IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Dr Anselin, Anny

Institute  Top | Institute | Publications | Projects | Datasets 
  Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Afdeling Biodiversiteit en Natuurlijk Milieu; Onderzoeksgroep Soortendiversiteit, more
  Function: Populatie- en verspreidingsecologie

  Direct contact at institute:
  Tel.: +32-(0)2-525 02 07
  Fax: +32-(0)2-558 18 05
  E-mail:
 

Projects (9)  Top | Institute | Publications | Projects | Datasets 
 • Beheersproblematiekmet betrekking tot verwilderde en exotische watervogels, more
 • Kosten monitoring natuurwaarden 2000, more
 • Monitoring van Bijzondere Broedvogels in Vlaanderen, more
 • Monitoring van watervogels in het Natura 2000 netwerk en in de Ramsargebieden, more
 • Onderzoek naar broedsucces, overleving en habitatvereisten van broedvogelsoorten in Vlaanderen: trendverklaring Common Bird Census, more
 • Opstellen van een broedvogelatlas voor Vlaanderen, more
 • Ruimtelijke spreiding van soortendiversiteit bij hogere planten, libellen, dagvlinders, vogels en amfibieën en reptielen in Vlaanderen, more
 • Strategisch project monitoring en inventarisatie, more
 • Vlaamse Ornithologische studiedag 2004, more

Datasets (4)  Top | Institute | Publications | Projects | Datasets 
 • ME-2f. Counts of Canada Geese in winter along the Zeeschelde, Belgium, more
 • Bird tracking - GPS tracking of Western Marsh Harriers breeding near the Belgium-Netherlands border, more
 • Broedvogels - Atlas of the breeding birds in Flanders 2000-2002, more
 • The atlas of Flemish breeding birds 2000-2002, more

Publications (60)  Top | Institute | Publications | Projects | Datasets 
  ( 13 peer reviewed ) split up
 • Adriaens, P.; Anselin, A.; Decleer, K.; Devos, K.; Goethals, V.; Spanoghe, G.; Stienen, E.; Vermeersch, G. (2007). Vogels: Bijlage 1 vogelrichtlijn en belangrijke trekvogels, in: Decleer, K. (Ed.) Europees beschermde natuur in Vlaanderen en het Belgisch deel van de Noordzee: habitattypen: dier- en plantensoorten. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2007.01: pp. 421-519, more
 • Aelterman, B.; Azijn, K.; Anselin, A.; Everaert, J.; Mouton, A.; Stienen, E.; Vanden Borre, J.; Vanermen, N.; Wouters, J.; Desmet, P. (2014). LifeWatch INBO: building a terrestrial and freshwater observatory in Flanders, Belgium. Poster presented at the pro-iBiosphere Final Event, June 10-12, 2014. INBO: Brussel. 1 poster pp., more
 • Anselin, A. (2003). De nieuwe start van het BBV project en over het wel en wee van enkele zeldzame soorten: Paapje, Tapuit en Grauwe Klauwier. Vogelnieuws 5: 13-18, more
 • Anselin, A. (2007). Het project Bijzondere Broedvogels Vlaanderen. Vogelnieuws : ornithologische nieuwsbrief van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 8: 9-11, more
 • Anselin, A. (2010). Enkele resultaten van het Project Bijzondere Broedvogels voor 2008 en 2009. Vogelnieuws 15: 19-26, more
 • Anselin, A. (2013). Mia, Jozef en Peter: met een zendertje door het leven. Vogelnieuws 21: 10-13, more
 • Anselin, A. (2015). Ecologisch onderzoek van de bruine kiekendief. Terugmeldingen en het LifeWatch zenderproject. Vogelnieuws 24: 8-11, more
 • Anselin, A.; Meire, P.; Geers, P. (1995). Broedvogelmonitoring in de buitendijkse gebieden langs de Zeeschelde: resultaten van het seizoen 1994. Rapporten van het instituut voor natuurbehoud, 1995(09). Instituut voor Natuurbehoud: Hasselt. 10 + bijlage pp., more
