IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Mr Meininger, Peter

Institute  Top | Institute | Publications | Projects | Datasets 
  Projectbureau Zeeweringen, more
  Function: Advisor ecology

  Direct contact at institute:
  Tel.: +31-(0)118-62 14 02
  GSM: +31-(0)622-41 62 55
  Fax: +31-(0)118-62 19 93
  E-mail:
 

Previous institute  Top | Institute | Publications | Projects | Datasets 
  Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ), more

Projects (3)  Top | Institute | Publications | Projects | Datasets 
 • Oosterscheldekering Damaanzet (Broedgelegenheid kustbroedvogels), more
 • Schelphoek, vogeleiland 't Heertje (Broedgelegenheid kustbroedvogels), more
 • Vogeleiland Neeltje Jans (broedgelegenheid kustbroedvogels), more

Datasets (2)  Top | Institute | Publications | Projects | Datasets 
 • Breeding bird data for 7 water birds in the Delta area in 1979 and 1987, more
 • Breeding succes coastal breeding birds Delta Area: Westerschelde, more

Publications (97)  Top | Institute | Publications | Projects | Datasets 
  ( 12 peer reviewed ) split up
 • Arts, F.A.; Meininger, P.L.M.; Zekhuis, M. (1997). Ecologisch profiel van de scholekster Haematopus ostralegus. Bureau Waardenburg Rapport, 97.25/Werkdocument RIKZ OS-97.862X. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat/Rijksinstituut voor Kunst en Zee/RIKZ: Culemborg. 85 pp., more
 • Peer reviewed article Arts, F.A.; Graveland, J.; Meininger, P.L. (2000). Kustbroedvogels; vegetatiesuccessie en natuurontwikkeling: implicaties voor toekomstig beheer van kustgebieden. Limosa (Amst.) 73(1): 17-28, more
 • Arts, F.A.; Meininger, P.L.M. (1994). Watervogels in de Westerschelde 1900-1990: een reconstructie. Rapport RIKZ = Report RIKZ. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 58 pp., more
 • Arts, F.A.; Meininger, P.L.M. (1994). Kustbroedvogels langs de Westerschelde 1900-1993: een reconstructie. Bureau Waardenburg Rapport, 94.41. Bureau Waardenburg/RWS, RIKZ: Middelburg. 42 pp., more
 • Arts, F.A.; Meininger, P.L.M. (1995). Foeragerende sterns in het Westerschelde estuarium : een verkenning in verband met de verdieping. Werkdocument RIKZ, OS-95.835X. Bureau Waardenburg/RWS, RIKZ: Middelburg. 32 pp., more
 • Arts, F.A.; Meininger, P.L.M. (1995). Foeragerende sterns in het Westerschelde estuarium : een verkenning in verband met de verdieping. Bureau Waardenburg Rapport, 95.50. Bureau Waardenburg/RWS, RIKZ: Middelburg. 32 pp., more
 • Arts, F.A.; Meininger, P.L.M. (1997). Vogelsterfte in het Deltagebied in de winter 1996/97. Werkdocument RIKZ, OS-97 .810x. RWS, RIKZ: Middelburg. 4 pp., more
 • Baptist, H.J.M.; Colijn, F.; Marteijn, E.C.L.; Meininger, P.L.M.; Meire, P.M.; Twisk, F. (Ed.) (1988). Gevleugeld onderzoek: watervogels in veranderende watersystemen. University of Gent, Laboratory of oecology of animals, zoogeography en nature conservation: Gent. 22 pp., more
 • Baptist, H.J.M.; Meininger, P.L. (1996). Vogels van de Voordelta 1975-95. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 96.018. RWS, RIKZ: Middelburg. ISBN 903690465X. 134 + bijlagen pp., more
 • Berrevoets, C.M.; Strucker, R.C.W.; Meininger, P.L.M. (1999). Watervogels in de zoute Delta 1997/98. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 99.001. RIKZ: [s.l.]. 82 pp., more
 • Berrevoets, C.M.; Strucker, R.C.W.; Meininger, P.L.M. (2000). Watervogels in de zoute Delta 1998/99. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2000.003. RIKZ: Middelburg. 80 pp., more
 • Berrevoets, C.M.; Strucker, R.C.W.; Meininger, P.L.M. (2001). Watervogels in de Zoute Delta 1999/2000. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2001(1). RIKZ: Middelburg. ISBN 90-369-3455-9. 82 pp., more
