IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Drs Poot, Martin

Institute  Top | Institute | Publications 
  Bureau Waardenburg bv - Consultancy for Ecology & Environment, more
  Function: Bird ecology, Statistics

  Direct contact at institute:
  E-mail:
 

Previous institute  Top | Institute | Publications 
  Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), more

Publications (13)  Top | Institute | Publications 
  ( 4 peer reviewed ) split up
 • Fijn, R.C.; Courtens, W.; Verstraete, H.; Poot, M.J.M.; Stienen, E.W.M. (2010). Radio telemetry as an additional tool to study feeding behaviour of breeding Sandwich Tern and Common Tern in the shallow coastal zone of the Netherlands. Bureau Waardenburg/INBO: Culemborg. 1 poster pp., more
 • Peer reviewed article Fijn, R.C.; Wolf, P.; Courtens, W.; Poot, M.J.M.; Stienen, E.W.M. (2011). Dispersie na het broedseizoen, trek en overwintering van Grote Sterns Thalasseus sandvicensis uit de Voordelta = Post-breeding dispersal, migration and wintering of Sandwich Terns Thalasseus sandvicensis from the southwestern part of the Netherlands. Sula 24(3): 121-135, more
 • Peer reviewed article Fijn, R.C.; Wolf, P.; Courtens, W.; Verstraete, H.; Stienen, E.W.M.; Iliszko, L.; Poot, M.J.M. (2014). Post-breeding prospecting trips of adult Sandwich Terns Thalasseus sandvicensis. Bird Study 61(4): 566-571. dx.doi.org/10.1080/00063657.2014.950942. hdl.handle.net/10.1080/00063657.2014.950942, more
 • Fijn, R.C.; Arts, F.A.; de Jong, J.W.; Collier, M.P.; Engels, B.W.R.; Hoekstein, M.; Jonkvorst, R.-J.; Lilipaly, S.; Wolf, P.A.; Gyimesi, A.; Poot, M.J.M. (2015). Verspreiding en abundantie van zeevogels en zeezoogdieren op het Nederlands Continentaal Plat in 2014-2015. Bureau Waardenburg/Delta Project Management: Culemborg. 106 + bijlagen pp., more
 • Peer reviewed article Fijn, R.C.; de Jong, J.; Courtens, W.; Verstraete, H.; Stienen, E.W.M.; Poot, M.J.M. (2017). GPS-tracking and colony observations reveal variation in offshore habitat use and foraging ecology of breeding Sandwich Terns. J. Sea Res. 127: 203-211. https://hdl.handle.net/10.1016/j.seares.2016.11.005, more
 • Peer reviewed article Gyimesi, A.; Boudewijn, T.J.; Buijs, R.-J.; Shamoun-Baranes, J.Z.; de Jong, J.W.; Fijn, R.C.; van Horssen, P.W.; Poot, M.J.M. (2016). Lesser Black-backed Gulls Larus fuscus thriving on a non-marine diet. Bird Study 63(2): 241-249. http://hdl.handle.net/10.1080/00063657.2016.1180341, more
 • Poot, M.J.M.; Krijgsveld, K.L.; Burgers, S.L.G.E.; van Horssen, P.W.; Boudewijn, T.J. (2003). Ontwikkelingen bij watervogels in de Westerschelde in relatie tot mogelijke effecten van de vaargeulverruiming 48'-43': trendanalyse van aantallen watervogels en groei van visdiefkuikens. Bureau Waardenburg Rapport, 02-133. Bureau Waardenburg: Culemborg. 96 + bijlagen pp., more
 • Poot, M.J.M.; van Horssen, P.W.; Witte, R.H.; van Lieshout, S.M.J. (2004). Ruimtelijke analyses van de verspreiding van zeevogels op het NCP in 1991-2002. Verspreidingsbeelden aan de hand van vliegtuigtellingen. Bureau Waardenburg: Culemborg. 76 pp., more
 • Poot, M.J.M.; Heunks, C.; Prinsen, H.A.M.; van Horssen, P.W.; Boudewijn, T.J. (2006). Zeevogels in de Voordelta in 2004/2005 en 2005/2006: Nulmeting in het kader van Monitoring en Evaluatie Programma, Project Mainport Rotterdam - MEP MV2; Perceel 4: Vogels. Bureau Waardenburg Rapport, 06-244. Bureau Waardenburg: Culemborg. 188 pp., more
 • Poot, M.J.M.; Fijn, R.C.; Boudewijn, T.J.; de Jong, J.; van Horssen, P.W.; Japink, M.; Van den boogaard, B.; Bergsma, J.; Stienen, E.W.M.; Courtens, W.; Vanermen, N.; Verstraete, H.; Wolf, P.A.; Hoekstein, M.S.J.; Lilipaly, S.J. (2014). Perceel vogels – Grote stern en visdief, in: Prins, T.C. et al. (Ed.) PMR monitoring natuurcompensatie Voordelta. Eindrapport 1e fase 2009-2013 Deel B. Deltares Report, 1200672-000-ZKS-0043: pp. 419-659, more
 • Poot, M.J.M.; Fijn, R.C.; Boudewijn, T.J.; Heunks, C.; de Jong, J.; Courtens, W.; Verstraete, H.; Vanermen, N.; Stienen, E.W.M.; Wolf, P.A.; Hoekstein, M.S. J.; Lilipaly, S.J. (2015). PMR-NCV Jaarrapport Vogels 2014: Voortgang onderzoek sterns & zee-eenden in de Voordelta en Delta. Bureau Waardenburg Rapport, 15-084. Bureau Waardenburg: Culemborg. 115 pp., more
 • van Moorsel, G.W.N.M.; Bouma, S.; Meijer, M.A.J.M.; Witte, R.H.; Lensink, R.; Poot, M.J.M.; Reitsma, J.M.; van Beek, G.C.W. (2002). Het belang van de ruimtelijke rangschikking van gebieden voor het voorkomen van soorten in de Noordzee en kustwateren : implicaties voor locatiekeuze en succes van herstelmaatregelen. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 01-123. Bureau Waardenburg: AJ Culemborg. 224, bijlage pp., more
 • Wolf, P.; Lilipaly, S.J.; Poot, M.J.M.; Boudewijn, T.J. (2000). Atlas vogelconcentraties en vliegbewegingen Delta: onderzoek naar het nachtelijk gebruik van hoogwatervluchtplaatsen door steltlopers rond de Oosterschelde. Bureau Waardenburg Rapport, 00-023. Bureau Waardenburg: Culemborg. 54 pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications