IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Dr Bogaert, Dirk

Institute  Top | Institute | Publications | Project 
  Sociale Hogeschool Gent (KVMW), more
 

Previous institute  Top | Institute | Publications | Project 
  Universiteit Gent; Faculteit Rechtsgeleerdheid; Vakgroep Europees, publiek- en internationaal recht; Maritiem Instituut, more
  Function: Scientific Staff


Project  Top | Institute | Publications | Project 
 • Coastal Research Policy Integration, more

Publications (29)  Top | Institute | Publications | Project 
  ( 4 peer reviewed ) split up
 • Bogaert, D. (2004). Natuurbeleid in Vlaanderen: natuurontwikkeling en draagvlak als vernieuwingen?. PhD Thesis. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. ISBN 90-403-0206-5. 337 pp., more
 • Bogaert, D. (2007). Debat: Architect, ontwerper en onderzoeker? Reflecties bij twee projecten over de Belgische Noordzee: GAUFRE en M.U.D., in: Dudal, R. et al. (Ed.) Achtergrond 3: Architect / Ontwerper / Onderzoeker? Casus Mare Meum: een oefening op zee. pp. 63-70, more
 • Bogaert, D. (2008). Vraagstelling, analysekader en onderzoeksmethode, in: Bogaert, D. et al. (Ed.) Kustzonebeleid: samen in zee? Beleidsprocessen voor Belgische mariene beschermde gebieden en het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Strand en Dijk. pp. 11-20, more
 • Bogaert, D.; Cliquet, A.; De Zitter, M. (2002). Gerommel in de polder: een onderzoek naar samengaan van landbouw en natuur in Uitkerke (Blankenberge), in: De Grote Rede 6. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 6: pp. 10-13, more
 • Bogaert, D.; Cliquet, A.; De Waen, D.; Maes, F. (2008). The designation of marine protected areas in Belgium: an analysis of the decision making process, in: Bogaert, D. et al. (Ed.) Who rules the coast? Policy processes in Belgian MPAs and beach spatial planning. pp. 57-105, more
 • Bogaert, D.; De Beelde, T.; De Cocker, J.; De Groote, M.; De Mol, R.; Hendrickx, F.; Meuris, L.; Moors, M.; Van de Woestijne, S.; Verhellen, G. (2008). De Damvallei: een bloeiend verhaal. Natuurpunt: Mechelen. 175 pp., more
 • Bogaert, D.; Cliquet, A.; De Waen, D.; Maes, F. (2008). De afbakening van de mariene beschermde gebieden in België: een beleidsanalyse, in: Bogaert, D. et al. (Ed.) Kustzonebeleid: samen in zee? Beleidsprocessen voor Belgische mariene beschermde gebieden en het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Strand en Dijk. pp. 59-108, more
 • Peer reviewed article Bogaert, D.; Cliquet, A.; Maes, F. (2009). Designation of marine protected areas in Belgium: a legal and ecological success? Mar. Policy 33(6): 878-886. dx.doi.org/10.1016/j.marpol.2009.04.020, more
 • Bogaert, D.; Cliquet, A.; Maes, F. (2008). Inleiding, in: Bogaert, D. et al. (Ed.) Kustzonebeleid: samen in zee? Beleidsprocessen voor Belgische mariene beschermde gebieden en het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Strand en Dijk. pp. 9-10, more
 • Bogaert, D.; Cliquet, A.; Maes, F. (Ed.) (2008). Kustzonebeleid: samen in zee? Beleidsprocessen voor Belgische mariene beschermde gebieden en het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Strand en Dijk. Maklu: Antwerpen. ISBN 978-090-466-0216-4. 190 pp., more
 • Bogaert, D.; De Waen, D. (2008). Research questions, framework for analysis and methodology, in: Bogaert, D. et al. (Ed.) Who rules the coast? Policy processes in Belgian MPAs and beach spatial planning. pp. 11-20, more
 • Bogaert, D.; De Waen, D. (2008). Het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) Strand en Dijk: een analyse van het besluitvormingsproces, in: Bogaert, D. et al. (Ed.) Kustzonebeleid: samen in zee? Beleidsprocessen voor Belgische mariene beschermde gebieden en het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Strand en Dijk. pp. 139-180, more
 • Bogaert, D.; De Waen, D. (2008). The Provincial Spatial Implementation Plan (PRUP) for Beaches and Dikes: an analysis of the decision making process, in: Bogaert, D. et al. (Ed.) Who rules the coast? Policy processes in Belgian MPAs and beach spatial planning. pp. 137-176, more