 • Berrevoets, C.M.; Strucker, R.C.W.; Meininger, P.L.M. (2002). Watervogels in de Zoute Delta 2000/2001. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2002(2). RIKZ: Middelburg. ISBN 90-3693-446-X. 86 pp., more
 • Berrevoets, C.M.; Strucker, R.C.W.; Arts, F.A.; Meininger, P.L.M. (2003). Watervogels in de zoute Delta 2001/2002. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2003.001. RIKZ: Middelburg. 88 pp., more
 • Berrevoets, C.M.; Strucker, R.C.W.; Arts, F.A.; Lilipaly, S.J.; Meininger, P.L.M. (2005). Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2003/2004: inclusief de tellingen in 2002/2003. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2005.011. RIKZ: Middelburg. ISBN 90-369-3459-1. 134 pp., more
 • Berrevoets, C.M.; Meininger, P.L.M. (2004). Dijkverbeteringswerken langs de Westerschelde: aantalsveranderingen van watervogels. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2004.027. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 74 pp., more
 • Bouma, S.; Vethaak, D.; Meininger, P.L.M.; Holland, A. (2001). De visdiefkolonie (Sterna hirundo) bij Terneuzen: blijven er problemen? De resultaten van een vervolgonderzoek in 2000. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2000.45. RIKZ: Middelburg. 27 + bijlagen pp., more
 • Goss-Custard, J.D.; Le V. Dit Durell, S.E.A.; Goater, C.P.; Hulscher, J.B.; Lambeck, R.H.D.; Meininger, P.L.M.; Urfi, J. (1996). How oystercatchers survive the winter, in: Goss-Custard, J.D. (Ed.) The oystercatcher: from individuals to populations. Oxford Ornithology Series, : pp. 133-154, more
 • Goss-Custard, J.D.; Le V. Dit Durell, S.E.A.; Clarke, R.T.; Beintema, A.J.; Caldow, R.W.G.; Meininger, P.L.M.; Smit, C.J. (1996). Population dynamics: predicting the consequences of habitat change at the continental scale, in: Goss-Custard, J.D. (Ed.) The oystercatcher: from individuals to populations. Oxford Ornithology Series, : pp. 352-381, more
 • Hoekstein, M.S.J.; Lilipaly, S.J.; Meininger, P.L.M. (2003). Vliegtuigtellingen van watervogels en zeezoogdieren in de Voordelta, 2002/2003. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2003.046. RIKZ: Middelburg. 47 pp., more
 • Meijer, M.; Van Grunsven, R.; Meininger, P.L.; Persijn, A. (2011). Planten en wiergemeenschappen op de Westerscheldedijken. Bureau Waardenburg Rapport, 11-037. Projectbureau Zeeweringen: Middelburg / Culemborg. 112 pp., more
 • Meininger, P.L. (1989). Populaties van enkele soorten broedvogels in het Deltagebied in 1988 met een samenvatting van tien jaar monitoring 1979-1988. Nota GWAO, 89.1007. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Getijdewateren (RWS, DGW): Middelburg. 43 + bijlagen pp., more
 • Meininger, P.L. (1990). Populaties van enkele soorten broedvogels in het Deltagebied in 1989 met een samenvatting van elf jaar monitoring 1979-1989. Nota GWAO, 90.083. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Getijdewateren (RWS, DGW): Middelburg. 48 + bijlagen pp., more
 • Meininger, P.L. (1991). Populaties van enkele soorten broedvogels in het Deltagebied in 1990 met een samenvatting van twaalf jaar monitoring 1979-1990. Nota GWAO, 91.082. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Getijdewateren (RWS, DGW): Middelburg. 52 + bijlagen pp., more
 • Meininger, P.L. (Ed.) (2014). Tien miljoen vogels in tienduizend uren. Voorjaarstrek bij Breskens 1981-2013. Telgroep Breskens, Publicatie 7. Telgroep Breskens: Vlissingen. 232 pp., more
 • Meininger, P.L.; Berrevoets, C.M.; Strucker, R.C.W. (1992). Kustbroedvogels in het Deltagebied in 1991 met een samenvatting van dertien jaar monitoring 1979-1991. DGW Rapport, 92.024. Rijkswaterstaat Dienst Getijdewateren: Middelburg. 84 + bijlagen pp., more
 • Meininger, P.L.; Berrevoets, C.M.; Strucker, R.C.W. (1993). Kustbroedvogels in het Deltagebied in 1992 met een samenvatting van veertien jaar monitoring 1979-1992. Nota GWAO, 93.829X. Rijkswaterstaat Dienst Getijdewateren: Middelburg. 48 + bijlage pp., more
