IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Drs Gonsaeles, Gwendoline

Institutes (3)  Top | Institutes | Publications | Projects 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MD&K), more
 • Function: Jurist

  Direct contact at institute:
  Tel.: +32-(0)2-553 03 24
  GSM: +32-(0)495-23 92 49
  Fax: +32-(0)2-553 77 05
  E-mail:
 • Universiteit Gent; Faculteit Rechtsgeleerdheid; Vakgroep Europees, publiek- en internationaal recht; Maritiem Instituut, more
 • Function: Voluntary Scientific Personnel

  Direct contact at institute:
  E-mail:
 • Antwerp Maritime Academy (HZS), more
 

Projects (5)  Top | Institutes | Publications | Projects 
 • Decree on Integral Water Policy - extension of the Decree of 18 July 2003 on Integral Water Policy, more
 • Development and implementation of an integrated waterpolicy in Flanders by means of a decree on integrated watermanagement, more
 • Ecology Cluster for Overall Waste Re-engineering, more
 • Marine Resources Damage Assessment and Sustainable Management of the North Sea, more
 • Policy research concerning the implementation of OSPAR measures related to dangerous substances, more

Publications (27)  Top | Institutes | Publications | Projects 
  ( 2 peer reviewed ) split up
 • (2005). The impact of EC decision-making on the International Regime for Oil Pollution Damage: the supplementary fund example, in: Maes, F. Marine resource damage assessment: liability and compensation for environmental damage. pp. 85-131. dx.doi.org/10.1007/1-4020-3368-0_6, more
 • Bocken, H.; Maes, F.; Proot, L.; Gonsaeles, G.; Deloddere, S. (2003). Ontwikkelen van technische en juridische procedures die het mogelijk maken de veroorzaakte degradatie van het mariene milieu te evalueren en financieel te verhalen op de vervuiler, in: Maes, F. (Ed.) Beoordeling van mariene degradatie in de Noordzee en voorstellen voor een duurzaam beheer: eindrapport november 2002 (Ministerieel Besluit BA3673, Contract nr. MN/02/71). Scientific Support Plan for a Sustainable Development Policy (SPSD I): Programme "Sustainable Management of the North Sea" = Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling (PODO I): Programma "Duurzaam beheer van de Noordzee", : pp. 641-850, more
 • Bocken, H.; Maes, F.; Proot, L.; Gonsaeles, G.; Deloddere, S. (2004). Ontwikkelen van technische en juridische procedures die het mogelijk maken de veroorzaakte degradatie van het mariene milieu te evalueren en financieel te verhalen op de vervuiler, in: Maes, F. et al. (Ed.) Beoordeling van de mariene degradatie in de Noordzee en voorstellen voor een duurzaam beheer - MARE-DASM. Scientific Support Plan for a Sustainable Development Policy (SPSD I): Programme "Sustainable Management of the North Sea" = Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling (PODO I): Programma "Duurzaam beheer van de Noordzee", : pp. 641-850, more
 • Coppens, J.; Gonsaeles, G.; Somers, E.; Stevens, F. (Ed.) (2013). Wet en duiding: vervoer. Larcier: Brussel. ISBN 9782804446499. 492 pp., more
 • De Smedt, P.; Gonsaeles, G.; Heyman, J.; Maes, F.; Van Bockstal, P.; Vanderstraeten, F. (2004). Dossier milieuwetgeving: integraal waterbeleid in Vlaanderen. Kluwer: Mechelen. ISBN 9059286003. 234 pp., more
 • Gonsaeles, G. (2001). Mariene verontreiniging veroorzaakt door vissersschepen. De Lloyd /(4): 1-4, more
 • Gonsaeles, G. (2001). Het Internationaal Verdrag inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor verontreiniging door bunkerolie. De Lloyd /(4): 4, more
 • Gonsaeles, G. (2002). The operationalisation of sustainable development in the European policy on maritime transport, in: Barudov, S.T. et al. (Ed.) Proceedings of the First International Congress on Mechanical and Electrical Engineering and Technology (MEET 2002) and the Fourth International Conference on Marine Industry (MARIND 2002), Varna, 6-11 October 2002. pp. 219-226, more
 • Gonsaeles, G. (2002). Het UNESCO-verdrag inzake de bescherming van het cultureel erfgoed onder water (deel 1). De Lloyd 20 March: 1-3, more
 • Gonsaeles, G. (2002). Het UNESCO-verdrag inzake de bescherming van het cultureel erfgoed onder water (deel II). De Lloyd 23 May: 1-3, more
 • Gonsaeles, G. (2003). Vlaamse waterbeleidsstructuren als basis voor integraliteit, in: Maes, F. et al. Integraal waterbeleid in Vlaanderen en Nederland. Actualia Milieurecht, 1: pp. 45-70, more
 • Gonsaeles, G. (2004). Het CCR-verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, in: Van Hooydonk, E. (Ed.) Zeeverontreiniging: preventie, bestrijding en aansprakelijkheid. Antwerpse Zeerechtdagen, : pp. 251-267, more
