IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Mr Coosen, Jon

Previous institute  Top | Publications | Projects 
  Projectdirectie ontwikkelingsschets Schelde-estuarium 2010 (ProSes 2010), more
  Function: Programmamanager natuurlijkheid


Projects (2)  Top | Publications | Projects 
 • Scheldt Estuary Development Outline 2010: Accessibility Program, more
 • Scheldt Estuary Development Outline 2010: Natural quality Program, more

Publications (40)  Top | Publications | Projects 
  ( 16 peer reviewed ) split up
 • Peer reviewed article Adriaanse, L.A.; Coosen, J. (1991). Beach and dune nourishment and environmental aspects. Coast. Eng. 16(1): 129-146. http://hdl.handle.net/10.1016/0378-3839(91)90056-M, more
 • Boeije, R.C.; Coosen, J.; Meire, P.; Pieters, T.; Smit, H.; van Westen, C.J. (1992). Perspectief voor het Schelde-Estuarium = Prospects for the Scheldt estuary. Report DGW (Directorate-General for Public Works and Water Management), 92.034. Instituut voor Natuurbehoud/Rijkswaterstaat. Dienst getijdewateren: Middelburg. 20 pp., more
 • Peer reviewed article Coosen, J. (1986). Biomass and density fluctuations of the macrozoobenthos of the intertidal flats in the Oosterschelde, the Netherlands. Hydrobiologia 142: 338, more
 • Coosen, J. (1986). Biomass and density fluctuations of the macrozoobenthos of the intertidal flats in the Oosterschelde, the Netherlands, in: Heip, C.H.R. et al. (1987). Long-term changes in coastal benthic communities: proceedings of a symposium, held in Brussels, Belgium, December 9-12, 1985. Developments in Hydrobiology, 38: pp. 338, more
 • Coosen, J.; Meire, P.; Stuart, J.J.; Seys, J. (1990). Trophic relationships in brackish lake Veere: the role of macrophytes, in: Barnes, M. et al. (Ed.) Trophic Relationships in the Marine Environment: Proceedings of the 24th European Marine Biology Symposium. pp. 404-423, more
 • Peer reviewed article Coosen, J.; Twisk, F.; van der Tol, M.W.M.; Lambeck, R.H.D.; van Stralen, M.R.; Meire, P.M. (1994). Variability in stock assessment of cockles (Cerastoderma edule L.) in the Oosterschelde (in 1980-1990), in relation to environmental factors. Hydrobiologia 282(1): 381-395. hdl.handle.net/10.1007/BF00024643, more
 • Peer reviewed article Coosen, J.; Twisk, F.; van der Tol, M.W.M.; Lambeck, R.H.D.; van Stralen, M.R.; Meire, P.M. (1994). Variability in stock assessment of cockles (Cerastoderma edule L.) in the Oosterschelde (in 1980-1990), in relation to environmental factors, in: Nienhuis, P.H. et al. (Ed.) The Oosterschelde Estuary (The Netherlands): a case-study of a changing ecosystem. Hydrobiologia, 97: pp. 381-395, more
 • Peer reviewed article Coosen, J.; Seys, J.; Meire, P.M.; Craeymeersch, J.A. (1994). Effect of sedimentological and hydrodynamical changes in the intertidal areas of the Oosterschelde estuary (SW Netherlands) on distribution, density and biomass of five common macrobenthic species: Spio martinensis (Mesnil), Hydrobia ulvae (Pennant), Arenicola marina (L.), Scoloplos armiger (Muller) and Bathyporeia sp. Hydrobiologia 282-283: 235-249. hdl.handle.net/10.1007/BF00024633, more
 • Peer reviewed article Coosen, J.; Seys, J.; Meire, P.M.; Craeymeersch, J.A. (1994). Effect of sedimentological and hydrodynamical changes in the intertidal areas of the Oosterschelde estuary (SW Netherlands) on distribution, density and biomass of five common macrobenthic species: Spio martinensis (Mesnil), Hydrobia ulvae (Pennant), Arenicola marina (L.), Scoloplos armiger (Muller) and Bathyporeia sp, in: Nienhuis, P.H. et al. (Ed.) The Oosterschelde Estuary (The Netherlands): a case-study of a changing ecosystem. Hydrobiologia, 97: pp. 235-249, more
 • Coosen, J.; Van den Bergh, E.; Ysebaert, T.J.; Meire, P. (2001). Het Schelde-estuarium: toekomstvisie, in: De Schelde een rivier met vele gezichten. De Levende Natuur: tijdschrift voor Natuurbehoud en Natuurbeheer, 102(2): pp. 101-104, more