 • Meininger, P.L.; Berrevoets, C.M.; Strucker, R.C.W. (1994). Kustbroedvogels in het Deltagebied in 1993 met een samenvatting van vijftien jaar monitoring 1979-1993. Werkdocument RIKZ, OS-94.817X. RWS, RIKZ: Middelburg. 49 + bijlagen pp., more
 • Meininger, P.L.; Berrevoets, C.M.; Strucker, R.C.W. (1995). Kustbroedvogels in het Deltagebied in 1994 met een samenvatting van zestien jaar monitoring 1979-1994. Werkdocument RIKZ, OS-95.807X. RWS, RIKZ: Middelburg. 62 + bijlagen pp., more
 • Meininger, P.L.; Berrevoets, C.M.; Strucker, R.C.W. (1995). Watervogels in de Zoute Delta 1991/1994. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 95.025. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat/Rijksinstituut voor Kunst en Zee/RIKZ: Den Haag. ISBN 90-369-0315-7. 92 pp., more
 • Meininger, P.L.; Berrevoets, C.M.; Strucker, R.C.W. (1995). Watervogels in de zoute delta 1991-94. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 95(25). [S.n.]: [s.l.]. ISBN 90-369-0315-7. 92 pp., more
 • Meininger, P.L.; Berrevoets, C.M.; Strucker, R.C.W. (1995). Watervogels in de zoute delta 1991-94. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 95(25). Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat (RWS), Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. ISBN 90-369-0315-7. 92 pp., more
 • Meininger, P.L.; Berrevoets, C.M.; Strucker, R.C.W. (1997). Kustbroedvogels in het deltagebied in 1996. Werkdocument RIKZ, OS-97.808X. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat (RWS), Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 50 + bijlagen pp., more
 • Meininger, P.L.; Berrevoets, C.M.; Strucker, R.C.W. (1998). Kustbroedvogels in het Deltagebied in 1997. Werkdocument RIKZ, OS-98.808X. Rijksinstituut voor Kust en Zee: Middelburg. 50 + bijlagen pp., more
 • Meininger, P.L.; Arts, F.A.; Lilipaly, S.J.; Strucker, R.C.W.; Wolf, P.A. (2000). Broedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied in 1999. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2000.831X. RIKZ: Middelburg. 98 pp., more
 • Meininger, P.L.; Berrevoets, C.M.; Strucker, R.C.W. (2000). Kustbroedvogels in het Deltagebied in 1999. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2000.023. RIKZ: Middelburg. ISBN 90-369-3403-6. 37 + bijlagen pp., more
 • Meininger, P.L.; Arts, F.A.; van Swelm, N.D. (2000). Kustbroedvogels in het Noordelijk Deltagebied: ontwikkelingen, knelpunten, potenties. Rapport RIKZ = Report RIKZ(52). Rijksinstituut voor Kust en Zee: Middelburg. ISBN 90-369-3435-4. 238 pp., more
 • Meininger, P.L.; Arts, F.A.; Lilipaly, S.J.; Strucker, R.C.W.; Wolf, P.A. (2001). Broedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied in 2000. Werkdocument. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat (RWS), Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 134 pp., more
 • Meininger, P.L.; Arts, F.A.; Lilipaly, S.J.; Strucker, R.C.W.; Wolf, P.A. (2001). Broedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied in 2000. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2001.810X. [S.n.]: Middelburg. 139 pp., more
 • Meininger, P.L.; Hoekstein, M.S.J.; Lilipaly, S.J.; Strucker, R.C.W.; Wolf, P.A. (2002). Broedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied in 2001. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2002(20). Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat (RWS), Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. ISBN 90-369-3456-7. 140 pp., more
 • Meininger, P.L.; Hoekstein, M.S.J.; Lilipaly, S.J.; Strucker, R.C.W.; Wolf, P.A. (2002). Broedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied in 2001. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2002.020. RIKZ: Middelburg. ISBN 90-369-3456-7. 140 pp., more