 • Peer reviewed article Gonsaeles, G. (2011). The EU regulatory framework on criminal sanctions for ship-source pollution: a consumer law perspective in accordance with international law. European Journal of Consumer Law = Revue Européenne de Droit de la Consommation 2011: 209-239, more
 • Gonsaeles, G. (2012). Vluchten kan niet meer – Beschouwingen over het stellen van een borgsom of andere financiele zekerheid als voorwaarde voor het bekomen van een toevluchtsoord voor schepen in nood, in: Gonsaeles, G. et al. (Ed.) Met have, goed & schip over de Schelde: Vijftien jaar evolutie inzake havengebeuren, logistiek en scheepvaart in de Scheldemonding. Jumbileumboek Maritiem Symposium. pp. 219-245, more
 • Gonsaeles, G. (2015). SOS … – … Schip in nood – Beschouwingen over de zoektocht naar hulp en bijstand in het licht van de doelstellingen van het Zeerechtverdrag, in: Cliquet, A. et al. (Ed.) Recht door zee: Hedendaags internationaal zee- en maritiem recht: Liber amicorum Eddy Somers. pp. 157-183, more
 • Gonsaeles, G.; Coppens, J. (2012). Inleiding, in: Gonsaeles, G. et al. (Ed.) Met have, goed & schip over de Schelde: Vijftien jaar evolutie inzake havengebeuren, logistiek en scheepvaart in de Scheldemonding. Jumbileumboek Maritiem Symposium. pp. 17-28, more
 • Gonsaeles, G.; Coppens, J. (Ed.) (2012). Met have, goed & schip over de Schelde: Vijftien jaar evolutie inzake havengebeuren, logistiek en scheepvaart in de Scheldemonding. Jumbileumboek Maritiem Symposium. Maklu: Antwerpen/Apeldoorn. ISBN 978-90-466-0445-8. 306 pp., more
 • Gonsaeles, G.; Maes, F. (1999). Gegevensverzameling over de productie, afgifte en inzameling van scheepsbedrijfsafval van de binnenvaart in vier Vlaamse zeehavens en langs de Vlaamse waterwegen. ECOWARE: Ecology Cluster for Overall Waste Re-engineering in Flemish Seaports. Universiteit Gent. Maritiem Instituut: Gent. 108 pp., more
 • Gonsaeles, G.; Vanderstraeten, F. (2003). De verwezenlijking van de milieudoelstellingen in het Vlaamse Gewest, in: Maes, F. et al. Integraal waterbeleid in Vlaanderen en Nederland. Actualia Milieurecht, 1: pp. 223-263, more
 • Maes, F.; Gonsaeles, G.; Buyse, A. (2000). Studie van de afvalstromen afkomstig van de scheepvaart, binnenvaart en goederenbehandeling in de havens van Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge: synthese. ECOWARE: Ecology Cluster for Overall Waste Re-engineering in Flemish Seaports. [S.n.]: [s.l.]. 126 pp., more
 • Maes, F.; Gonsaeles, G.; Le Roy, D.; Konings, F.; Vermeire, I. (2000). Beleidsvoorbereidend onderzoek inzake de implementatie van OSPAR-beslissingen en -aanbevelingen: eindrapport (offerte VMM.AK.1999-2). Maritiem Instituut Universiteit Gent: Gent. 50 + annexes pp., more
 • Maes, F.; Gonsaeles, G.; Buyse, A. (2000). Studie van de afvalstromen afkomstig van de scheepvaart, binnenvaart en goederenbehandeling in de havens van Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge: synthese. ECOWARE: Ecology Cluster for Overall Waste Re-engineering in Flemish Seaports. Universiteit Gent. Maritiem Instituut: Gent. 130 pp., more
 • Maes, F.; Gonsaeles, G.; Buyse, A. (2000). Locatie-analyse van havengebonden afval in de havens van Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge en langs de Vlaamse waterwegen: deelstudie. ECOWARE: Ecology Cluster for Overall Waste Re-engineering in Flemish Seaports. Universiteit Gent. Maritiem Instituut: Gent. 28 pp., more
 • Maes, F.; Gonsaeles, G.; Buyse, A.; Marson, I. (2001). Recommendations, in: Teurelincx, D. et al. (Ed.) ECOWARE: Ecology Cluster for Overall Waste Re-engineering, the innovative approach by the Flemish seaports. pp. 130-133, more
 • Maes, F.; Gonsaeles, G.; Buyse, A. (2001). Preliminary studies in order to develop the ECOWARE system, in: Teurelincx, D. et al. (Ed.) ECOWARE: Ecology Cluster for Overall Waste Re-engineering, the innovative approach by the Flemish seaports. pp. 49-65, more
 • Maes, F.; Gonsaeles, G.; Buyse, A. (2001). Results of the investigation, in: Teurelincx, D. et al. (Ed.) ECOWARE: Ecology Cluster for Overall Waste Re-engineering, the innovative approach by the Flemish seaports. pp. 66-129, more
 • Peer reviewed article Somers, E.; Gonsaeles, G. (2010). The consequences of the sinking of the M/S Erika in European waters: Towards a total loss for international shipping law? J. Marit. Law Commer. 41(1): 57-83, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publications | Projects