 • Anselin, A.; Geers, P.; Meire, P. (1997). Broedvogelmonitoring langs de Zeeschelde: resultaten, evaluatie en toekomstperspectieven van 3 jaar Punt-Transect-Tellingen. Rapporten van het instituut voor natuurbehoud, 1997(09). Instituut voor Natuurbehoud: [s.l.]. 23,26 pp., more
 • Anselin, A.; Devos, K.; Meire, P.; Kuijken, E. (1999). The new breeding bird monitoring scheme in Flanders (Belgium) as a tool in nature conservation and management. : 109-115, more
 • Anselin, A.; Devos, K.; Vermeersch, G.; Stienen, E.; Onkelinx, T. (2013). Toelichting bij het opstellen van de rapportage in het kader van Artikel 12 van de Vogelrichtlijn en status van vogelsoorten met instandhoudings-populatiedoelen en van typische vogelsoorten van Natura 2000 habitattypes. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2014.1567208. INBO: Brussel. 47 + Annexes pp., more
 • Anselin, A.; Castelijns, H.; Degraeve, K.; T'Jollyn, F.; Janssens, K. (2016). Onderzoek naar de bruine kiekendief Winternieuws, lentenieuws en nieuwe geloggerde vogels. Vogelnieuws 26, more
 • Anselin, A.; Cooleman, S. (2007). Wintertelling van de Canadese Gans in Vlaanderen, januari 2007. Vogelnieuws : ornithologische nieuwsbrief van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 8: 28-32, more
 • Anselin, A.; Cooleman, S. (2007). Wintertelling van de Canadese Gans, Branta canadensis in Vlaanderen (2007). Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2007.9. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 16 pp., more
 • Anselin, A.; Desmet, J. (1980). Ornithologisch jaarboek van het Brugse 1979-1980. Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubescherming: Brugge. 119 pp., more
 • Peer reviewed article Anselin, A.; Devos, K. (2005). Wintertellingen van verwilderde ganzen in Vlaanderen met bijzondere aandacht voor de Canadese gans Branta canadensis. Natuur.Oriolus 71(Bijlage): 90-102, more
 • Peer reviewed article Anselin, A.; Devos, K. (2005). Wintertellingen van verwilderde ganzen in Vlaanderen, met bijzondere aandacht voor de Canadese gans Branta canadensis, in: Devos, K. et al. (Ed.) Ganzen. Natuur.Oriolus, 71(Bijlage): pp. 90-102, more
 • Peer reviewed article Anselin, A.; Devos, K. (2005). Wintertellingen van verwilderde ganzen in Vlaanderen, met bijzondere aandacht voor de Canadese gans Branta canadensis. Natuur.Oriolus 71(Bijlage): 90-102, more
 • Peer reviewed article Anselin, A.; Vermeersch, G. (2005). De status van broedende verwilderde ganzen in Vlaanderen, in: Devos, K. et al. (Ed.) Ganzen. Natuur.Oriolus, 71(Bijlage): pp. 111-120, more
 • Peer reviewed article Anselin, A.; Vermeersch, G. (2005). De status van broedende verwilderde ganzen in Vlaanderen. Natuur.Oriolus 71(Bijlage): 111-120, more
 • Anselin, A.; Vermeersch, G.; Devos, K. (2007). Over Speciale Beschermingszones, instandhoudingsdoelstellingen, en broedvogelatlas- en monitoringgegevens. Vogelnieuws : ornithologische nieuwsbrief van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 9: 22-26, more
 • Peer reviewed article Beck, O.; Anselin, A. (2005). Beheer van verwilderde ganzenpopulaties in Vlaanderen, in: Devos, K. et al. (Ed.) Ganzen. Natuur.Oriolus, 71(Bijlage): pp. 166-169, more
 • Peer reviewed article Beck, O.; Anselin, A. (2005). Beheer van verwilderde ganzenpopulaties in Vlaanderen. Natuur.Oriolus 71(Bijlage): 166-169, more
 • Boeye, D.; Gryseels, M.; Anselin, A. (2004). Moerassen en open water, in: Hermy, M. et al. Natuurbeheer. pp. 153-189, more