 • Meininger, P.L.; Hoekstein, M.S.J.; Lilipaly, S.J.; Wolf, P.A. (2003). Broedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied in 2002. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2003.011. RIKZ: Middelburg. 134 pp., more
 • Meininger, P.L.; Strucker, R.C.W.; Wolf, P. (2003). Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2002. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2003(20). RIKZ: Middelburg. ISBN 90-369-3417-6. 72 pp., more
 • Meininger, P.L.; Witte, R.H.; Graveland, J. (2003). Zeezoogdieren in de Westerschelde: knelpunten en kansen. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2003.041. RIKZ: Middelburg. ISBN 90-369-3467-2. 72 pp., more
 • Meininger, P.L.; Hoekstein, M.S.J.; Lilipaly, S.J.; Wolf, P.A. (2004). Broedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied in 2003. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2004.002. RIKZ: Middelburg. ISBN 90-369-3428-1. 137 pp., more
 • Meininger, P.L.; Hoekstein, M.S.J.; Lilipaly, S.J.; Wolf, P.A. (2004). Broedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied in 2003. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2004(2). Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat (RWS), Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. ISBN 90-369-3428-1. 135 pp., more
 • Meininger, P.L.; Hoekstein, M.S.J.; Lilipaly, S.J.; Wolf, P.A.; Meininger, P.L.; Hoekstein, M.S. J.; Lilipaly, S.J.; Wolf, P.A. (2006). Broedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied in 2005. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2006.006. Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ: Middelburg. 159 pp., more
 • Meininger, P.L.; Hoekstein, M.S.J.; Lilipaly, S.J.; Wolf, P.A.; Meininger, P.L.; Hoekstein, M.S. J.; Lilipaly, S.J.; Wolf, P.A. (2006). Broedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied in 2005. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2006.006. Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ: Middelburg. 159 pp., more
 • Meininger, P.L.; Krijnen, P.J.M. (1988). Onderzoek aan broedpopulaties van kluut, plevieren en sterns in het Deltagebied (1986 en 1987). Nota GWAO, 88.1004. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Getijdewateren (RWS, DGW): Middelburg. 63 + bijlage pp., more
 • Meininger, P.L.; Strucker, R.C.W. (2001). Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2000. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2001(15). Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat (RWS), Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. ISBN 90-369-3485-0. 78 pp., more
 • Meininger, P.L.; Strucker, R.C.W. (2001). Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2000. Rapport RIKZ = Report RIKZ. RIKZ: Middelburg. 78 pp., more
 • Meininger, P.L.; Strucker, R.C.W. (2002). Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2001. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2002(21). RIKZ: Middelburg. ISBN 90-369-3466-4. 78 pp., more
 • Meininger, P.L.; Strucker, R.C.W. (2002). Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2001. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2002(21). Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat Generaal Rijkswaterstaat (RWS), Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. ISBN 90-369-3466-4. 78 pp., more
 • Meininger, P.L.; Van Swelm, N.D. (1989). Biometrisch en ringonderzoek aan steltlopers in de Oosterschelde in het voorjaar van 1984 en 1985. Nota - Rijkswaterstaat Dienst Getijdewateren, GWAO-89.1009. Rijkswaterstaat Dienst Getijdewateren/Stichting Ornithologisch Station Voorne: Middelburg. ISBN 90-6816-003-6. 103 pp., more
 • Meininger, P.L.M. (1977). Resultaten van een vogeltelling langs de Nederlandse en Belgische Noordzeekust in januari 1977. Watervogels 2: 79-84, more
