemish coast, Belgium, 1947-2005. VLIZ Special Publication, 33. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 90-810081-2-9. 183 pp., more
 • Becuwe, M.; Bossu, P.; Buntinx, I.; Lievrouw, N.; Philips, K.; Rodts, J. (Ed.) (2014). Kustpolders: oerwoud op kniehoogte. Vogelbescherming Vlaanderen: Sint-Niklaas. 80 pp., more
 • Becuwe, M.; Kuyken, E. (1985). Ornitologisch onderzoek in de polder Veurne-Ambacht, de IJzerbroeken en de Handzamevallei (W.Vl.). Rijksuniversiteit Gent, Laboratorium voor Oecologie der Dieren, Zoogeografie en Natuurbehoud: Gent. 72, + annexes pp., more
 • Becuwe, M.; Oreel, G.J. (1981). Naamlijst van in België en Nederland waargenomen of vastgestelde vogelsoorten en hun ondersoorten. De Wielewaal 47: 363-376, more
 • Corveleyn, W.; Becuwe, M. (1969). Het overzomeren van de Drieteenmeeuw (Rissa tridactyla (L.)) in de voorhaven te Oostende (1967-1969). Stentor 7(4): 15-19, more
 • Corveleyn, W.; Becuwe, M. (1971). Het overzomeren van de Drieteenmeeuw Rissa tridactyla (L.) in de voorhaven te Oostende, 1967-1969. De Wielewaal 37: 65-67, more
 • Meininger, P.L.M.; Becuwe, M. (1979). Resultaten van drie vogeltellingen langs de Nederlandse en Belgische Noordzeekust in het seizoen 1977/78. Watervogels 4: 162-169, more
 • Voet, H.; Becuwe, M. (1977). Resultaten mid-wintertellingen 1975-1977 van waadvogels aan de Belgische kust en aan de Beneden-Schelde. De Wielewaal 43: 265-270, more
 • Peer reviewed article Voet, H.; Becuwe, M. (1977). Résultats des recensements hivernaux de limicoles, 1975-1977, à la côte belge et le long du Bas-Escaut. AVES 14: 243-249, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications | Dataset