 • Peer reviewed article Cooleman, S.; Anselin, A.; Beck, O.; Kuijken, E.; Lens, L. (2005). Verplaatsingen en mortaliteit van Canadese ganzen Branta canadensis in Vlaanderen, in: Devos, K. et al. (Ed.) Ganzen. Natuur.Oriolus, 71(Bijlage): pp. 152-160, more
 • Peer reviewed article Cooleman, S.; Anselin, A.; Beck, O.; Kuijken, E.; Lens, L. (2005). Verplaatsingen en mortaliteit van Canadese ganzen Branta canadensis in Vlaanderen. Natuur.Oriolus 71(Bijlage): 152-160, more
 • De Knijf, G.; Meire, P.; Anselin, A. (1996). Evaluatie van coderingssystemen voor aquatische macro-invertebraten in functie van databeheer. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 96.30. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 48 pp., more
 • Decleer, K.; Anselin, A.; Bauwens, D.; Ronse, A.; Van Landuyt, W.; Stieperaere, H.; Coeck, J.; Buysse, D.; Van Thuyne, G.; Belpaire, C.; Stienen, E.; Courtens, W.; Haelters, J.; Kerckhof, F.; Thomaes, A.; De Knijf, G. (2007). Dieren en planten: Bijlage 2 en 4 habitatrichtlijn, in: Decleer, K. (Ed.) Europees beschermde natuur in Vlaanderen en het Belgisch deel van de Noordzee: habitattypen: dier- en plantensoorten. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2007.01: pp. 361-419, more
 • Devillers, P.; Roggeman, W.; Tricot, J.; Del Marmol, P.; Kerwijn, C.; Jacob, J.-P.; Anselin, A. (1988). Atlas van de Belgische broedvogels. Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen: Brussel. 395 pp., more
 • Peer reviewed article Devos, K.; Vermeersch, G.; Anselin, A.; Kuijken, E.; De Scheemaeker, F.; Gabriëls, J.; Hamelinck, W. (2005). Verspreiding en populatie-ontwikkeling van broedende grauwe ganzen Anser anser in Vlaanderen, in: Devos, K. et al. (Ed.) Ganzen. Natuur.Oriolus, 71(Bijlage): pp. 104-110, more
 • Peer reviewed article Devos, K.; Vermeersch, G.; Anselin, A.; Kuijken, E.; De Scheemaeker, F.; Gabriëls, J.; Hamelinck, W. (2005). Verspreiding en populatie-ontwikkeling van broedende grauwe ganzen Anser anser in Vlaanderen. Natuur.Oriolus 71(Bijlage): 104-110, more
 • Peer reviewed article Devos, K.; Anselin, A.; Driessens, G.; Herremans, M.; Onkelinx, T.; Spanoghe, G.; Stienen, E.; T’Jollyn, F.; Vermeersch, G.; Maes, D. (2016). De IUCN Rode Lijst van de broedvogels in Vlaanderen (2016). Natuur.Oriolus 82(4): 109-122, more
 • Devos, K.; Vermeersch, G.; Anselin, A. (Ed.) (2013). Vogelnieuws 21. Vogelnieuws: Ornithologische Nieuwsbrief van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 21. Instituut voor Bos en Natuuronderzoek: Brussel. 32 pp., more
 • Devos, K.; Vermeersch, G.; Anselin, A. (Ed.) (2013). Vogelnieuws 20. Vogelnieuws: Ornithologische Nieuwsbrief van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 20. Instituut voor Bos en Natuuronderzoek: Brussel. 32 pp., more
 • Devos, K.; Vermeersch, G.; Anselin, A. (Ed.) (2014). Vogelnieuws 22. Vogelnieuws: Ornithologische Nieuwsbrief van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 22. Instituut voor Bos en Natuuronderzoek: Brussel. 32 pp., more
 • Devos, K.; Meire, P.; Anselin, A. (1997). Overwinterende watervogels in Oost-Vlaanderen. Ommekeer 1997: 10-17, more
 • Geers, P.; Anselin, A.; Meire, P. (1996). Broedvogelmonitoring in de buitendijkse gebieden langs de Zeeschelde: verslag telseizoen 1995. Rapport Instituut voor Natuurbehoud. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. , more