 • Meininger, P.L.M.; Baptist, H.J.M.; Slob, G.J. (1985). Vogeltellingen in het zuidelijk deltagebied in 1980/81-1983/84. Rijkswaterstaat Dienst Getijdewateren, Afdeling Biologie Goes : Staatsbosbeheer Zeeland, Afdeling Terreinbeheer: Middelburg. 159 pp., more
 • Peer reviewed article Meininger, P.L.M.; Blomert, A.-M.; Marteijn, E.C.L. (1991). Watervogelsterfte in het Deltagebied, ZW-Nederland, gedurende de drie koude winters van 1985,1986 en 1987. Limosa (Amst.) 64(3): 89-102, more
 • Meininger, P.L.M.; Berrevoets, C.M.; Strucker, R.C.W. (1993). Watervogels in de Zoute Delta 1987-91. DGW Rapport, 93.019. CEMO/DGW: 's-Gravenhage. ISBN 90-369-0313-0. 44 pp., more
 • Meininger, P.L.M.; Berrevoets, C.M.; Strucker, R.C.W.; Noordhuis, R. (1994). Watervogeltellingen in het zuidelijk Deltagebied, 1987-91. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 94.005. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat/Rijksinstituut voor Kunst en Zee/RIKZ: Den Haag. ISBN 90-369-0493-5. 381 pp., more
 • Peer reviewed article Meininger, P.L.M.; Schekkerman, H.; Van Roomen, M.W.J. (1995). Populatieschattingen en 1%-normen van in Nederland voorkomende watervogelsoorten: voorstellen voor standaardisatie. Limosa (Amst.) 68(2): 41-48, more
 • Meininger, P.L.M.; Berrevoets, C.M.; Strucker, R.C.W. (1996). Kustbroedvogels in het Deltagebied in 1995. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 93 pp., more
 • Meininger, P.L.M.; Berrevoets, C.M.; Strucker, R.C.W. (1996). Kustbroedvogels in het Deltagebied in 1995. Werkdocument. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat (RWS), Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 93 pp., more
 • Meininger, P.L.M.; Berrevoets, C.M.; Strucker, R.C.W. (1996). Watervogels in de Zoute Delta 1994/95. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 96.009. RIKZ: Middelburg. 72 pp., more
 • Meininger, P.L.M.; Berrevoets, C.M.; Strucker, R.C.W. (1997). Watervogels in de Zoute Delta 1995/96. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 97.001. RIKZ: Middelburg. 93 pp., more
 • Meininger, P.L.M.; Berrevoets, C.M.; Strucker, R.C.W. (1998). Watervogels in de Zoute Delta 1996/97. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 98.001. RIKZ: Middelburg. ISBN 90-369-3402-8. 89 pp., more
 • Meininger, P.L.M.; Berrevoets, C.M.; Strucker, R.C.W. (1999). Kustbroedvogels in het Deltagebied: een terugblik op twinting jaar monitoring (1979-1998). Rapport RIKZ = Report RIKZ, 99.025. RIKZ: Middelburg. ISBN 90-369-3414-1. 241 pp., more
 • Meininger, P.L.M.; Hoekstein, M.S.J.; Lilipaly, S.J.; Wolf, P.A. (2005). Broedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied in 2004. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2005.02. RIKZ: Middelburg. 127 pp., more
 • Meininger, P.L.M.; Hoekstein, M.S.J.; Lilipaly, S.J.; Wolf, P.A. (2005). Broedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied in 2004. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2005(2). Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat (RWS), Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. ISBN 90-369-3409-5. 127 pp., more
 • Meininger, P.L.M.; Baptist, H.J.M. (1985). Vogeltellingen in het Deltagebied in 1975/76-1979/80. Nota DDMI, 83(20). Rijkswaterstaat Deltadienst. Hoofdafdeling Milieu en Inrichting: Middelburg. [No paging] pp., more
 • Meininger, P.L.M.; Becuwe, M. (1979). Resultaten van drie vogeltellingen langs de Nederlandse en Belgische Noordzeekust in het seizoen 1977/78. Watervogels 4: 162-169, more
 • Meininger, P.L.M.; de Roder, F. (1981). Het voorkomen van de Oeverpieper Anthus spinoletta littoralis) op de schorren van Zuidwest-Nederland. Watervogels 6(4): 182-186, more
 • Peer reviewed article Meininger, P.L.M.; Flamant, R. (1998). Broedpopulaties van zwartkopmeeuw in Nederland en België = Breeding populations of mediterranean gull Larus melanocephalus in The Netherlands and Belgium. Sula 12(4): 129-138, more