 • Bogaert, D.; Maes, F. (2008). Conclusions and recommendations, in: Bogaert, D. et al. (Ed.) Who rules the coast? Policy processes in Belgian MPAs and beach spatial planning. pp. 177-184, more
 • Bogaert, D.; Maes, F. (2008). Conclusies en aanbevelingen, in: Bogaert, D. et al. (Ed.) Kustzonebeleid: samen in zee? Beleidsprocessen voor Belgische mariene beschermde gebieden en het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Strand en Dijk. pp. 181-188, more
 • Bogaert, D.; Maes, F. (Ed.) (2008). Who rules the coast? Policy processes in Belgian MPAs and beach spatial planning. Maklu: Antwerpen. ISBN 978-90-466-0174-7. 187 pp., more
 • Cliquet, A.; Bogaert, D.; De Waen, D.; Maes, F. (2007). The designation of marine protected areas in Belgium: From government to governance?, in: Proceedings MARE Conferentie People and the Sea IV: Who owns the Coast? 5-7 July 2007, Amsterdam, The Netherlands. pp. 1-10, more
 • Cliquet, A.; Bogaert, D.; De Waen, D.; Maes, F. (2008). De afbakening van Natura 2000-sites in de BNZ: een stap vooruit of een lege doos? Institutionele en wettelijke context [POSTER]. Universiteit Gent. Maritiem Instituut: Gent. 1 poster pp., more
 • Cliquet, A.; Bogaert, D.; Rabaut, M. (2008). Implementation of Natura 2000 in the marine environment: a Belgian case study, in: LITTORAL 2008. A Changing Coast: Challenge for the Environmental Policies. Proceedings. 9th International Conference, November 25-28, 2008, Venice, Italy [CD-ROM]. pp. 1-9, more
 • Peer reviewed article Cliquet, A.; Kervarec, F.; Bogaert, D.; Maes, F.; Queffelec, B. (2010). Legitimacy issues in public participation in coastal decision making processes: case studies from Belgium and France. Ocean Coast. Manag. 53(12): 760-768. dx.doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2010.10.015, more
 • Peer reviewed article Cliquet, A.; Bogaert, D. (2006). Mariene beschermde gebieden in het Belgisch deel van de Noordzee: een eerste stap in de richting van het behoud van de mariene biodiversiteit? Tijdschr. Milieur. 15: 165-171, more
 • Cliquet, A.; Bogaert, D.; Maes, F. (2008). Het wettelijke kader voor mariene beschermde gebieden in België, in: Bogaert, D. et al. (Ed.) Kustzonebeleid: samen in zee? Beleidsprocessen voor Belgische mariene beschermde gebieden en het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Strand en Dijk. pp. 21-58, more
 • Cliquet, A.; Bogaert, D.; Maes, F. (2008). The legal framework for marine protected areas in Belgium, in: Bogaert, D. et al. (Ed.) Who rules the coast? Policy processes in Belgian MPAs and beach spatial planning. pp. 21-56, more
 • Defoort, P.-J.; Bogaert, D. (2008). Het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) Strand en Dijk: een juridisch-technische analyse, in: Bogaert, D. et al. (Ed.) Kustzonebeleid: samen in zee? Beleidsprocessen voor Belgische mariene beschermde gebieden en het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Strand en Dijk. pp. 109-138, more
 • Defoort, P.-J.; Bogaert, D. (2008). The Provincial RUP for Beaches and Dikes: a legal technical analysis, in: Bogaert, D. et al. (Ed.) Who rules the coast? Policy processes in Belgian MPAs and beach spatial planning. pp. 107-135, more
 • Maes, F.; Cliquet, A.; Bogaert, D.; Calewaert, J.-B. (2008). Een huis met expertise in interdisciplinair onderzoek over zee- en milieurecht. Het Maritiem Instituut (UGent), in: Goffin, A. et al. (Ed.) UGent aan Zee. pp. 78-85, more
 • Maes, F.; Bogaert, D. (2008). Introduction, in: Bogaert, D. et al. (Ed.) Who rules the coast? Policy processes in Belgian MPAs and beach spatial planning. pp. 9-10, more
 • Peer reviewed article Rabaut, M.; Degraer, S.; Schrijvers, J.; Derous, S.; Bogaert, D.; Maes, F.; Vincx, M.; Cliquet, A. (2009). Policy analysis of the MPA-process in temperate continental shelf areas. Aquat. Conserv. 19(5): 596-608. dx.doi.org/10.1002/aqc.985, more
 • Rabaut, M.; Degraer, S.; Schrijvers, J.; Derous, S.; Bogaert, D.; Maes, F.; Vincx, M.; Cliquet, A. (2009). Policy analysis of the MPA-process in temperate continental shelf areas, in: Rabaut, M. Lanice conchilega, fisheries and marine conservation: Towards an ecosystem approach to marine management. pp. 149-173, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications | Project