 • Maes, D.; Adriaens, D.; van der Meulen, M.; Poelmans, L.; Van Landuyt, W.; Anselin, A.; Casaer, J.; De Knijf, G.; Devos, K.; Packet, J.; Speybroeck, J.; Stienen, E.; Stuyck, J.; Thomaes, A.; T'Jollyn, F.; Van Daele, T.; Van Den Berge, K.; Van Elegem, B.; Vermeersch, G.; Wils, C.; Pollet, M. (2015). Afbakenen van potentiële leefgebiedenkaarten voor Europese en Vlaamse prioritaire soorten in het kader van de voortoets. Versie 2.0. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2015.10201559. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 170 pp., more
 • Meire, P.; Ysebaert, T.J.; Hoffmann, M.; Van den Balck, E.; Devos, K.; Samanya, R.; Deregge, N.; Van Waeyenberge, J.; Anselin, A.; Rossaert, G.; Kuyken, E. (1995). Ecologisch onderzoek in de Zeeschelde door het Instituut voor Natuurbehoud: onderbouwing van natuurherstel en natuurontwikkeling. Biol. Jb. Dodonaea 62: 27-47, more
 • Meire, P.; Anselin, A.; Hoffmann, M.; Devos, K.; Kuijken, E. (1998). Voorstel tot compensatie van het vogelrichtlijngebied 'schorren en polders van de beneden-schelde' als gevolg van de aanleg van het deurganckdok te doel. Rapporten van het instituut voor natuurbehoud, 1998(90). Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 5 pp., more
 • Spanoghe, G.; Decleer, K.; Anselin, A. (2003). Instandhoudingsdoelstellingen voor de europese vogelrichtlijngebieden (sbz-v) "2.1 westkust", 3.2 poldercomplex" en "3.3 het zwin" en de kandidaat-europese habitatgebieden (sbz-h) "be2500001 (1-33) duingebieden inclusief ijzermonding en zwin" en "be250000. Verslag van het Instituut voor Natuurbehoud, 2003(12). Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 147,bijlagen pp., more
 • Spanoghe, G.; Decleer, K.; Anselin, A. (2003). Instandhoudingsdoelstellingen voor de Europese Vogelrichtlijngebieden (SBZ-V) “2.1 Westkust”, “3.2 Poldercomplex” en “3.3 Het Zwin” en de kandidaat-Europese Habitatgebieden (SBZ-H): “BE2500001 (1-33) duingebieden inclusief Ijzermonding en Zwin” en “BE2500002 (1-31) polders”. Verslag van het Instituut voor Natuurbehoud, 2003.12. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 147 + 9 p. Maps pp., more
 • Van den Bossche, W.; Meire, P.; Anselin, A.; Orbie, G.; Kuijken, E. (1995). Het voorkomen van sternen als broedvogels langs de Belgische kust. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 95.15(15). Instituut voor Natuurbehoud: Hasselt. , more
 • Van den Bossche, W.; Meire, P.; Anselin, A.; De Putter, G.; Orbie, G.; Kuijken, E. (1995). Het voorkomen van gestrande zeevogels langs de Vlaamse kust,oktober 1994-maart 1995. [S.n.]: [s.l.]. , more
 • Van den Bossche, W.; Meire, P.; Anselin, A.; Kuijken, E.; De Putter, G.; Orbie, G.; Willemijns, F. (1995). Ontwikkeling en toekomst van sternenkolonies aan de Belgische kust. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 95.03. Instituut voor Natuurbehoud: Hasselt. 50 pp., more
 • Van Waeyenberge, J.; Anselin, A.; Meire, P. (1999). Aantallen, verspreiding en ecologie van de broedvogels in de buitendijkse gebieden langs de Zeeschelde = Numbers, distribution and ecology of breeding birds in tidal areas along the Zeeschelde. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 1999(16). Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 158 pp., more
 • Vanallermeersch, R.; Hoffmann, M.; Anselin, A.; Meire, P. (1997). Advies van het Instituut voor Natuurbehoud omtrent het maaibeheer op de Sigmadijken in het Zeescheldebekken. Rapporten van het instituut voor natuurbehoud, I.N.97.05. Instituut voor Natuurbehoud: [s.l.]. 16 + bijlage pp., more