 • Meininger, P.L.M.; Graveland, J. (2002). Leidraad ecologische herstelmaatregelen voor kustbroedvogels: balanceren tussen natuurlijke processen en ingrijpen. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2002.046. Rijksinstituut voor Kust en Zee: Middelburg. ISBN 90-369-3416-8. 63 pp., more
 • Meininger, P.L.M.; van Haperen, A.M.M. (1988). Vogeltellingen in het zuidelijk deltagebied in 1984/85-1986/87. Rijkswaterstaat Dienst Getijdewateren, Afdeling Biologie Goes : Ministerie van Landbouw en Visserij, Directie Natuur, Milieu en Faunabeheer: Middelburg. 134 pp., more
 • Peer reviewed article Meininger, P.L.M.; Wolf, P.A. (1994). Broedende zeevogels langs de kust van Libië in Juli 1993 = Breeding seabirds along the coast of Libya in July 1993. Sula 8(4): 251-256, more
 • Peer reviewed article Meire, P.; Schekkerman, H.; Meininger, P.L.M. (1994). Consumption of benthic invertebrates by waterbirds in the Oosterschelde estuary, SW Netherlands. Hydrobiologia 282-283: 525-546, more
 • Peer reviewed article Meire, P.; Schekkerman, H.; Meininger, P.L.M. (1994). Consumption of benthic invertebrates by waterbirds in the Oosterschelde estuary, SW Netherlands, in: Nienhuis, P.H. et al. (Ed.) The Oosterschelde Estuary (The Netherlands): a case-study of a changing ecosystem. Hydrobiologia, 97: pp. 525-546, more
 • Meire, P.M.; Seys, J.; Ysebaert, T.; Meininger, P.L.; Baptist, H.J.M. (1989). A changing delta: effects of large coastal engineering works on feeding ecological relationships as illustrated by waterbirds, in: Hooghart, J.C. et al. (Ed.) Hydro-ecological relations in the Delta waters of the South-West Netherlands, technical meeting 46, Rotterdam, The Netherlands, 8 March 1989. Proceedings and information = Verslagen en mededelingen, 41: pp. 109-145, more
 • Meire, P.M.; Stuart, J.; Meininger, P.L.M. (1991). Het Veerse Meer: het watervogelgebied bij uitstek. Levende Nat. 92(2): 56-62, more
 • Peer reviewed article Murk, A.J.; Bouwdewijn, T.J.; Meininger, P.L.; Bosveld, A.T.C.; Rossaert, G.; Ysebaert, T.; Meire, P.; Dirksen, S. (1996). Effects of polyhalogenated aromatic hydrocarbons and related contaminants on Common Tern reproduction: Integration of biological, biochemical and chemical data. Arch. Environ. Contam. Toxicol. 31(1): 128-140. https://hdl.handle.net/10.1007/BF00203917, more
 • Rossaert, G.; Dirksen, S.; Boudewijn, T.J.; Meire, P.M.; Ysebaert, T.; Evers, E.H.G.; Meininger, P.L. (1992). Effects of PCBs, PCDDs and PCDFs on reproductive succes, and morphological, physiological and biochemical parameters in chicks of the Common stern (Sterna hirundo): 1. Field study. Universiteit Gent/Bureau Waardenburg/Institute for Nature Conservation: Gent, Culemborg, Hasselt. 126 pp., more
 • Schekkerman, H.; Meininger, P.L.M.; Meire, P. (1992). Watervogels en de Oosterscheldewerken. Levende Nat. 93: 147-151, more
 • Peer reviewed article Schekkerman, H.; Meininger, P.L.M.; Meire, P.M. (1994). Changes in the waterbird populations of the Oosterschelde 5SW Netherlands) as a result of large-scale coastal engineering works. Hydrobiologia 282-283: 509-524, more
 • Peer reviewed article Schekkerman, H.; Meininger, P.L.M.; Meire, P.M. (1994). Changes in the waterbird populations of the Oosterschelde 5SW Netherlands) as a result of large-scale coastal engineering works, in: Nienhuis, P.H. et al. (Ed.) The Oosterschelde Estuary (The Netherlands): a case-study of a changing ecosystem. Hydrobiologia, 97: pp. 509-524, more
 • Stikvoort, E.; Berrevoets, C.M.; Kuijper, M.W.M.; Lefèvre, F.O.B.; Liek, G.-J.; Lievaart, M.; van Maldegem, D.; Meininger, P.L.M.; Peters, B.; Pouwer, A.J.; Schippers, H.; Wijsman, J.W.M. (2003). Monitoring van de effecten van de verruiming 48' / 43' : MOVE hypothesendocument 2003 : onderliggende rapportage bij MOVE rapport 8 (deel A en B) Evaluatierapport 2003 (MOVE rapport 7). Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2003.009. RIKZ: Middelburg. 258 pp., more