 • Coosen, J.; de Jong, L.; van Pagee, H. (2009). Deltaverbanden: Waterhuishoudkundige samenhang en interacties in de Zuidwestelijke Delta: Kansen voor synergie. Stuurgroep Zuidwestelijke Delta: [s.l.]. 42 pp., more
 • Coosen, J.; Mees, J.; Seys, J.; Fockedey, N. (Ed.) (2006). Studiedag: De Vlakte van de Raan van onder het stof gehaald, Oostende, 13 oktober 2006. VLIZ Special Publication, 35. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. III, 135 pp., more
 • Coosen, J.; De Groote, M. (2003). Strategische milieueffectrapportage: consultatiedocument. ProSes: Bergen op Zoom. 31 pp., more
 • Peer reviewed article Coosen, J.; Leewis, R.J. (1984). Response of macrozoobenthos to a temporal lowering of chlorinity: a large-scale field experiment in the Dutch Delta Area. Wat. Sci. Tech. 16: 141-150, more
 • Coosen, J.; Smaal, A.C. (1985). Jaargemiddelde biomassa en activiteit van de dominante bodemdieren in de Oosterschelde. Interimrapport Balans, 1985(12). Delta Instituut voor Hydrobiologisch Onderzoek: Yerseke. 82 pp., more
 • Coosen, J.; Stikvoort, E. (1994). Bodemdieren litoraal Platen van Valkenisse, Slikken van Waarde, Baalhoek en Saeftinge, september 1990. Werkdocument RIKZ, AB-94.893x. [S.n.]: Middelburg. , more
 • Coosen, J.; Storm, C. (1997). Nieuwe en oude alternatieven voor Natuur Herstel Westerschelde. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat. Directie Zeeland: [s.l.]. 8 pp., more
 • Coosen, J.; Storm, K. (2000). Veiligheid, toegankelijkheid en natuurlijkheid van het Schelde-estuarium: nu en in de toekomst. Otar 85(12): 398-401, more
 • Essink, K.; Beukema, J.J.; Coosen, J.; Craeymeersch, J.A.; Ducrotoy, J.-P.; Michaelis, H.; Robineau, B. (1991). Population dynamics of the bivalve mollusc Scrobicularia plana da Costa: comparisons in time and space, in: Elliott, M. et al. (Ed.) Estuaries and Coasts: Spatial and Temporal Intercomparisons. ECSA 19 Symposium, University of Caen, France. pp. 167-172, more
 • Iedema, C.W.; Coosen, J.; Stronkhorst, J.; van Haperen, A.; Mooij, R.; Beijersbergen, J. (1987). Werkgroep waterbeheer Westerschelde: natuur en ecologie van de Westerschelde. [S.n.]: Middelburg. 40 + bijlagen pp., more
 • Klap, V.A.; Verbeek, H.; Coosen, J. (2007). Wie ontwart de gordiaanse knoop Westerschelde? Water (Den Haag, 1991) 121: 10-12, more
 • Löffler, M.; Coosen, J. (1995). Ecological impact of sand replenishment, in: Healy, M.G. et al. (Ed.) Directions in European coastal management. pp. 291-299, more
 • Meire, P.; Seys, J.; Ysebaert, T.J.; Coosen, J. (1991). A comparison of the macrobenthic distribution and community structure between two estuaries in SW Netherlands, in: Elliott, M. et al. (Ed.) Estuaries and Coasts: Spatial and Temporal Intercomparisons. ECSA 19 Symposium, University of Caen, France. pp. 221-230, more
 • Peer reviewed article Meire, P.; Seys, J.; Buijs, J.; Coosen, J. (1994). Spatial and temporal patterns of intertidal macrobenthic populations in the Oosterschelde: are they influenced by the construction of the storm-surge barrier? Hydrobiologia 282-283: 157-182, more
 • Peer reviewed article Meire, P.; Seys, J.; Buijs, J.; Coosen, J. (1994). Spatial and temporal patterns of intertidal macrobenthic populations in the Oosterschelde: are they influenced by the construction of the storm-surge barrier? Hydrobiologia 282-283: 157-182. hdl.handle.net/10.1007/BF00024629, more
 • Peer reviewed article Meire, P.; Seys, J.; Buijs, J.; Coosen, J. (1994). Spatial and temporal patterns of intertidal macrobenthic populations in the Oosterschelde: are they influenced by the construction of the storm-surge barrier?, in: Nienhuis, P.H. et al. (Ed.) The Oosterschelde Estuary (The Netherlands): a case-study of a changing ecosystem. Hydrobiologia, 97: pp. 157-182, more
 • Meire, P.M.; Coosen, J. (1985). Benthos and bird communities in a changing estuary, in: Van Grieken, R. et al. (Ed.) Progress in Belgian Oceanographic Research: Proceedings of a symposium held at the Palace of Academies Brussels, 3-5 March 1985. pp. 292-303, more