 • Verbessem, I.; Gyselings, R.; Van den Neucker, T.; Van den Bergh, E.; Anselin, A. (2007). 11 Jaar Punt Transect Tellingen langs de Zeeschelde (1994-2004). Vogelnieuws 8: 12-15, more
 • Verboven, A.; Anselin, A. (1978). Waarnemingen en vondsten. Tuimelaar 5(3): 20-22, more
 • Vermeersch, G.; Anselin, A.; Devos, K.; Herremans, M.; Stevens, J.; Gabriëls, J.; Van der Krieken, B. (2004). Atlas van de Vlaamse broedvogels 2000-2002. Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud, 23. Instituut voor Natuurbehoud, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Afdeling Natuur en Natuurpunt vzw: Brussel. ISBN 90-403-0215-4. 495 pp., more
 • Vermeersch, G.; Anselin, A.; Devos, K. (2006). Bijzondere broedvogels in Vlaanderen in de periode 1994-2005; Populatietrends en recente status van zeldzame, kolonievormende en exotische broedvogels in Vlaanderen. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 64 pp., more
 • Vermeersch, G.; Devos, K.; Anselin, A. (2010). Vogelnieuws 15. Vogelnieuws : ornithologische nieuwsbrief van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 15. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 32 pp., more
 • Vermeersch, G.; Devos, K.; Anselin, A. (2011). Vogelnieuws 17. Vogelnieuws : ornithologische nieuwsbrief van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 17. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 32 pp., more
 • Vermeersch, G.; Devos, K.; Anselin, A. (Ed.) (2014). Vogelnieuws 23. Vogelnieuws: Ornithologische Nieuwsbrief van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 23. Instituut voor Bos en Natuuronderzoek: Brussel. 20 pp., more
 • Vermeersch, G.; Anselin, A. (2009). Broedvogels in Vlaanderen in 2006-2007. Recente status en trends van Bijzondere Broedvogels en soorten van de Vlaamse Rode Lijst en/of Bijlage I van de Europese Vogelrichtlijn. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 3. [S.n.]: Brussel. 99 pp., more
 • Peer reviewed article Vermeersch, G.; Flamant, R.; Anselin, A. (2002). Kokmeeuw Larus ridibundus, zwartkopmeeuw Larus melanocephalus en stormmeeuw Larus canus als broedvogels in Vlaanderen, in: Natuur.oriolus. Themanummer Meeuwen. Natuur.Oriolus, 68(3): pp. 111-119, more
 • Ysebaert, T.; Meire, P.; Seys, J.; Hoffmann, M.; Devos, K.; Anselin, A. (1998). Waterbird communities along the ologi-/mesohaline - freshwater tidal zone of the schelde estuary: influenced by human activities?, in: ECSA 29 Symposium. Estuarine Research and Management in Developed and Developping countries: Joint ECSA and CERM symposium at the University of Port Elizabeth 13-17 July 1998. Abstract book. pp. 143, more
 • Ysebaert, T.J.; Devos, K.; Anselin, A.; Meire, P.; Kuijken, E. (1998). Watervogels langs de Zeeschelde 1995/1996. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 98.16. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 43 pp., more
 • Ysebaert, T.J.; Devos, K.; Anselin, A.; Meire, P.; Kuijken, E. (1999). Watervogels langs de Zeeschelde 1996/1997. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 99.10. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 48 pp., more
 • Ysebaert, T.J.; Devos, K.; Anselin, A.; Meire, P.; Kuijken, E. (1999). Watervogels langs de Zeeschelde 1996/1997. Rapporten van het instituut voor natuurbehoud, 1999(10). Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 48 pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications | Projects | Datasets