IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Mr Lingier, Paul

Institutes (2)  Top | Institutes | Publications | Dataset 
 • Natuurpunt; Afdeling Middenkust, more
 • Direct contact at institute:
  Tel.: +32- (0)59-29 85 77
  GSM: +32-(0)473-84 11 40
  E-mail:
 • Overlegplatform Spuikom, more
 • Function: Contact Nature

  Direct contact at institute:
  E-mail:
 

Dataset  Top | Institutes | Publications | Dataset 
 • Number, habitat use, activity system and behaviour of the Purple Sandpiper (Calidris maritima) and the Turnstone (Arenaria interpres) on the Flemish coast, Belgium, 1947-2005, more

Publications (3)  Top | Institutes | Publications | Dataset 
  split up
 • Becuwe, M.; Burggraeve, G.; Burny, J.; Lingier, P.; Rappé, G.; Van Gompel, J. (1983). De verspreiding en het aantalsverloop van pleisterende waadvogels op de Westvlaamse en Zeeuwsvlaamse Noordzeekust 1972-1979. De Wielewaal 49: 341-372, more
 • Becuwe, M.; Lingier, P.; Deman, R.; De Putter, G.; De Vos, K.; Rappé, G.; Sys, P. (2006). Ecologische atlas van de Paarse Strandloper en de Steenloper aan de Vlaamse kust 1947-2005: Aantalsevolutie, terreingebruik, activiteitsritme en gedrag van de Paarse Strandloper (Calidris maritima) en de Steenloper (Arenaria interpres) aan de Vlaamse kust, 1947-2005 = Numbers, habitat use, activity system and behaviour of the Purple Sandpiper (Calidris maritima) and the Turnstone (Arenaria interpres) on the Flemish coast, Belgium, 1947-2005. VLIZ Special Publication, 33. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 90-810081-2-9. 183 pp., more
 • Kuijken, E.; Devos, K.; Lingier, P.; Kerckhof, F.; Francois, R. (2002). Evaluatie en knelpuntenanalyse van de natuurwaarden van een brakwaterplas, in: Mees, J. et al. (Ed.) De Oostendse Spuikom: historiek, onderzoek en perspectieven. Relaas Spuikom Studiedag 8 december 2000 Duin en Zee (Oostende). VLIZ Special Publication, 8: pp. 20-22, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publications | Dataset