 • Peer reviewed article Nienhuis, P.H.; Coosen, J.; Kiswara, W. (1989). Community structure and biomass distribution of seagrasses and macrofauna in the Flores Sea, Indonesia. Neth. J. Sea Res. 23(2): 199-216, more
 • Seys, J.; Meire, P.; Coosen, J. (1993). Macrozoöbenthos op acht stations in de Oosterschelde 1983-1989: presentatie data. Rapport RUG-WWE, 32. University of Gent, Laboratory of oecology for animals, zoogeography and nature conservation: Gent. 97, graphs, tables pp., more
 • Peer reviewed article Seys, J.; Meire, P.M.; Coosen, J.; Craeymeersch, J.A. (1994). Long-term changes (1979-89) in the intertidal macrozoobenthos of the Oosterschelde estuary: are patterns in total density, biomass and diversity induced by the construction of the storm-surge barrier? Hydrobiologia 282-283: 251-264, more
 • Peer reviewed article Seys, J.; Meire, P.M.; Coosen, J.; Craeymeersch, J.A. (1994). Long-term changes (1979-89) in the intertidal macrozoobenthos of the Oosterschelde estuary: are patterns in total density, biomass and diversity induced by the construction of the storm-surge barrier?, in: Nienhuis, P.H. et al. (Ed.) The Oosterschelde Estuary (The Netherlands): a case-study of a changing ecosystem. Hydrobiologia, 97: pp. 251-264, more
 • Peer reviewed article Smaal, A.C.; Verhagen, J.H.G.; Coosen, J.; Haas, H.A. (1986). Interaction between seston quantity and quality and benthic suspension feeders in the Oosterschelde, The Netherlands, in: Muus, K. (Ed.) Proceedings of the 20th European Marine Biology Symposium: Nutrient Cycling. Processes in Marine Sediments, Hirtshals, Denmark, 9-13 September 1985. Ophelia: International Journal of Marine Biology, 26: pp. 385-399, more
 • van Berchum, A.M.; Coosen, J.; Meijer, A.J.M. (1995). Natuurvriendelijke waterkeringen langs de Westerschelde : Handreiking voor integraal beheer. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 95.054. Bureau Waardenburg/RWS, RIKZ: Middelburg. 49 pp., more
 • van Berchum, A.M.; Coosen, J.; Meijer, A.J.M. (1995). Natuurvriendelijke waterkeringen langs de Westerschelde : Handreiking voor integraal beheer. Bureau Waardenburg Rapport, 95.57. Bureau Waardenburg/RWS, RIKZ: Middelburg. 49 pp., more
 • Vroon, J.H.; Storm, C.; Uit den Bogaard; Coosen, J. (1996). Habitat arealen in de Westerschelde: veranderingen tussen 1960 en 1990 en een prognose voor de toestand na de komende verdieping. Werkdocument RIKZ, AB-96.815x. Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ: Middelburg. 27 + bijlagen pp., more
 • Vroon, J.H.; Storm, C.; Coosen, J. (1997). Westerschelde, stram of struis? Eindrapport van het Project Oostwest, een studie naar de beïnvloeding van fysische en verwante biologische patronen in een estuarium. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 97.023. RIKZ: Den Haag. ISBN 90-369-3441-9. 107 + kaart pp., more
 • Peer reviewed article Vroon, J.H.; Coosen, J.; De Winder, B. (1998). Évolution naturelle et artificielle des estuaires: le cas de l'Escaut, in: Auger, C. et al. (Ed.) Les estuaires français: évolution naturelle et artificielle: Quel avenir pour leurs zones d'intérêt biologique? = The estuaries of France: natural and artificial change: What is the future for their areas of biological interest?. Actes de Colloques - IFREMER, 22: pp. 169-183, more
 • Wulffraat, K.; ten Brink, B.; Colijn, F.; Baptist, H.J.M.; de Jong, D.J.; Coosen, J. (1992). Over duurzaamheid gesproken. RWS,DGW: Den Haag. 23 pp., more
 • Ysebaert, T.J.; Meire, P.; Essink, K.; Coosen, J. (1993). The macrofauna of the Schelde and Ems estuaries: estuarine zonation and community structure. [S.n.]: [s.l.]. , more
 • Peer reviewed article Ysebaert, T.J.; Meire, P.; Coosen, J.; Essink, K. (1998). Zonation of intertidal macrobenthos in the estuaries of Schelde and Ems. Aquat. Ecol. 32(1): 53-71. hdl.handle.net/10.1023/A:1009912103505, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications | Projects