 • Peer reviewed article Stronkhorst, J.; Ysebaert, T.J.; Smedes, F.; Meininger, P.L.M.; Dirksen, S.; Boudewijn, T.J. (1993). Contaminants in eggs of some waterbird species from the Scheldt estuary, SW Netherlands. Mar. Pollut. Bull. 26(10): 572-578, more
 • Strucker, R.C.W.; Hoekstein, M.S.J.; Meininger, P.L.M. (2005). Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2004: met een samenvatting van 2003. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2005.016. RIKZ: Middelburg. 78 pp., more
 • Strucker, R.C.W.; Hoekstein, M.S.J.; Wolf, P.A.; Meininger, P.L.M. (2006). Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2005. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2006.008. RWS, RIKZ: Middelburg. ISBN 90-369-3410-9. 56 + bijlagen pp., more
 • Strucker, R.C.W.; Arts, F.A.; Lilipaly, S.; Berrevoets, C.M.; Meininger, P.L. (2006). Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2004/2005. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2006.003. Rijksinstituut voor Kust en Zee: Middelburg. ISBN 90-369-3479-6. 74 + bijlagen pp., more
 • Strucker, R.C.W.; Hoekstein, M.S.J.; Wolf, P.A.; Meininger, P.L. (2007). Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2006. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2007.016. Rijkswaterstaat: Middelburg. ISBN 978-90-369-5765-6. 62 + bijlagen pp., more
 • Strucker, R.C.W.; Arts, F.A.; Lilipaly, S.J.; Berrevoets, C.M.; Meininger, P.L.M. (2007). Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2005/2006. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2007.005. Rijkswaterstaat. Rijksinstituut voor Kust en Zee: Middelburg. ISBN 978-90-369-3450-3. 106 pp., more
 • Stuart, J.J.; Meininger, P.L.M.; Meire, P.M. (1990). Watervogels van de Westerschelde. Rijksuniversiteit Gent, Laboratorium voor Oecologie der Dieren, Zoogeografie en Natuurbehoud: Gent. ISBN 90-73286-02-6. 2 vol. text + figures pp., more
 • Tulp, I.; Poot, M.J.M.; Meininger, P.L.M.; Berrevoets, C.M.; Boudewijn, T.J. (2001). Aantalsontwikkelingen van watervogels in de Westerschelde: mogelijke effecten van de vaargeulverruiming in 1997-2000. Werkdocument RIKZ, 2001-825x. Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ: Middelburg. 88 + bijlagen pp., more
 • Wetsteijn, B.; Twisk, F.; Meininger, P.L.M.; Van Zanten, E.; van Maldegem, D. (2007). Monitoring van de effecten van de verruiming 48'/43': MOVE-rapport 9, deel II: Biologische en chemische hypothesen 2006 : Onderliggende rapportage bij MOVE rapport 10 Eindrapportage 2006. MOVE Hypothesendocument Deel II : Biologische en chemische hypothesen. Werkdocument RIKZ. [S.n.]: Middelburg. , more
 • Witte, R.H.; Strucker, R.C.W.; Berrevoets, C.M.; Meininger, P.L.M. (1998). Watervogels en zeezoogdieren in de Voordelta 1997/98 : inclusief tellingen van zeezoogdieren in Oosterschelde en Westerschelde november 1998. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 98.033. RWS, RIKZ: Middelburg. ISBN 90-3693-433-8. 42 + bijlagen pp., more
 • Peer reviewed article Ysebaert, T.; Meininger, P.L.M.; Meire, P.; Devos, K.; Berrevoets, C.M.; Strucker, R.C.W.; Kuijken, E. (2000). Waterbird communities along the estuarine salinity gradient of the Schelde estuary, NW-Europe. Biodivers. Conserv. 9: 1275-1296, more
 • Ysebaert, T.; Meininger, P.L.M.; Hostens, K.; Maes, J.; Meire, P. (2001). Verspreidingspatronen van benthos, vissen en vogels in het Schelde-estuarium, in: De Schelde een rivier met vele gezichten. De Levende Natuur: tijdschrift voor Natuurbehoud en Natuurbeheer, 102(2): pp. 56-61, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications | Projects | Datasets